#sustainablepoetry

Poesi för en hållbar framtid lyfter barns och ungas röster och stärker deras medskapande i demokratin

Kategori: Inspiration för undervisningen Sida 1 av 3

Poesiläsning i Parc de l’Ariana

Det är höstlov, vilket innebär läslov. Underbart! För några dagar sedan befann jag mig i vackra Ariana park som omger det ståtliga FN-palatset. En perfekt plats för läsning, avkoppling och reflektion; vackra naturomgivningar med utsikt över Genèvesjön och påfåglar som strövar fritt på gräsmattorna. I parken finns fantastiska statyer, bland annat en staty av Mahatma Gandhi som sitter och läser. Tror ni han läser poesi? Jag vill minnas att jag i något sammanhang läst att Gandhi inspirerats av den persiske poeten Jalal ud-din Rumi som levde under 1200-talet.

/…/ Du är som en torr dal och jag är som regnet. Du är en ödelagd stad och jag är arkitekten! Kom! /…/

Jag föreställde mig att eleverna var med mig och lät konsten tala. Deras kreativa uppdrag skulle vara att skapa poesi med utgångspunkt i mål 16 fredliga och inkluderande samhällen och i synnerhet delmål 16.1 minska våldet i världen. Följande ledord skulle vägleda; mänskliga rättigheter, fred och frihet. Läsningens betydelse länkas samman eftersom genom att läsa berikas du med ny kunskap, utvecklas som människa och skaffar dig en bättre förståelse för medmänniskor och omvärld. Mål 4 god utbildning för alla och delmål 4.6 handlar om att alla människor ska kunna läsa, skriva och räkna. Det är en mänsklig rättighet att lära sig att läsa och att ges möjlighet att avancera som läsare genom hela livet. Leave no one behind!

Varma hälsningar Maria, projektledare för Sustainable Poetry

Sustainble Poetry sprider #nätkärlek

Högläsning och samtal om Gretas riskfyllda äventyr för att rädda planeten

Elever från olika gymnasieprogram på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg har i samband med Skåneveckan för psykisk hälsa lyssnat på och läst om Greta Thunberg som drabbades av psykisk ohälsa. Genom böcker, artiklar och granskningar i sociala medier har eleverna tagit del av hennes story och närmat sig samtalet om den breda och komplexa frågan psykisk ohälsa. Eleverna som läser påbyggnadskurserna (svenska 2 och 3) har följt Gretas äventyr i medierna sedan förra läsåret; från det att hon ensam satte sig utanför riksdagshuset till att hon ett år senare mobiliserade en hel värld och frambringade världens genom tiderna största klimatstrejk. #GIRLPOWER

Granskning av det demokratiska samtalet i sociala medier

Parallellt med läsningen om Gretas liv och hennes enorma intresse för klimatkrisen har eleverna granskat näthat och hur det sprids i sociala medier. Å ena sidan hyllas Greta för henens kamp, å andra sidan utsätts hon för hatiska kommentarer. Eleverna har många tankar om det tuffa samtalsklimat som finns på internet. De reagerade starkt på att det är så många vuxna som ligger bakom näthatet och det faktum att barn inte gör som vuxna säger utan gör som vuxna gör. Så här resonerade två elever i undervisningen efter de granskat kommentarerna om Gretas skolstrejk för klimatet:

Jag reagerade mycket på hatet från vuxna personer, hur de säger och skriver om en helt vanlig person som bara vill visa vad hon brinner för och vill visa det för folk att det är viktigt med klimatet. Jag tycker att detta är sjukt hur vuxna människor kan göra såhär mot en flicka som bara vill visa hur viktigt det är med får framtid och klimatet.

Elev, åk 1, gymnasiet

När Maria läste artikeln om Greta Thunberg för oss idag fick jag känslan vad modig hon är. Greta får väldigt mycket hat från vuxna människor som jag känner mest ska lyfta henne och lyssna på vad hon har att säga, men istället skriver de en massa elaka ord.

Att Greta redan vid 15 års ålder har mycket mer kunskap än vad de flesta vuxna har tror jag kan provocera just för att ett barn brinner och har sjukt engagemang för något som drabbar vårt hem. ”Eftersom ni vuxna skiter i min framtid, så gör jag det med” är någonting Greta säger och jag bara tycker att det är så rätt. Varför vårt klimat är som det är idag är just för på 60 talet började man ana om hur det skulle bli i framtiden. Men man tänkte inte mer på det och fortsatte som vanligt.

Elev årskus 2, gymnasiet

Var med och sprid #nätkärlek – Skapa poesi för en hållbar framtid och dela med hela världen #sustainblepoetry

Sustainable Poetry reagerar på den allt hårdare tonen på internet och samskapar aktivt lokalt, nationellt och globalt för att öka medvetenheten och kunskapen om värdegrund och nätetik; hos barn, unga och vuxna. Genom poesins kraft och ett globalt digitalt samskapande för en hållbar framtid kan vi tillsammans främja ett tryggt, mer humant och inspirerande internet.

Utifrån dikten En vit liten strumpa av Anna Planting- Gyllenbåga har vi samtalat om de globala målen 3, 4, 5 och 10 (Agenda 2030) i undervisningen och lagt extra vikt vid att samtala om hur vi tillsammans genom att skaffa oss kunskaper och stärkt handlingskompetens kan arbeta för en medmänsklig värld där alla får plats, tillåts att vara sig själv, kan växa och frigöra sin fulla potential. Vi har också samtalat om betydelsen av våra olikheter för att skapa ett hållbart samhälle. Greta Thunberg som pratar öppet om sina diagnoser ser det som upplevs “annorlunda” av omgivningen som superkrafter istället för funktionsnedsättningar. I sociala medier har Greta Thunberg sagt följande:

När hatarna ger sig på ditt utseende och att du är annorlunda betyder det att de inte har något annat att ta till. Då vet du att du vinner!

Greta Thunberg

Eleverna fick träna på att ställa frågor till dikten En vit liten strumpa. Det resulterade i samtal om hur normer formar vårt sätt att se på världen, hur de påverkar vårt samhälle och välmående, om hur de skapar begränsningar och ojämlikhet. Syftet var att fördjupa upplevelsen och få en djupare förståelse. Elevernas läskompetens stärks bland annat genom utmaningen att läsa på, mellan och bortom raderna. När vi läst, tolkat och samtalat om olika läsupplevelser var det dags för eleverna att göra sina röster hörda genom att skapa en dikt på valfritt sätt som berör demokratiproblemet näthat. I diktskapandet uppmanades eleverna att ta ut svängarna rejält så att deras tankar och känslor kläs i ord med kraft att beröra och förändra världen. Genom att arbeta så här stärks lärande för hållbar utveckling samtidigt som de ges möjlighet att använda språk, kunskaper och förmågor i autentiska situationer utanför skolans fyrkantiga väggar. Dikterna syftar till att värna det demokratiska samtalet och ge hopp i en orolig och konfliktfylld värld. #nätkärlek #sustainblepoetry #Agenda2030

Poesin är kärlekens språk. Vi behöver dess bilder, rytmer och klanger för att alls kunna yttra oss om kärlekens väsen. Och det är i mellanrummen, mellan orden, som mening uppstår.

Mats Söderlund, Poet

“Att vara en hållbar människa är att ha makten att påverka”

Veckan för psykisk hälsa avslutades med en berikande föreläsning för gymnasieelever på Söderslättsgymnasiet. Hållbar människa, av Catarina Rolfsdotter- Jansson handlade om hur man kan ta hand om sig själv och planeten samtidigt. Hon talade mycket om hållbar utveckling och kognitiv dissonans; alltså glappet mellan våra värderingar och handlingar och hur det glappet kan minska genom att gå från det yttre till det inre. Det handlar om att stärka den inneboende kraften som får oss att reflektera och göra medvetna val. Catarina berättade också om sitt möte med Greta Thunberg, som upplevt den psykiska ohälsan. Under föreläsningen fick eleverna också göra mindfulnessövning och pausyoga. Det är två övningar vi ska fortsätta med i undervisningen.

Förutom elever var lärare i olika ämnen på plats; bland annat idrottslärare och språklärare, bibliotekarie och inbjudna VIP-gäster.

Utifrån föreläsningen Hållbar människa, The Woman Project – konst skapad med koppling till identitet, genus och hållbarhet samt textutdrag ur både skönlitteratur och sakprosa fick eleverna använda sin fantasi, kreativitet, språk och kunskap för att skapa poesi.

Några testade Black Out Poetry och några skrev fri form. Det skapades såväl individuellt som parvis. Runt borden pågick reflekterande samtal om föreläsningen, psykisk ohälsa och i synnerhet reflektion kring dikterna de skapat. Många elever tog ut svängarna och skapade konstverk av sina dikter.

Nästa vecka ska vi inleda undervisningen med poesimaraton och ett kreativt samtal om dikterna. Ett sådant samtal kännetecknas av nyfikenhet och öppenhet. Vi ska prata om hur dikten berör oss på olika sätt samt prata om följande påstående;

Att vara en hållbar människa är att ha makten att påverka.

Catarina Rolfsdotter-Jansson

Ny poesifestival i Trelleborg – Trelleborgs kommun

Eventet arrangerades av Sustainable Poetry Teamet i Söderslättsgymnasiets mediatek. Ett dynamiskt och kreativt bibliotek som fått utmärkelserna skolbibliotek i världsklass tre år i rad och den nationella utmärkelsen årets bibliotek 2019.

Kunskap & känsla för en hållbar framtid

En dag så full av lycka

Vandrade i gullvivans, mandelblommans,

kattfotens och den blå violens hemvist.

De tusenåriga markerna slösade på färger:

tjärblomstrens purpurröda blomställning,

jungfrulinets himmelsblå fågelvingar och

knölsmörbloman guldgula solöga.

Varje steg en gåva och ett äventyr.

Tordyvelns kamp för att komma på rätt köl,

tornfalkens attacker mot kråkans gangsterfasoner,

de åtta korgarna lekfulla luftsaltomortaler.

Kände ingen smärta,

ingen sorg eller bitterhet.

Livets mångfald och rikedom var nog.

En kastad papperslapp vid vägkanten,

en skolavslutningslapp:

Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor.”

Den underbara dikten som ger eleverna en riklig och utmanande läsupplevelse är skapad av poeten Germund Sellberg som hämtat inspiration i en av Czeslav Milosz dikter. Germund Sellberg besökte elever från grundskolan och från gymnasiet under läsåret 2018/2019: Vi skapar poesi som är tillgänglig för alla. Det var så uppskattat!

Att vara medskapare i Sustainable Poetry gör att du vågar släppa sargen och utforska det som gör dig nyfiken och det som finns bortom det rätta svarets pedagogik. Gemensamt fokuserar vi på att rusta barn och unga med framtidshopp och med djupa kunskaper där den språkliga och kulturella mångfalden får blomma ut för en hållbar framtid.

Handledning i det kreativa skapandet för en hållbar framtid

Kreativitet på hållbar väg är en handledning för pedagogisk personal hur man kan arbeta kreativt, skapande och språkutvecklande med hållbar utveckling. Bland annat finns Sustainable Poetry med på sidorna 28-31 som inspiration för att arbeta med poesi och hållbar utveckling i undervisningen. Ladda ner handledningen: Kreativitet på hållbar väg

Sida 1 av 3

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén