Poetry for a Sustainable Future

Trelleborg and the world meet in a global collaboration

Category: Inspiration Page 1 of 3

Poesifestival 21 mars i Trelleborg och varje dag!

Madeleine Brandin, arkitekt och författare inspirerar och förgyller med dagens dikt

En gammal skotsk ramsa säger. ”An apple a day keeps the doctor away”. Jag säger att ett dagligt rim, håller hjärnan i trim.

Den som tror att poesi är svårt har fel. Den som inte orkar läsa långa texter kan alltid läsa en dikt. Precis som man borstar tänderna på morgonen kan man ta en daglig dikt till frukost. Snabbt att läsa, men orden varar och kan lyfta hela dagen.

Ord flyttar tankar och sinnesstämningar från en människa till en annan människa. Nog är det förunderligt. Sms, twitter, rap, orden finner nya vägar. Ord som bränner, tröstar och smeker, roar och leker, gläder och lyfter.

Poesi är för barn och unga. Så klart! I Trelleborgprojektet tar orden plats vid borden. Poesin får nya vingar.

Under många år var journalisten och författaren Herman Lindqvist krigsreporter. Han har berättat att under hemska förhållanden med kulor vinande kring öronen i belägrade områden så var poesi det enda han orkade läsa. Men det läste han. 

Jag har arbetat hela mitt liv med hus, gator och hemkänslans landskap, jag älskar doften av nyblandad betong, synen av blommande raps och ljudet av hammare mot dyckert. Jord är lera – lera blir tegel – tegel blir murverk – murverk är konstverk – genom alla tider – över hela världen.

Skriv i vatten

i månljusa natten

drömmar strömmar

från Trelleborg till Los Angeles

från Kap Horn till Kamtjatka

Segla över vatten

tårarna och skratten

nu lyfter vi

Madeleine Brandin, arkitekt och författare

www.arkitekturpoesi.com

Tillsammans skapar vi en verkligt hållbar värld

“Jag fick frågan om jag kunde vara med och skriva några texter som inspiration. Det har gjort att jag bestämde mig för att skriva en liten text om varje mål. För att vi ska få en verkligt hållbar värld och framtid så gäller det att vi alla tillsammans arbetar med alla mål. De bildar en cirkel där den ena frågan inte är viktigare än den andra. Alla hör samman och måste verka tillsammans för att vi tillsammans ska skapa en verkligt hållbar värld.” Ulf Bingsgård, inspiratör


Vår värld är i ständig förändring

Vår värld är i ständig försämring?

Vår värld är i ständig utveckling.

Vi vill vår värld förbättra

Vi vill för alla underlätta

Vi vill den goda sagan berätta.

I det lilla

I det stora

Mycket att vinna

Allt kan vi förlora

17 är målen,

MEN

Hur sjutton når vi målet?!

Fler av Ulfs inspirationsdikter hittar du HÄR!

Gärna ville jag vara ett träd


Gärna ville jag vara ett träd
ja gärna ville jag vara ett träd
Jag skulle stå på en äng för mig själv och tänka som man tänker
på hur vinden far
och stjärnorna blänker

Gärna ville jag vara en sten ja gärna ville jag vara en sten Jag skulle ligga för mig själv på en strand
och tänka som man tänker på hur vågorna slår
och vattnet stänker

Gärna ville jag vara ett hav
ja gärna ville jag vara ett hav Jag skulle finnas överallt
och tänka så som haven tänker på hur stormarna far
och vågorna blänker

ur Barbro Lindgren

Utforska Ædnan tillsammans med eleverna och berikas av podpoesi

Den 6 februari var det samernas nationaldag, vilket vi så klart uppmärksammar i Poesi för en hållbar framtid genom att berika eleverna med Linnea Axelssons fantastiska epos Ædnan. Vet ungdomar i dag något om samernas moderna historia, dvs. från 1900-talets början till vår tid? Använd dikterna i undervisningen för att väcka elevernas nyfikenhet och för att få till ett mer utforskande och kreativt sätt att arbeta med litteraturhistoria och språkhistoria i exempelvis svenska 2. Jag tror vi behöver bli bättre på att skapa mer lustfyllda vägar till kunskap i litteraturhistoria och språkhistoria än att läsa om det i en faktabok och sedan ha kunskapsprov på alla epoker eller minoritetsspråk…

Förutom att vi får ta del av dikter som skänker stor eftertänksamhet får vi också anledning att samtala om Augustpriset, vilket är ett uppmärksammat och prestigefyllt skönlitterärt pris, som fått sitt namn efter August Strindberg. Dessutom kan vi lyfta in tävlingen Lilla Augustpriset i undervisningen så att elever mellan 16-20 år kan delta i Sveriges största litterära pristävling för unga. 

Årets svenska skönlitterära bok: Aednan, Linnea Axelsson,

I Linnea Axelssons poetiska brottstycken skildras en annan sida av det framväxande nittonhundratalet. Förlusten av den samiska aednans livsrytm fångas i två familjehistorier där generationers undanträngda tillhörighet till språk och natur lämnat existentiella revor. (Augustprisets motivering)

Via Podpoesi.nu kan elever lyssna på etablerade poeter som delar med sig av dikter. Bland annat dikten Havet finns av Linnea Axelsson. Lyssna och njut…

Havet finns

det andades

bortom korridorerna

trapphusen

En gång bar

paradisäppelträden

frukt

och de stora

lindarna på borggården

knoppades

En ensam sköterska

går genom sjukhuset

Hon passerar kapellet

i matsalen dröjer

ännu doften av dill

De hade badat

Hon hade suttit

vid badkaret

och länge gnidit

hans verkande axlar

Hon kramar sina

händer och ler

för sig själv

De hade övat

att prata

Han hade lärt sig

att säga sitt namn

Nils

Och det var något

som ingen

inte ens överläkaren

Någonsin kunde

ta ifrån henne

Ute i parken regnade

häggens frön

över grusgångarna

Havsfåglarna skrek

Vågorna vände

och la sig på nytt

om varandra


När kriget börjar

När kriget börjar…

människor, barn, djur är rädda

deras liv är i fara

så kan det inte längre vara…

Sprängningar och vapen överallt,

kan inte gömma sig, det är kallt. 

Människor dör, landet är förstört,

bara skrik av barn man hört…

För en gråtande mamma,

Är livet inte längre samma…

Människans liv är som en diamant,

Krig för livet utför bergets kant

När ska kriget sluta?

För barnet blir det livets första ruta. 

 Oliwia, Pilevall årskurs 8

Att vara originell är kul

När det normala hyllas

leva i par, vara vit, medelklass

kände jag mig begränsad

annorlunda.

Hur hamnade jag här?

Tidigt funderade jag över varför ingen tog mig på allvar.

Man måste själv börja

jag vet att det måste ut

att vara originell är kul.

Elev, åk 3 Söderslättsgymnaiet

Cut up – poesi – utifrån boken “Saker jag hade velat veta när jag var 15” av Johanna Wester och Diana Olofsson.

 

“Vierge moderne”

Jag är ingen kvinna.

Jag är ett neutrum.

Jag är ett barn, en page och ett djärvt beslut,

jag är en skrattande strimma av en scharlakanssol 

Jag är ett nät för alla glupska fiskar,

jag är en skål för alla kvinnors ära,

jag är ett steg mot slumpen och fördärvet,

jag är ett språng i friheten och självet

Jag är blodets viskning i mannens öra,

jag är en själens frossa, köttets längtan och förvägran,

jag är en ingångsskylt till nya paradis.

Jag är en flamma, sökande och käck,

jag är ett vatten, djupt men dristigt upp till knäna,

jag är eld och vatten i ärligt sammanhang på fria villkor 

Av Edith Södergran

Bokryggspoesi

Modersmålslärarna delar med sig av elevernas kreativa diktskapande

Vi har använt en samling av böcker på elevens modersmål. Elever i mindre grupper läser titlar på böcker högt och försöker hitta en idé eller ett ord som fungerar som röd tråd. Ordet eller idén ska stämma överens med något/några av de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Ett urval görs och elever lägger upp böckerna så att titlarna skapar en dikt. Varje bok står för varje rad i dikten. Upplaget ändras flera gånger, nya tankar och nya dikter skapas.

Ett tips: utmaningen ligger i att hitta titlar som hör ihop och skapar en historia. Om böckerna i klassrummet inte räcker till och ett besök på biblioteket inte löser problemet (böcker på andra språk är inte många) går det bra att söka böcker på nätet.

Vem trodde att böckernas titlar faktiskt kan bli en dikt?

“Du kan vara en människa som förändrar mänskligheten”

Var med dem som demonstrerar,

kedjar fast sig, som blockerar,

som sätter sig i vägen.

Var med dem,

Var i vägen,

var besvärlig och sluta prata

-säg ifrån med din kropp.

Kedja fast dig med flera,

sök stöd i andra.

Livslevande,

handlingskraftig,

kärleksfull

Ja, hjärtat bultar för fullt

Var där, där; precis där

Du kan vara en människa

som förändrar mänskligheten

Kalle Lindeborg

Förmedlad av Germund Sellgren, WWF under inspirationsdagen på Söderslättsgymnasiet.

Mitt i skogen finns en glänta som bara kan hittas av den som gått vilse…

Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse.
Gläntan är omsluten av en skog som kväver sig själv.
Svarta stammar med lavarnas askgrå skäggstubb.
De tätt sammanskruvade träden är döda ända upp i topparna där några enstaka gröna kvistar vidrör ljuset.
Därunder: skugga som ruvar på skugga, kärret som växer.
Men på den öppna platsen är gräset underligt grönt och levande.
Här ligger stora stenar, liksom ordnade. De måste vara grundstenarna i ett hus,
jag kanske tar fel.
Vilka levde här? Ingen kan ge upplysning om det.
Namnen finns någonstans i ett arkiv som ingen öppnar (det är bara arkiven som håller sig unga).
Den muntliga traditionen är död och därmed minnena. Zigenarstammen minns men de skrivkunniga glömmer.
Anteckna och glöm.
Torpet sorlar av röster, det är världens centrum.
Men invånarna dör eller flyttar ut, krönikan upphör.
Det står öde i många år. Och torpet blir en sfinx.
Till slut är allt borta utom grundstenarna.
På något sätt har jag varit här förut, men måste gå nu.
Jag dyker in bland snåren. Det går bara att tränga sig igenom med ett steg framåt och två åt sidan,
som en schackspringare.
Så småningom glesnar det och ljusnar. Stegen blir längre. En gångstig smyger sig fram till mig.
Jag är tillbaka i kommunikationsnätet.
På den nynnande kraftledningsstolpen sitter en skalbagge i solen.
Under de glänsande sköldarna ligger flygvingarna hopvecklade
lika sinnrikt som en fallskärm packad av en expert.

Av Tomas Tranströmer

Poesi på G

Poesi angår oss alla

Appen Poesi på G skapad av författaren Sara Paborn innehåller dikter upplästa av kända svenskar. Det handlar om att lyssna på en fängslande dikt om dagen under 20 dagar. Lyssna överallt!

När vi utforskade hur man läser en dikt med inlevelse lyssnade vi bland annat på Danny Saucedo (bakom kulisserna) som läser “En kärlekshistoria”

Vi gick isär

Vi gick itu

Vi gick inte mer

Vi gick under

Vi gick över

Vi gick bort oss…

“Leave no one behind” – Budskapet i Agenda 2030

Vår fantastiska skolbibliotekarie Magdalena Ivarsson presenterar poesiprojektet som inbjuder hela världen till kreativt medskapande. Tillsammans för en hållbar framtid!

Initiativet syftar till att stärka barns och ungas kunskaper och förmågor för att navigera tryggt, men också utforskande in i framtiden.

Projektet syftar dessutom till att öka allmänhetens medvetenhet och kunskap om de Globala målen. #Agenda2030 #Berättaföralla#Sustainablepoetry

Det är enkelt att bli medskapare: skapa poesi som kopplas samman med ett/flera av de globala målen och dela med resten av världen under World Poetry Day den 21 mars 2019. Berätta för oss, så delar vi på bloggen. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid! #sustainablepoetry #Agenda2030 #Berättaföralla

Vi förändrar världen

Wiatr wieje mocno

Uczucie potężnej potęgi rośnie.

Fale uderzają z całej siły o brzeg,

Moje stopy zanurzają się w piasku.

Fale morskie poruszają się szybko we własny takt,

Naprawdę mamy moc 

i możemy zmienić świat.

Vinden blåser kraftigt,

Detta känns så mäktigt.

Vågor slår hårt mot stranden.

Mina fötter dyker i sanden.

Havet rör sig snabbt.

Vi har faktiskt makt 

att förändra världen. 

(åk 4, Pilevall)

Min dröm om kuststad 2025

Detta är min dröm, min dröm om kuststad 2025  

av Wille

Träd pampigt uppradade efter gatans kant

Regn samlas upp för växande grönska

Elektricitet från solpanelerna på höghusets tak

Luft susar in mellan höghusen med ljud och dofter  

Lustfyllda skratt från badande barn på stranden

Evenemang lockar boende och turister

Boenden på höga höjder med utsikt mot horisonten

Ovanlig arkitektur reser sig mot den fria himlen

Restauranger som lockar med högre klass   

Gator, stora trottoarer, gott om plats för cyklister

Unga arkitekter i skolan – fokus på hållbara samhällen

Hur blir framtidens städer om vi frågar unga?

Sydkustens pärla (2017) skapades av Mia som vid tidpunkten studerade på Söderslättsgymnasiet. Dikten skapades i samband med ett värdeskapande projekt “Unga arkitekter i skolan” som syftade att ta till vara på ungas röster för att forma framtidens Trelleborg.

Sydkustens pärla

av Mia

Överväldigande. Det är överväldigande

att se min barndomsstad förvandlas,

från oslipad diamant till sydkustens pärla.

Palmernas stad. De vajar än

vid havets och landets mötesplats, vid strandkant.

Åt andra sidan radas restauranger,

menyer från världens alla hörn.

Valen är många, finns något för alla.

Staden är grön. Det märks på sätt och vis,

på taken stoltserar solpanel.

Femtiofemte breddgradens furste,

jag älskar dig ännu.

Page 1 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén