Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Kategori: Inspiration för undervisningen – Gymnasium Sida 1 av 8

Nu startar äventyret mot Världspoesidagen 2021!

I dag är det den internationella dagen för demokrati och det uppmärksammar Sustainable Poetry med kick off för ett nytt spännande läsår med det globala samskapandet för en hållbar framtid där barn och unga tillsammans med pedagogisk personal, bibliotekarier och olika omgivande samhällsaktörer skapar poesi med grund i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Förra året samlade vi pedagoger, lärare, bibliotekarier och olika aktörer både i och utanför skolan till en gemensam kick off i Trelleborg för att dela erfarenheter av att vara medskapare i projektet och att arbeta med poesi, hållbar utveckling och de globala målen i undervisningen, från förskola till gymnasium. Syftet var att bidra med inspiration, tips och idéer. I år bjuder vi in till ett förinspelat webbinarium, så att pedagoger, lärare, bibliotekarier med flera, oavsett var man befinner sig i landet, kan inspireras.

Det går bra att följa med i webbinariet när du har möjlighet. Lämna gärna en kommentar, ställ en fråga, dela idéer i projektets FB-grupp eller kontakta oss via kontaktsidan. Syftet är att dela tips och idéer och samtala om olika sätt att arbeta med poesi och hållbar utveckling i undervisningen.

Varmt tack till alla fantastiska medskapare som inspirerar och bidrar till projektets kick off- webbinarium! Genom samskapande kan vi nå så mycket längre och gemensamt lyfta barns och ungas röster för en hållbar framtid, ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i skolans undervisning och stärka genomförandet av Agenda 2030 och i synnerhet mål 4 och delmål 4.7 Varmt tack fotograf Peter Löfqvist som på ett utmärkt sätt sammanfört alla fantastiska bidrag till en helhet.

Varmt välkommen till det gemensamma äventyret mot Världspoesidagen 2021. #leavenoonebehind #sustainablepoetry

Bästa hälsningar

Sustainable Poetry Teamet

Save The Date! Kick Off Webbinarium

I samband med den internationella dagen för demokrati den 15 september är det kick off för läsårets 2020/2021 samskapande i Sustainable Poetry. Varmt välkomna!

Möt bland annat poeter, pedagoger, lärare, skolbibliotekarier, lärarutbildare och omgivande samhällsaktörer som inspirerar, delar erfarenheter, tips och idéer för att arbeta med poesi och de globala målen i undervisningen.

Från och med kl 10.00 delas det inspelade webbinariet i projektets FB-grupp “Sustainable Poetry”. Ställ gärna frågor i flödet och dela egna erfarenheter och tips i flödet.

Nu startar resan mot Världspoesidagen 2021

Idag mötte gymnasieeleverna på Söderslättsgymnasiet Staffan Taylor, föreläsare och professionell drömmare, i en upplyftande och inspirerande föreläsning “Att få drömma, utan att dömas” om att uppfylla sina drömmar och samtidigt göra gott för vår gemensamma framtid. “Viljan att lyckas behöver vara större än rädslan att misslyckas.”

Presentationen blev väldigt uppskattad och inspirerade eleverna att skapa poesi. Inför besöket hade de tagit emot en personlig videohälsning från Staffan med en utmaning att dela framtidsdrömmar. Dessa samlade vi i en Padlet; se bild så att alla kunde bidra och ta del av varandras tankar. De hade också inför föreläsningen och workshopen lyssnat på Staffan då han besökte Malou efter 10 för att berätta hur han bytte liv med en amerikan under 72h samt tittat på klippet där man får ta del av äventyret “2 Strangers Swap Lives Across the World for 72hrs!!”

I skolans mediatek hade vi förberett tre olika workshops med plats för kreativa poesiutmaningar som elever från introduktionsprogrammen, barn- och fritidsprogrammet, vård- och omsorgscollege och teknikcollege var medskapare i efter inspirationsföreläsningen. De fick testa på Black Out Poetry, Cut Up Poetry och digital poesi utifrån en mentimeterövning där alla fick ge röst kring drömmar om en hållbar framtid. Vi använde oss av olika texttyper som inspiration, exempelvis utdrag ur romaner, noveller, dikter, låttexter, faktatexter etc.

Black Out Poetry – Eleverna “skriver utan att skriva”
Eleverna väljer ord ur låtar som berör tema drömmar, hållbarhet och framtid och re-designar – skapar nytt av gammalt
Sten inspirerar eleverna att skapa fri dikt utifrån ett kollektivt ordmoln
Eleverna samarbetar och är kreativa – Poesins många uttryckssätt framträder
Simply Draw it Big fångar lärandet och illustrerar det till elever och lärare

Om du vågar drömma

vågar du flyga

högt som en örn

över hav och land

våga chansa

våga ta steget

våga höras

Lev livet, ditt liv

det blir bättre

om du vågar

Vi ska bli örnar

både du och jag

och flyga tillsammans.

Dikt av elev på barn- och fritidsprogrammet. Vi avslutade den inspirerande dagen med poesimaraton tillsammans. Vuxna förebilder läste upp dikterna eleverna skapat under workshopen.

En fantastisk dag på jobbet tillsammans med fantastiska medskapare!

Den 15/9 bjuds alla in till en digital kick off där är det möjligt att bland annat få inblick i delar av inspirationsföreläsningen, den kreativa workshopen och poesimaraton. Boka in den 15/9 kl 10.00! Via vårt inspelade webbinarium kan du hitta inspiration för att komma igång med poesi och de globala målen i undervisningen tillsammans med dina elever. Häng med på poesiäventyret! #sustainablepoetry

Inlägget är uppdaterat 2020-09-11

Sida 1 av 8

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén