Poetry for a Sustainable Future

Trelleborg and the world meet in a global collaboration

Category: Gymnasieskolan

En dag i poesins tecken…

Jag tror på ett lärande liv där jag går ut för att lära in, i sol, vatten och vind.

Jag tror på en vandring ut i det oförutsägbara och verkliga.

Jag tror på en vind; en oväntad bris av intensiv närvaro.

Jag tror ock på reflektionens återsken, eftertankens reliefartade skuggbild.

Jag tror på ett lärande liv där jag går ut för att lära in.

av Germund Sellgren, WWF

Vi är så glada att Germund Sellgren och Mona Monsar från WWF kommer till Söderslättsgymnasiet för att inspirera och berika vår kreativa poesiworkshop. Läs mer: Fågeln i mig flyger vart den vill

“Jag skriver i dina ord” – Skrivtävling

Jag skriver i dina ord är en skrivtävling för gymnasieelever där de kan utveckla sitt skrivande och vinna fina priser. Eleverna gillar tävlingsinslag och framför allt att skriva för verkliga mottagare och möjligheten att bli publicerad i en tidning.

Tävlingen går ut på att skapa en egen litterär text utifrån en valfri dikt eller låttext. Förra året skapade elever från olika gymnasieprogram dikter med utgångspunkt i Lalehs låt “Goliat” och utifrån målen i Agenda 2030. I år skapas nya dikter utifrån redan existerande dikter de själva tycker mycket om och som kopplas ihop med ett/flera av de globala målen.

Det är väldigt spännande att se vilka dikter eleverna väljer ut och hur de använder sin kreativitet för att omskapa och frambringa en annorlunda känsla och budskap…

Du kan ta ut svängarna rejält! Du kan leka och plocka isär texten du utgår ifrån, parodiera den, argumentera med den om du tycker att den är dålig – eller låta den inspirera dig till att skriva något helt eget och annorlunda.

Läs mer om tävlingen: jag skriver.nu

“Spegel spegel på väggen där”

Brister

av Salih Bilic (Revolution Poetry)

Låt mig väga

Om ni säger något

Låt mig väga hundra kilo till

För jag vill se ut precis som jag vill

Låt mig väga vikten av din rätt till min definition

För den kommer aldrig att vara hundra kilo tyngre än mina ord

För jag vägrar vägas i diskriminerings vägskäl

Jag är inte normen

Jag är inget skönhetsideal

För jag är bara jag

Ingen etikett för bra

Ingen etikett för vad andra ska vara

Ska jag behöva skämmas för att inte passa en ram

Fyrkantig och rak

Tänk om personligheten var ett ideal

Tänk om mina bristningar på kroppen

inte var brister utan små perfekta sprickor i en

perfekt deformerad kropp

där du ser mig som Någon, inte Något

Spegel, spegel på väggen där

säg mig vem som vackrast i landet är

Inte du och inte du och inte du!

Men det har vi förstått

Jag har inte nått några kriterier

Men det här är livet, ingen tecknad serie

Jag är något ingen penna kan skissa om

Precis som du och du och du!

Vi är små perfekta sprickor i en

defekt deformerad samhällskropp

Ta fram den röda skylten;stopp

Låt ditt sinne väga något

Det här är dina val

Dina erfarenheter

Dina krav

Inget skönhetsideal

För du är bara du

“dom hemlösa får altanerna med kvällssol”

I dag pratade vi om hur (vi tror) framtidens städer kommer att se ut och hur samhällskritik kan förmedlas genom poesi. Vid ljusa bord av Bruno K Öijer blev dagens dikt och mål 11 i fokus – Hållbara städer och samhällen. Vi inledde med att först läsa och samtala om två elevdikter som också kopplas till det globala målet 11. Därefter läste och samtalade vi om Vid ljusa bord utifrån critical literacy – perspektivet som tränar eleverna att “packa upp” texten tillsammans och att läsa mellan och bortom raderna. Lyssna på dikten:  Bruno K Öijer i Babel 2014 

Lärande för hållbar utveckling handlar bland annat om att utforska de kontroversiella och svåra frågorna, vilket är en viktig del i skolans demokratiska uppdrag. Således ett lärorikt äventyr bortom det rätta svarets pedagogik!

Vid ljusa bord

staden du grundade är inte klar än

du har bara

visat mej en handfull skisser

men den ska ha många öppna platser

dom hemlösa

får altanerna med kvällssol

och älvor ska stiga på bussen

blanda sej med levande och döda

trafiken ska stanna

när kärleken går rakt ut i gatan

ingen ska längre

behöva trängas med ansikten

rynkiga av åsikter och sjuka tankar

och det finns mycket kvar

som måste göras och hinnas med

allt är inte bestämt

men nätterna ska sitta vid ljusa bord

och det blir helt och hållet din stad

den har din ögonfärg

ditt sätt att gå

Dagens dikt

Var med och välj ut Dagens dikt. Varje dag fram till World Poetry Day publicerar vi en dikt om dagen som kopplas till de globala målen. Bli medskapare till innehållet på bloggen – använd kontakt formuläret för att dela din dikt.

Bokryggspoesi får elever att blomstra och med dem, vårt träd!

Som ensam ansvarig bibliotekarie på en enhet trodde jag aldrig att det skulle gå, inte ens när jag fick hjälp av min närmsta kollega. Men vi klarade det!

Inte att samla och informera alla elever, där var lärarna en given och fantastisk del i samarbetet.

Inte heller att inspirera och engagera eleverna, efter en kort genomgång och några frågor var nämligen alla igång.

Nej, det jag och min kollega klarade av var att i tid hinna ställa upp mer än två överfulla vagnar böcker, efter att eleverna har sökt igenom i princip alla hyllor för hitta de perfekta böckerna för just sin poesi.

Resultatet blev som man kan förvänta sig både vackert, smått kaotiskt, humoristiskt och gripande.

"TISDAGARNA MED MORRIE

BEHÖVER SKOGEN INTENSIVVÅRD?

BEHÖVER SYSTER HJÄLP?

FÅR JAG LOV?

BARN LEKER JORDEN RUNT"

Allt fler löv och rötter framträder, både som inspiration och manifestation för elevernas engagemang.

Känner du igen någon boktitel?

Ta väl hand om er och ha en underbart helg!

//Sten

Hela världen fylls av poesi…

Här på Designgymnasiet på Kungsholmen i Stockholm, kommer vi att koppla poesiprojektet till handelskursen;Inköp 1 och Hotell & turismkursen; Turistbyrå service.

I Inköp 1 börjar vi nu med ett delmoment om socialt ansvarstagande, rättvis handel och hållbar utveckling som jag tror passar poesiprojektet.

I turistbyråservice börjar vi med delmomentet om allemansrätten samtidigt. Som redovisningsform på uppgifterna de arbetar med på delmomentet så kommer eleverna att få skriva poesi med utgångspunkt i dessa teman.

Eleverna skall sedan få sätta upp sina poesialster på lite större återvinningsbara post-it lappar på världskartan i klassrummet.

Vi kommer att fotografera av världskartan allt eftersom den fylls på med post-it lappar, så att världen fylls av poesi!

Åsa Klintberg, Designgymnasiet Stockholm

Språklig mångfald som resurs i meningskapande lärprocesser

På IM programmet, språkgrupp 1 och 2 svenska som andraspråk, SSG, deltar vi i Sustainable Poetry och Agenda 2030.

I vårt arbete har vi valt ut fem mål som ska inspirera eleverna till att skapa dikter; se bild.

Eftersom en del elever är helt nyanlända utgår vi ifrån var eleverna språkligt befinner sig och därför skriver flera elever på sitt eget modersmål parallellt med svenska. Detta gör att eleverna får möjlighet att känna sig trygga i att utnyttja sitt eget modermål och sedan leta efter ord och uttryck i det svenska språket. Elevernas kreativitet och motivation för att lära sig svenska utmanas och de får möjlighet att arbeta med sina egna formuleringar.

Vi har försökt att på ett så lekfullt sätt som möjligt introducera dikter, trots att vi utgår från allvarliga och tänkvärda budskap. Tillsammans med Magdalena och Sten på Mediateket har eleverna utforskat Cut- Out Poetry, bokryggspoesi och Black- Out Poetry, vilket har varit mycket uppskattat. Dikterna har gett upphov till samtal kring hur språket kan användas och även till att förstå omvärlden. Eleverna tränas också i förmågan att försöka läsa mellan raderna och försöka leva sig in i vad de andra eleverna vill förmedla. En ytterligare vinst är att eleverna med stolthet gärna tränar uttal och deklamerar sina dikter för varandra. Vi märker att poesi och dikter frigör många tankar om livet för eleverna. De får möjlighet att uttrycka känslor och åsikter som berör dem. 

Alice El Khouri och Riitta Lohi Koskinen, lärare i svenska som andraspråk

“Viljan att höras, revolutionera och skapa”

Möta

Vi utforskade vad som händer på poesibloggen och pratade om hur samskapandet för en hållbar framtid växer för varje dag! Jätteroligt! Vi pratade också om vårt spännande samarbete med Världsnaturfonden, WWF.

Därefter fick eleverna möta något nytt som länkades samman med tidigare erfarenheter. (Vi har tidigare utforskat estradpoesi och tagit del av hur det går till att tävla i poesi). Jag frågade eleverna; vad är Revolution Poetry? och visade omslaget på boken; se bild. Eleverna tänkte en stund och svarade: “det är kamp”, “unga som vill göra sina röster hörda precis som vi”, “jag tänker förändring”, “något starkt”… Vi pratade om ordet revolution och i detta sammanhang också om rättvisepatos, mod, och tron på samhörighet. Därefter samtalade vi om bildens budskap och började därefter gissa kring bokens författare. Efter några gissningar tog vi reda på det tillsammans. Det är unga och unga vuxna från Sveriges förorter som fått en konstnärlig arena för att göra sina röster hörda. “Rätten att vi göra konst samt få plats i de rum där man marginaliserats eller hållits utanför har varit och är centrala frågor i vår kamp för rättvisa”, läser vi i boken.

Utforska och analysera

Jag valde dikten “Dagens ungdomar” av Halima Shegow. Syftet var dels att stärka elevernas förmåga att förstå och analysera poesi; “själens och sinnenas språk” och dels att bli inspirerade inför eget skapande framöver. Vi lyssnade först på hennes framförande via Youtube för att ta del av hennes kroppsspråk, stileffekter, publikkontakt m.m. Därefter lyssnade vi igen, men denna gång genom att följa med i texten. Mötet med dikten gjorde oss alla berörda på olika sätt, vilket öppnade upp för ett reflekterande samtal kring bland annat känslor och stämningar. Vi pratade utifrån ett kritiskt perspektiv; vad gör texter med oss människor och med världen? Till eleverna sa jag: möt dikten med nyfikenhet och öppenhet och ställ utforskande frågor.

Vilken känsla ger dikten och vad skapar känslan? Vad tänker du kring diktens budskap? Vilka mönster ser du i dikten och vilken effekt skapas? Eleverna lyfte olika perspektiv. Vidare närläste vi texten och hjälptes åt att plocka ut exempel ur texten, bland annat fick var och en välja ut en stark mening, som stöd för reflektion, resonemang, association och att ställa frågor till texten. (innehåll och språk, extra fokus på stilfigurer). Efter vårt gemensamma textsamtal tog eleverna nästa steg i processen och började analysera dikten de själva valt och som de i samband med World Poetry Day och vår poesifestival den 21 mars ska presentera som estradpoesi.

Kreativt skapande

Så härligt att blicka ut i rummet och se inspirerade elever som började analysera dikten de själva valt. Tänk om vi hade haft längre tid än 90 minuter. Tiden går fort när man har roligt! Fortsättning följer…

Vilka “tecken på lärande” kan jag fånga? Här delar några elever med sig av sina tankar:

Att diskutera vad man läser är bra eftersom att man kan få hjälp med att förstå handlingen, budskapet eller att bara få ta del av andras tankar.

Idag fick jag veta hur man kan tolka en dikt på så många olika sätt. Vi arbetade med en dikt som vi fick både lyssna på och läsa, efter det så pratade vi om vad det handlade om. Jag lärde mig ett nytt sätt att läsa dikter, hur man tar reda på om det är en dikt och att man också kan sjunga lite med hjälp av dikter. Jag vill bli bättre på att skriva egna dikter…

Idag har vi jobbat med poesi där vi har läst en text och sedan diskuterat. Vad jag har lärt mig idag är hur man kan skapa en inre bild utifrån en dikt samt kunna diskutera mer. Det går lättare för varje gång fast det kan vara svåra texter, men det är därför vi övar.

12 minuter Black-Out!

En rast mellan lektionerna passade bra, en kvarts klass passade på att kludda och söka i jakten på de perfekta orden. Ta bort allt som man inte vill ha genom att täcka allt annat – vi kom överens om att det är poetiskt i sig! Här följer två av smakproven som jag fick dela.

‘Gick liksom hela tiden
Väntade på ren tortyr
Jag höll på att kedjas fast
av heltäckande chock
och jag kände hur stenansikten
ryckte i kedjorna.’
Linus

 

Blickarna talade med varandra
Stämningen ändrades
Märkliga blickar, sa jag en dag
Med en suck lutade hon sig framåt
Vi blir chockade av din tystnad
Zara

Cut-up poesi väcker kreativitet och skaparglädje!

Under våren har vi haft den stora glädjen att anordna olika aktiviteter i Mediateken, nu senast poesiworkshops för en hel klass på c.a tjugo personer, med olika kreativa inslag. Det bästa av allt är naturligtvis att få se med vilken iver, fokus och med vilket engagemang deltagarna tar sig an dessa utmaningar. Att man som läsare sedan blir djupt rörd av resultatet, ja det kanske säger sig själv.

Det som sedan är så underbart är hur samarbetet med lärarna gör att det inte bara blir ett kort avstamp eller lättare kontakt med skapandet utan att dessa workshops förankras och sammanflätas med skolans utbildningsmål.

Vårt poesiträd växer, våra workshops fortsätter. Mer inlägg kommer löpande.

//Sten

Workshop en succé på gymnasiet!

I Torsdags levererade Mediateken sin andra workshop inom ramen för projektet och deltagandet har varit oslagbart! Både hela klasser och gruppvis kompisgäng har dykt in och testat först cut-out poetry och sedan bokryggspoesi tillsammans (Jag räknade upp emot 35-40 besökare under bokryggspoesin.)

Vi är många på skolan som arbetar med hållbarhetsmålen och därför är det enkelt för hela klasser att delta i workshops med både lång och kort varsel – en klar fördel med att vara FN-skola och ha ett nära samarbete mellan skolbibliotek-lärare <3

Bokryggspoesi

Hashtagga med #sustainablepoetry och #bokryggspoesi så att jag får se era skapelser!

Unga tolkar poesi – Möte med metaforernas mästare

Kan man få nobelpriset om man skriver dikter? Det är en bra fråga som en av eleverna lyfte när en ny undervisningssekvens inom projektet tog fart. Under tidigare sekvens tittade vi bland annat på filmklippet ”Jag är en siffra att räkna med” vilket är en inspirerande film som ger inblick i hur man kan kommunicera ett budskap som berör de globala målen. Se klippet om ni inte redan har gjort det! 

Nu har vi siktet inställt på att gemensamt tolka dikter och lära oss en enkel metod för att analysera. Vi pratade om att det finns många analysmodeller och kom fram till en bra utgångspunkt, vilket är kort och gott att undersöka yta och djup i innehållet. En elev sammanfattade det så här; “ytan” hittar vi på raderna, det kluriga är “djupet” för det gömmer sig mellan raderna… (och inom oss som mottagare, tänker jag…)

Eleverna som botaniserat i dikter under två veckors tid hjälptes åt, att inför uppdraget, bygga upp en bank av poesikällor som delades i vår digitala lärplattform. Bland annat tipsade de varandra om följande källor: appen “Poesi på G”, programmet ”Helt Lyriskt”, Litteraturbanken, besöka biblioteket som har en särskild plats för bara poesi, och så givetvis våra egna favoritpoesiböcker; se bild. 

Tanken är att alla, inför nästa veckas workshop, ska välja en dikt som ger en stark upplevelse eller berör på något sätt för att sedan analysera utifrån modellen vi talat om i dag, därefter dela med sig av innehållet och tolkningen med gruppen. Slutmålet är att presentera dikten muntlig med inlevelse, likt ”Poetry Slam” eller estradpoesi, som det också kallas, i samband med Världspoesidagen och poesifestivalen i Trelleborg. För att få inblick i hur estradpoesi kan gå till lyssnade vi till poeten Hedy Aliyar som tävlar i poetry slam. (Tv4).

Eleverna fick med sig budskapet: ge inte upp på en dikt som fängslar dig bara för att den är svår att helt få grepp om. Det går så klart att fastna för en dikt även om man inte förstår den fullt ut. Hur vet man det egentligen? Tanken är att vårt tolkningsarbete framöver ska ge effekt och hjälpa till med förståelsen. (En av eleverna lyfte fram att vi ska våga ta dikter som vi inte helt förstår så kan vi hjälpas åt med tolkningsarbetet.) Underbart, tänker jag!

Modellering

Eleverna fick lyssna till dikten jag valt (vi är alla medskapare och bygger kunskap tillsammans). Inte helt oväntat valde jag att presentera Romanska bågar av Tomas Tranströmer. Det var kul att eleverna uppmärksammat att dikten finns utanför vårt läranderum. Undra varför Maria satt upp den där?

Vi lyssnade när Tranströmer läser dikten med inlevelse (finns på Youtube) och märkte snabbt att vi behövde lyssna flera gånger. Dikter behöver vi ofta läsa flera gånger och så klart med eftertanke (genom att dela länken i vår plattform kan eleverna lyssna hur många gånger som helst). De samtalade två och två. Berättade för varandra om vilken känsla som väcktes direkt efter lyssnandet. Då fick vi syn på olika tolkningar och känslor. Här är några omedelbara reaktioner:  intressant, sorglig, skrämmande, jag känner optimism, lycka, liv, vet inte, konstig, svår…

Vi närläste därefter dikten tillsammans och undersökte både yta och djup genom att plocka ut exempel ur texten. I sammanhanget fick vi möjlighet att prata om varför Tranströmer anses vara ”metaforernas mästare”. Vi fastnade för att få till ett fördjupat samtal kring följande innehåll i dikten:

”Skäms inte för att du är människa, var stolt!

Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.

Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.”

Slutligen fick eleverna tänka och gissa varför jag valt Romanska bågar och i synnerhet varför just den dikten möter eleverna varje gång de öppnar dörren till vårt läranderum. Vi berörde till sist elevens fråga; huruvida en poet kan få nobelpriset och hamnade i en diskussion om varför nobelpriset i litteratur inte delats ut 2018. Det får bli ett annat inlägg…

Så spännande det ska bli att få ta del av elevernas diktval nästa vecka och lyssna till deras motiveringar. Fortsättning följer…

Maria

Poesitävling! Skolbibliotekariernas uppdrag till eleverna på Söderslättsgymnasiet

Skolbiblioteket i undervisningen – Uppdrag till våra elever!

Klicka på bilden för att se filmen!

Instapoesi fångar eleverna

I dag har vi samtalat om poesi på instagram, vilket blivit ett globalt fenomen. Tillsammans läste vi ur diktsamlingen “milk and honey” av Rupi Kaur – en diktsamling som hittills är den mest sålda diktsamlingen i världen. Vi lyssnade också på Michaela Forni och Michaela Hamilton som tagit instapoesi till Sverige och nyligen släppt diktsamlingen “På andra sidan natten” (Tv4 – Masspsykosen på Instagram botas med poesi…).

Eleverna fick utforska vad som skiljer instapoesi från traditionell poesi och resonera kring varför instapoesi blivit en internationell succé. Eleverna tror att det korta formatet tilltalar ungdomar, att det enkla språket gör det lättare att ta till sig dikter och att vi alla kan skapa och dela berättelser. De delar således uppfattningen med Forni och Hamilton, som i intervjun, berättar att instapoesi till skillnad från annan poesi är lätt, tillgänglig och får oftast plats i en bild på Instagram.

Vi pratade vidare om vilket behov instapoesi kan fylla i unga människors liv och berörde frågor som väcker starka känslor. Bland annat tog eleverna upp den ytliga fasad som ofta visas upp i sociala medier och betonade att den nyanserade bilden av verkligheten många gånger försvinner. Tankarna berörde psykisk ohälsa som är ett växande problem. Dikterna kan fylla ett sådant tomrum, menade eleverna. I undervisningen kan vi närma oss dessa komplexa frågor genom att läsa, samtala och skapa instapoesi med eleverna. Det gjorde vi i dag, vilket var uppskattat. Vi fastnade för flera olika dikter i “På andra sidan natten”  men en blev lite mer uppmärksammad i samtalen:

Det svåraste är att vakna

när så mycket i en sover

Få ord, stort innehåll, utan enkelt svar. Det är så viktigt att vi lärare skapar trygga mötesplatser för eleverna där de fritt och utan oro kan diskutera komplexa frågor. Efter jullovet ska vi fortsätta läsa, skapa och dela instapoesi för en hållbar framtid.  Vi hoppas fler vill göra det och dela med sig!

Inspireras under jullovet:

  • Lyssna på Michaela Forni och Michaela Hamiltons podcast
  • Läs deras diktbok “Andra sidan natten”
  • Läs “milk and honey” av Rupi Kaur

I “milk and honey” (som också finns på svenska) får läsaren ta del av dikter som berör kärlek, förlust, våld, överlevnad med mera. Så här presenterar Rupi Kaur sin diktbok:

this is the journey of

surviving through poetry

this is the blood sweat tears

of twenty-one years

this is my heart

in your hands

this is

the hurting

the loving

the breaking

the healing

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén