Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Kategori: Inspirationsmaterial Sida 1 av 2

Ömsesidighet – Vad betyder det?

Så här har vi arbetat med årets poesiutmaning i årskurs 1 för att skriva dikter om ömsesidighet kopplat till de 17 globala målen.

En morgon står ordet ömsesidighet på tavlan, med stora bokstäver. Eleverna i bokklubben Bokväckarna i årskurs 1, läser nyfiket ordet, flera gånger. Vi smakar på det tillsammans. Vad kan ömsesidighet betyda? Någon föreslår att vi ska googla på ordet för att förstå mer. Det gör vi. Synonymer till ömsesidighet: växelverkan, interaktion, samspel, gemensamhet. Vi samtalar om tankar vi får av bilden av ömsesidighet från Sustainable Poetry. Vilka av de 17 globala målen tänker vi på? 

Vidare samtalar vi om vilka böcker vi har högläst tillsammans. Barnen får tänka efter. Nu börjar tankarna bubbla! Hela tavlan blir full av tankar omkring ordet ömsesidighet. Vi hämtar tankar från vårt tidigare tema ”Tillsammans är vi starkare och smartare” och alla böcker vi högläst och tänkt om tillsammans. Vi samtalar om karaktären Dunne av Rose Lagercrantz. Om hur Dunne kan ha det svårt. Hur hon gör för att ändå känna sig glad och inte ge upp, att fortsätta hoppas. Vi läser alla meningar ur boken som sitter uppsatta på en vägg i klassrummet. Meningar ur boken ”Mitt lyckliga liv” av Rose Lagercrantz, som eleverna valt själva för att innehållet berör och ger hopp. Här är några: ”Dunne räknar alla gånger hon har varit lycklig.”, ”Hon var lycklig när skolan började igen.” och ”Så fort de pratade med varandra kändes det bättre”.  

Vi berättar och läser om Malala. Nu förstår vi att det inte är självklart att alla barn får gå i skolan världen över, fast man vill. Malala var modig. Hon gav inte upp. Hon sa vad hon tyckte! Ett barn, en lärare, en bok och en penna kan förändra världen, sa Nobels fredspristagare Yousafzai Malala.  

Vi ser flera korta filmer på UR Play om några av de 17 globala målen.  Vi högläser många dikter. Samtalar om både innehåll och form. Lyssnar på hur dikten är som musik, rytmisk. Genom hur poeten har skrivit förstår vi hur dikten ska läsas. Vi återkommer till samma dikt flera gånger. Låter flera olika vuxna och barn som vill högläsa dikten för att höra hur fint dikten låter genom olika röster. 

Du och naturen hör ihop

Samtidigt startar vi ”Tema Vatten”. Vi kopplar det innehållet till ömsesidighet med varandra i klassrummet och med naturen. Vi lär oss fakta om vattnets kretslopp, gör experiment med vattnets olika former och börjar nu göra återkommande studiebesök vid Mullsjön för att iaktta och dokumentera livet i och omkring sjön. Vi högläser massor! Bland annat om isbjörnar och om varför isen smälter, spelar små lästeatrar för att förstå texten. Vilken tur att vi är flera lärare i arbetslaget som samarbetar om det ämnesövergripande temat Vatten. Vår kollega Håkan Karsnäser för in spännande fakta om vatten, fiskar och naturen, kopplar dagligen ihop det med de 17 globala målen och ger exempel på vad vi kan göra. Vi måste inte alltid köpa nytt. Vi kan ärva kläder. Vi kan laga det som är trasigt. Vi kan sortera våra sopor. Alla kan göra något. Vi kan vara i naturen. Vi älskar naturen! 

“Titta fröken! Så många VI det står på tavlan”

Vi samtalar om hur ömsesidighet visar sig mellan oss i klassen. Vi ler mot varandra, är snälla, hjälper varandra. Läser tillsammans. Hjälper varandra att förstå texten. Vi skrattar ihop! Lyssnar på varandra. Leker ihop. Har kul ihop!  Titta fröken! Så många VI det står på tavlan nu. Just det! Orden: Vi, tillsammans och varandra – hör ihop med ömsesidighet. Nu är alla berörda och har många tankar om ömsesidighet. Alla är redo att skriva egna Heart Maps.

Heartmaps – Elevens väg till kreativt skrivande

Eleverna skriver fritt i hjärtat, det tankar som kommer upp utifrån frågorna:  

  • ”Vad tycker du är viktigt för att du och alla ska må bra tillsammans i skolan?”  
  • ”Hur gör vi varandra glada i skolan?” 
  • ”Vilka tankar får du om de globala målen, om skolan och att man ska få må bra?” 

Med Heart Mapen som grund är det dags att skriva en egen dikt. Vi skriver i appen Skolstil. Vad av alla dina tankar i din Heart Map tycker du mest om? Starta gärna med de orden i din dikt. Vilka tankar får du mer? Skriv korta rader. Rama gärna in dikten med de ord du tycker bäst om. Högläs flera gånger för att höra om det låter och känns bra. Klistra in dikten i appen Book Creator. Illustrera dikten och klistra in en bild på det globala mål som du har tänkt på när du skrev och som du tycker passar bäst till dina tankar.  Dikterna skrivs ut och ska högläsas av varandra i klassen, av föräldrar och blir också bidrag till Sustainable Poetrys poesiutmaning 2023.  

HeartMap och dikt skapad av Wille

Bästa hälsningar från två av oss lärare i årskurs 1 på Björksäter skola i Mullsjö                  

Anneli Wahlsten och Anki Källman  

P.S Vår stora inspiratör till kreativ läs- och skrivutvecklande undervisning är Anne-Marie Körling. Är du nyfiken? Läs vidare på hennes blogg korlingsord.se  

Ömsesidighet – Inspiration för undervisningen

När barn och unga känner gemenskap med varandra ökar chanserna till att de vågar samarbeta och göra sina röster hörda. Ett gott samarbete och en trygg lärmiljö kan främja studieron. (Skolverket (2022) Goda relationer mellan elever främjar trygghet och studiero).

Det här inspirationsmaterialet innehåller tips och idéer för att arbeta med läsårets poesiutmaning ”Ömsesidighet” i undervisningen. Poesiutmaningen kopplar ihop lärande och hälsa till en helhet och handlar om att ge barn och unga möjlighet att fundera över och uttrycka sig kring stora, komplexa och även känsliga livsfrågor. Genom samskapande processer utforskar ni FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och skapar poesi på olika sätt och på olika språk. Genom att arbeta med poesiutmaningen visar vi barn och unga att de är värdefulla och behövda i den bildningsorienterade undervisningen och i samskapandet av en hållbar framtid. En sådan undervisning bidrar till barns och ungas känsla av meningsfullhet och upplevelse av att bli berikade både kunskapsmässigt och personligt (Tyson, 2019; Se även Skolverket. De nya läroplanerna i fokus – Att undervisa för bildning). 

Materialet öppnar upp för att engagera hela förskolan/skolan i hälsofrämjande skolutveckling – över ämnesgränser och åldersgränser. Ladda ner inspirationsmaterialet här: Sustainable Poetry – Inspirationsmaterial – Läsåret 2022/2023

Stort lycka till! Hämta inspiration och dela gärna med er av poesiskapandet i projektets Facebook-grupp

Årshjulet – Inspiration för planeringen

Årshjulet ger en överblick kring de aktiviteter som sker inom projektet varje läsår. Använd gärna årshjulet som inspiration för planeringen av just ert medskapande i Sustainable Poetry.

Kick off för årets samskapande sker alltid den 15 september i samband med den internationella demokratidagen. 

Perioden september-januari startar vi kreativa lärprocesser där barn och unga ges möjlighet att öka sina kunskaper om FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. De får också genom kreativt poesiskapnde utforska språkets möjligheter och skapa dikter på olika sätt och på olika språk. 

Vi uppmärksammar olika FN-dagar med koppling till de globala målen, till exempel FN-dagen den 24 oktober, dagen för mänskliga rättigheter den 10 december och Förintelsens minnesdag den 27 januari. Hämta inspiration för undervisningen här https://fn.se/engagera-dig/fniskolan/metod-material/ och här: https://www.globalamalen.se/skola/ och välj det som passar i er undervisning.

Mellan den 1-31 januari är det dags för barn och unga att färdigställa sina dikter och skicka in till juryn. (Det är frivilligt.) Juryn väljer ut ett antal dikter som sedan ingår i årets poesiantologi. Alla som skapat poesi för en hållbar framtid tilldelas ett fint diplom. 

Perioden februari-mars finns det åter igen möjlighet för kreativa lärprocesser. Då kan barn/elever förslagsvis träna på att förmedla sina dikter för publik och förbereda utställning eller något annat till Världspoesidagen. Kanske en utställning i skolans matsal eller på biblioteket? En utställning utomhus eller en poesislinga? Det finns många kreativa och roliga sätt att presentera dikter på. Engagera eleverna – de har ofta många bra idéer. Vi fortsätter också att uppmärksamma FN-dagar, exempelvis den internationella kvinnodagen den 8 mars.

Den 21 mars är det Världspoesidagen och då läser, skapar och delar vi poesi med hela världen. Hur vill barnen eller ungdomarna du möter i undervisningen fira Världpoesidagen? Det finns många spännande sätt att utforska och flera goda exempel att inspireras av. Vi knyter ihop firandet genom att dela med oss till varandra i bland annat projektgruppen på Facebook. #sustainablepoetry

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén