Poetry for a Sustainable Future

Trelleborg and the world meet in a global collaboration

Category: Gymnasieskolan Page 1 of 2

Inte 1 utan 2 poesivandringar!

Evelina Andrén, kommunikatör för Lasarettet Trelleborg, var snabb med att vilja ha en poesivandring även på sjukhuset! 17 dikter om hållbar framtid hittar ni mellan huvudentrén och medicinmottagningen fram till den 22 april – även dessa dikter skapade av barn och unga i Trelleborg. 

“Vi vill självklart vara en del av poesiprojektet om vår hållbara framtid. Lasarettet Trelleborg är en viktig lokal aktör i samhället och en plats där alla ska känna sig hemma. Det är också en plats för många funderingar om livet och här tror jag att poesin kan hjälpa oss att sätta ord på våra tankar.”     Marco Brizzi, sjukhuschef Lasarettet Trelleborg

Liam, årskurs 5
Elever, åk 8

Sustainable poetry <3 Kvinnodagen

Idag, på internationella kvinnodagen så har vi besök av finaste Johanna Wester på Söderslättgymnasiet. Under en timme får alla elever på RO3 en inpsirerande föreläsning av Johanna och Bibliotekarierna i Aulan – därefter går de ut i klassrummen och arbetar med hållbarhetsmål 5 (jämställdhet) och 10 (minska ojämlikheten) med poesin som verktyg. I mediateken finns möjlighet att få små workshops och inspo-stunder hela dagen. Vad gör ni andra för kvinnodagen? Tipsa gärna!

Läs mer om föreläsningen: Könsroller och rättigheter i fokus– Trelleborgs Allehanda

Johanna Wester arbetar med informationsspridning inom mänskliga rättigheter med bakgrund som kursledare hos Amnesty, barnrättsinformatör för UNICEF, medlem i Palmecentrets internationella expertgrupp och projektledare på regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Hon föreläser även om barns och kvinnors rättigheter för Svenska FN-förbundet

Utforska Ædnan tillsammans med eleverna och berikas av podpoesi

Den 6 februari var det samernas nationaldag, vilket vi så klart uppmärksammar i Poesi för en hållbar framtid genom att berika eleverna med Linnea Axelssons fantastiska epos Ædnan. Vet ungdomar i dag något om samernas moderna historia, dvs. från 1900-talets början till vår tid? Använd dikterna i undervisningen för att väcka elevernas nyfikenhet och för att få till ett mer utforskande och kreativt sätt att arbeta med litteraturhistoria och språkhistoria i exempelvis svenska 2. Jag tror vi behöver bli bättre på att skapa mer lustfyllda vägar till kunskap i litteraturhistoria och språkhistoria än att läsa om det i en faktabok och sedan ha kunskapsprov på alla epoker eller minoritetsspråk…

Förutom att vi får ta del av dikter som skänker stor eftertänksamhet får vi också anledning att samtala om Augustpriset, vilket är ett uppmärksammat och prestigefyllt skönlitterärt pris, som fått sitt namn efter August Strindberg. Dessutom kan vi lyfta in tävlingen Lilla Augustpriset i undervisningen så att elever mellan 16-20 år kan delta i Sveriges största litterära pristävling för unga. 

Årets svenska skönlitterära bok: Aednan, Linnea Axelsson,

I Linnea Axelssons poetiska brottstycken skildras en annan sida av det framväxande nittonhundratalet. Förlusten av den samiska aednans livsrytm fångas i två familjehistorier där generationers undanträngda tillhörighet till språk och natur lämnat existentiella revor. (Augustprisets motivering)

Via Podpoesi.nu kan elever lyssna på etablerade poeter som delar med sig av dikter. Bland annat dikten Havet finns av Linnea Axelsson. Lyssna och njut…

Havet finns

det andades

bortom korridorerna

trapphusen

En gång bar

paradisäppelträden

frukt

och de stora

lindarna på borggården

knoppades

En ensam sköterska

går genom sjukhuset

Hon passerar kapellet

i matsalen dröjer

ännu doften av dill

De hade badat

Hon hade suttit

vid badkaret

och länge gnidit

hans verkande axlar

Hon kramar sina

händer och ler

för sig själv

De hade övat

att prata

Han hade lärt sig

att säga sitt namn

Nils

Och det var något

som ingen

inte ens överläkaren

Någonsin kunde

ta ifrån henne

Ute i parken regnade

häggens frön

över grusgångarna

Havsfåglarna skrek

Vågorna vände

och la sig på nytt

om varandra


En dag i poesins tecken…

Jag tror på ett lärande liv där jag går ut för att lära in, i sol, vatten och vind.

Jag tror på en vandring ut i det oförutsägbara och verkliga.

Jag tror på en vind; en oväntad bris av intensiv närvaro.

Jag tror ock på reflektionens återsken, eftertankens reliefartade skuggbild.

Jag tror på ett lärande liv där jag går ut för att lära in.

av Germund Sellgren, WWF

Vi är så glada att Germund Sellgren och Mona Monsar från WWF kommer till Söderslättsgymnasiet för att inspirera och berika vår kreativa poesiworkshop. Läs mer: Fågeln i mig flyger vart den vill

“Jag skriver i dina ord” – Skrivtävling

Jag skriver i dina ord är en skrivtävling för gymnasieelever där de kan utveckla sitt skrivande och vinna fina priser. Eleverna gillar tävlingsinslag och framför allt att skriva för verkliga mottagare och möjligheten att bli publicerad i en tidning.

Tävlingen går ut på att skapa en egen litterär text utifrån en valfri dikt eller låttext. Förra året skapade elever från olika gymnasieprogram dikter med utgångspunkt i Lalehs låt “Goliat” och utifrån målen i Agenda 2030. I år skapas nya dikter utifrån redan existerande dikter de själva tycker mycket om och som kopplas ihop med ett/flera av de globala målen.

Det är väldigt spännande att se vilka dikter eleverna väljer ut och hur de använder sin kreativitet för att omskapa och frambringa en annorlunda känsla och budskap…

Du kan ta ut svängarna rejält! Du kan leka och plocka isär texten du utgår ifrån, parodiera den, argumentera med den om du tycker att den är dålig – eller låta den inspirera dig till att skriva något helt eget och annorlunda.

Läs mer om tävlingen: jag skriver.nu

“Spegel spegel på väggen där”

Brister

av Salih Bilic (Revolution Poetry)

Låt mig väga

Om ni säger något

Låt mig väga hundra kilo till

För jag vill se ut precis som jag vill

Låt mig väga vikten av din rätt till min definition

För den kommer aldrig att vara hundra kilo tyngre än mina ord

För jag vägrar vägas i diskriminerings vägskäl

Jag är inte normen

Jag är inget skönhetsideal

För jag är bara jag

Ingen etikett för bra

Ingen etikett för vad andra ska vara

Ska jag behöva skämmas för att inte passa en ram

Fyrkantig och rak

Tänk om personligheten var ett ideal

Tänk om mina bristningar på kroppen

inte var brister utan små perfekta sprickor i en

perfekt deformerad kropp

där du ser mig som Någon, inte Något

Spegel, spegel på väggen där

säg mig vem som vackrast i landet är

Inte du och inte du och inte du!

Men det har vi förstått

Jag har inte nått några kriterier

Men det här är livet, ingen tecknad serie

Jag är något ingen penna kan skissa om

Precis som du och du och du!

Vi är små perfekta sprickor i en

defekt deformerad samhällskropp

Ta fram den röda skylten;stopp

Låt ditt sinne väga något

Det här är dina val

Dina erfarenheter

Dina krav

Inget skönhetsideal

För du är bara du

“dom hemlösa får altanerna med kvällssol”

I dag pratade vi om hur (vi tror) framtidens städer kommer att se ut och hur samhällskritik kan förmedlas genom poesi. Vid ljusa bord av Bruno K Öijer blev dagens dikt och mål 11 i fokus – Hållbara städer och samhällen. Vi inledde med att först läsa och samtala om två elevdikter som också kopplas till det globala målet 11. Därefter läste och samtalade vi om Vid ljusa bord utifrån critical literacy – perspektivet som tränar eleverna att “packa upp” texten tillsammans och att läsa mellan och bortom raderna. Lyssna på dikten:  Bruno K Öijer i Babel 2014 

Lärande för hållbar utveckling handlar bland annat om att utforska de kontroversiella och svåra frågorna, vilket är en viktig del i skolans demokratiska uppdrag. Således ett lärorikt äventyr bortom det rätta svarets pedagogik!

Vid ljusa bord

staden du grundade är inte klar än

du har bara

visat mej en handfull skisser

men den ska ha många öppna platser

dom hemlösa

får altanerna med kvällssol

och älvor ska stiga på bussen

blanda sej med levande och döda

trafiken ska stanna

när kärleken går rakt ut i gatan

ingen ska längre

behöva trängas med ansikten

rynkiga av åsikter och sjuka tankar

och det finns mycket kvar

som måste göras och hinnas med

allt är inte bestämt

men nätterna ska sitta vid ljusa bord

och det blir helt och hållet din stad

den har din ögonfärg

ditt sätt att gå

Dagens dikt

Var med och välj ut Dagens dikt. Varje dag fram till World Poetry Day publicerar vi en dikt om dagen som kopplas till de globala målen. Bli medskapare till innehållet på bloggen – använd kontakt formuläret för att dela din dikt.

Bokryggspoesi får elever att blomstra och med dem, vårt träd!

Som ensam ansvarig bibliotekarie på en enhet trodde jag aldrig att det skulle gå, inte ens när jag fick hjälp av min närmsta kollega. Men vi klarade det!

Inte att samla och informera alla elever, där var lärarna en given och fantastisk del i samarbetet.

Inte heller att inspirera och engagera eleverna, efter en kort genomgång och några frågor var nämligen alla igång.

Nej, det jag och min kollega klarade av var att i tid hinna ställa upp mer än två överfulla vagnar böcker, efter att eleverna har sökt igenom i princip alla hyllor för hitta de perfekta böckerna för just sin poesi.

Resultatet blev som man kan förvänta sig både vackert, smått kaotiskt, humoristiskt och gripande.

"TISDAGARNA MED MORRIE

BEHÖVER SKOGEN INTENSIVVÅRD?

BEHÖVER SYSTER HJÄLP?

FÅR JAG LOV?

BARN LEKER JORDEN RUNT"

Allt fler löv och rötter framträder, både som inspiration och manifestation för elevernas engagemang.

Känner du igen någon boktitel?

Ta väl hand om er och ha en underbart helg!

//Sten

Hela världen fylls av poesi…

Här på Designgymnasiet på Kungsholmen i Stockholm, kommer vi att koppla poesiprojektet till handelskursen;Inköp 1 och Hotell & turismkursen; Turistbyrå service.

I Inköp 1 börjar vi nu med ett delmoment om socialt ansvarstagande, rättvis handel och hållbar utveckling som jag tror passar poesiprojektet.

I turistbyråservice börjar vi med delmomentet om allemansrätten samtidigt. Som redovisningsform på uppgifterna de arbetar med på delmomentet så kommer eleverna att få skriva poesi med utgångspunkt i dessa teman.

Eleverna skall sedan få sätta upp sina poesialster på lite större återvinningsbara post-it lappar på världskartan i klassrummet.

Vi kommer att fotografera av världskartan allt eftersom den fylls på med post-it lappar, så att världen fylls av poesi!

Åsa Klintberg, Designgymnasiet Stockholm

Språklig mångfald som resurs i meningskapande lärprocesser

På IM programmet, språkgrupp 1 och 2 svenska som andraspråk, SSG, deltar vi i Sustainable Poetry och Agenda 2030.

I vårt arbete har vi valt ut fem mål som ska inspirera eleverna till att skapa dikter; se bild.

Eftersom en del elever är helt nyanlända utgår vi ifrån var eleverna språkligt befinner sig och därför skriver flera elever på sitt eget modersmål parallellt med svenska. Detta gör att eleverna får möjlighet att känna sig trygga i att utnyttja sitt eget modermål och sedan leta efter ord och uttryck i det svenska språket. Elevernas kreativitet och motivation för att lära sig svenska utmanas och de får möjlighet att arbeta med sina egna formuleringar.

Vi har försökt att på ett så lekfullt sätt som möjligt introducera dikter, trots att vi utgår från allvarliga och tänkvärda budskap. Tillsammans med Magdalena och Sten på Mediateket har eleverna utforskat Cut- Out Poetry, bokryggspoesi och Black- Out Poetry, vilket har varit mycket uppskattat. Dikterna har gett upphov till samtal kring hur språket kan användas och även till att förstå omvärlden. Eleverna tränas också i förmågan att försöka läsa mellan raderna och försöka leva sig in i vad de andra eleverna vill förmedla. En ytterligare vinst är att eleverna med stolthet gärna tränar uttal och deklamerar sina dikter för varandra. Vi märker att poesi och dikter frigör många tankar om livet för eleverna. De får möjlighet att uttrycka känslor och åsikter som berör dem. 

Alice El Khouri och Riitta Lohi Koskinen, lärare i svenska som andraspråk

“Viljan att höras, revolutionera och skapa”

Möta

Vi utforskade vad som händer på poesibloggen och pratade om hur samskapandet för en hållbar framtid växer för varje dag! Jätteroligt! Vi pratade också om vårt spännande samarbete med Världsnaturfonden, WWF.

Därefter fick eleverna möta något nytt som länkades samman med tidigare erfarenheter. (Vi har tidigare utforskat estradpoesi och tagit del av hur det går till att tävla i poesi). Jag frågade eleverna; vad är Revolution Poetry? och visade omslaget på boken; se bild. Eleverna tänkte en stund och svarade: “det är kamp”, “unga som vill göra sina röster hörda precis som vi”, “jag tänker förändring”, “något starkt”… Vi pratade om ordet revolution och i detta sammanhang också om rättvisepatos, mod, och tron på samhörighet. Därefter samtalade vi om bildens budskap och började därefter gissa kring bokens författare. Efter några gissningar tog vi reda på det tillsammans. Det är unga och unga vuxna från Sveriges förorter som fått en konstnärlig arena för att göra sina röster hörda. “Rätten att vi göra konst samt få plats i de rum där man marginaliserats eller hållits utanför har varit och är centrala frågor i vår kamp för rättvisa”, läser vi i boken.

Utforska och analysera

Jag valde dikten “Dagens ungdomar” av Halima Shegow. Syftet var dels att stärka elevernas förmåga att förstå och analysera poesi; “själens och sinnenas språk” och dels att bli inspirerade inför eget skapande framöver. Vi lyssnade först på hennes framförande via Youtube för att ta del av hennes kroppsspråk, stileffekter, publikkontakt m.m. Därefter lyssnade vi igen, men denna gång genom att följa med i texten. Mötet med dikten gjorde oss alla berörda på olika sätt, vilket öppnade upp för ett reflekterande samtal kring bland annat känslor och stämningar. Vi pratade utifrån ett kritiskt perspektiv; vad gör texter med oss människor och med världen? Till eleverna sa jag: möt dikten med nyfikenhet och öppenhet och ställ utforskande frågor.

Vilken känsla ger dikten och vad skapar känslan? Vad tänker du kring diktens budskap? Vilka mönster ser du i dikten och vilken effekt skapas? Eleverna lyfte olika perspektiv. Vidare närläste vi texten och hjälptes åt att plocka ut exempel ur texten, bland annat fick var och en välja ut en stark mening, som stöd för reflektion, resonemang, association och att ställa frågor till texten. (innehåll och språk, extra fokus på stilfigurer). Efter vårt gemensamma textsamtal tog eleverna nästa steg i processen och började analysera dikten de själva valt och som de i samband med World Poetry Day och vår poesifestival den 21 mars ska presentera som estradpoesi.

Kreativt skapande

Så härligt att blicka ut i rummet och se inspirerade elever som började analysera dikten de själva valt. Tänk om vi hade haft längre tid än 90 minuter. Tiden går fort när man har roligt! Fortsättning följer…

Vilka “tecken på lärande” kan jag fånga? Här delar några elever med sig av sina tankar:

Att diskutera vad man läser är bra eftersom att man kan få hjälp med att förstå handlingen, budskapet eller att bara få ta del av andras tankar.

Idag fick jag veta hur man kan tolka en dikt på så många olika sätt. Vi arbetade med en dikt som vi fick både lyssna på och läsa, efter det så pratade vi om vad det handlade om. Jag lärde mig ett nytt sätt att läsa dikter, hur man tar reda på om det är en dikt och att man också kan sjunga lite med hjälp av dikter. Jag vill bli bättre på att skriva egna dikter…

Idag har vi jobbat med poesi där vi har läst en text och sedan diskuterat. Vad jag har lärt mig idag är hur man kan skapa en inre bild utifrån en dikt samt kunna diskutera mer. Det går lättare för varje gång fast det kan vara svåra texter, men det är därför vi övar.

12 minuter Black-Out!

En rast mellan lektionerna passade bra, en kvarts klass passade på att kludda och söka i jakten på de perfekta orden. Ta bort allt som man inte vill ha genom att täcka allt annat – vi kom överens om att det är poetiskt i sig! Här följer två av smakproven som jag fick dela.

‘Gick liksom hela tiden
Väntade på ren tortyr
Jag höll på att kedjas fast
av heltäckande chock
och jag kände hur stenansikten
ryckte i kedjorna.’
Linus

 

Blickarna talade med varandra
Stämningen ändrades
Märkliga blickar, sa jag en dag
Med en suck lutade hon sig framåt
Vi blir chockade av din tystnad
Zara

Cut-up poesi väcker kreativitet och skaparglädje!

Under våren har vi haft den stora glädjen att anordna olika aktiviteter i Mediateken, nu senast poesiworkshops för en hel klass på c.a tjugo personer, med olika kreativa inslag. Det bästa av allt är naturligtvis att få se med vilken iver, fokus och med vilket engagemang deltagarna tar sig an dessa utmaningar. Att man som läsare sedan blir djupt rörd av resultatet, ja det kanske säger sig själv.

Det som sedan är så underbart är hur samarbetet med lärarna gör att det inte bara blir ett kort avstamp eller lättare kontakt med skapandet utan att dessa workshops förankras och sammanflätas med skolans utbildningsmål.

Vårt poesiträd växer, våra workshops fortsätter. Mer inlägg kommer löpande.

//Sten

Workshop en succé på gymnasiet!

I Torsdags levererade Mediateken sin andra workshop inom ramen för projektet och deltagandet har varit oslagbart! Både hela klasser och gruppvis kompisgäng har dykt in och testat först cut-out poetry och sedan bokryggspoesi tillsammans (Jag räknade upp emot 35-40 besökare under bokryggspoesin.)

Vi är många på skolan som arbetar med hållbarhetsmålen och därför är det enkelt för hela klasser att delta i workshops med både lång och kort varsel – en klar fördel med att vara FN-skola och ha ett nära samarbete mellan skolbibliotek-lärare <3

Bokryggspoesi

Hashtagga med #sustainablepoetry och #bokryggspoesi så att jag får se era skapelser!

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén