Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Kategori: Imagine – Better days will come Sida 2 av 3

Hoppet om en ljusare framtid

Gjord med Padlet

Läsförståelse, reflektion och samtal i Google Meets

Elever på Söderslättsgymnasiet har läst, reflekterat och samtalat om pandemikrisberedskap med utgångspunkt i texten Instruktionshandbok av Herman Geijer (texten ingår i klimatantologin “Vad håller ni på med?”). Under läsningen skrev eleverna digitala läsloggar kring innehållet i texten och gjorde kopplingar till livet i coronatider. De samtalade om hur de på ett bra sätt kan förbereda sig inför en kris eller katastrof och vem de väljer att vara när krisen kommer? Det öppnade upp för många intressanta diskussioner om hur de själva agerat, men lyfte också frågan till ett större sammanhang och satte den i ett historiskt och samhälleligt perspektiv. Eleverna lyfte olika iakttagelser som de funderat över i vardagen, exempelvis hur människor agerar på olika sätt under krisen och om en värld som inte hade beredskap för en pandemi av denna omfattning.

Fri dikt med koppling till #jag skriver i dina ord och #sustainablepoetry

För att i framtiden kunna skildra och berätta om hur coronapandemin påverkade ungas tillvaro samlar Sustainable Poetry in barns och ungas tankar och känslor. Eleverna är med och skapar dikter och bidrar därmed till framtidens historieskrivning om den coronatid vi lever i just nu. Eleverna fick lyssna till två olika låttexter för att väcka kreativiteten och för att hämta inspiration: “Det kommer bli bra” av Laleh och “Good Job” av Alicia Keys. Därefter samtalade vi om olika dikttyper och några igångsättare som hjälpte eleverna att komma igång:

  • hitta ett ord/en mening att skapa utifrån
  • kombinera låttexterna och plocka ut två starka meningar från varje
  • använd cut up-metoden, vilket innebär att låttexten delas upp slumpmässigt för att sedan sättas ihop och bilda en ny text

Padlet – Presentation

Eleverna samlar sina dikter i ett gemensamt digitalt poesirum för samarbete och meningsskapande. Jag byggde en “poesivägg” som sedan delades med eleverna. På så vis kan de läsa och berikas av varandras dikter, hämta inspiration och gemensamt bidra till framtidens historieskrivning om den coronatid vi lever i just nu.

“Världen nu och världen efter…”

För att i framtiden kunna skildra och berätta om hur coronapandemin påverkade ungas tillvaro samlar Sustainable Poetry in barns och ungas tankar och känslor.

Annika Sjödahl, lärare, ämnesspanare och föreläsare, har tillsammans med sina elever skrivit dikter i syfte att sprida hopp, kärlek och framtidstro. Dikterna samlas på en Padlet och elever som vill medverka i poesiutmaningen IMAGINE – Better days will come kan göra det. 17 dikter kommer att väljas ut av en jury och bli en unik e-poesiantologi. Dikterna ska på ett övertygande sätt skildra hur det är att leva mitt i en pandemi.

Inspireras av hur eleverna och Annika arbetat i undervisningen:

Gemensam läsning, reflektion och samtal utifrån dikten “En stund på jorden” av Wilhelm Moberg. Under läsningen funderade eleverna över följande; På vilket sätt hänger innehållet i dikten ihop med den tid du lever i nu?

Diktexempel – Din stund på jorden

Din stund på jorden är just nu
Hur det bli bestämmer bara du
Försök först se det meningsfulla i livet
Träna på att inte ta all förgivet.

Se det lilla du gör som något bra
Lär dig leva i nuet dag för dag
Att inte behöva bekräftas av andra
utan med känslan, din egen väg vandra.

Vänner försvinner, vänner kommer till
Det tar en tid innan de fattar vad du vill
Men var bara sann och lev rätt som du tro
Då kommer hos andra ett frö att gro.

För inte kan du, hela ditt liv
leva för andra, då är du naiv
Att göra just det som nu känns rätt
är det viktigaste rätt och slätt.

Dina värderingar avgör ditt beteende och val
Gå mer på känslan, släpp alla kval
Lär dig andas djupt och lugnt
Så ska du se att livet ej blir för tungt.

Efter läsningen funderade eleverna parvis över frågan ovan samt hittade stöd för sina tankar genom att plocka ut exempel ur dikten. Eleverna delade sedan med sig av sina tankar.

Låtexempel – “Det kommer bli bra” av Laleh

De lyssnade också på låten av Laleh och undertiden skrev eleverna ner tre saker de hör, ser och känner:

Jag hör…, jag hör…, jag hör…
Jag ser…., jag ser…., jag ser….
Jag känner…, jag känner…, jag känner…

Efter lyssnandet jämförde eleverna parvis sina svar och funderade över symboliken. De funderade också över kopplingar till dikten ovan och hur de kan tänkas beröra samma tema. Här är stödfrågor som eleverna använt.

Eget skrivande – #jagskriveridinaord #sustainablepoetry

Annika gick igenom olika litterära knep för hur känslor i dikter kan byggas upp. Dessa syns i länken ovan med stödfrågorna samt här. Utifrån låten eller dikten valde eleverna ut en mening som de vill ha med i dikten. Dessutom fanns det en fin öppning för eleverna att hitta egna uppslag genom att föra in fler bra dikter eller låtar och skriva i deras ord.

Läs också hur läraren Jenny Rosén och eleverna i årskurs 9 skapat dikter med utgångspunkt i “Det kommer bli bra” av Laleh; Eleverna bidrar till framtidens historieskrivning

Mer information om poesiutmaningen och var eleverna skickar in dikter finns här: IMAGINE – Better days will come

Alla kan vara med: förskola, grundskola och gymnasium.

Eleverna bidrar till framtidens historieskrivning

För att i framtiden kunna skildra och berätta om hur coronapandemin påverkade ungas tillvaro samlar Sustainable Poetry in barns och ungas tankar och känslor. Dikterna som strömmat in från olika delar av världen samlas och presenteras digitalt inom kort i e-poesiantologin IMAGINE – Better days will come. Redan nu finns det dikter att berikas av i följande två exempel:

Elever på Uzicka Gimnazija I Serbien: What poetry means to me

Elever på Oxievångsskolan i Malmö: Det kommer bli bra!

Bli medskapare!

Läs, inspireras, och var med och påverka framtidens historieskrivning! Skapa en dikt och dela i sociala medier #sustainablepoetry. Vill du ha med dikten i antologin så använd kontaktformuläret.

Sida 2 av 3

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén