Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Kategori: Grundskola åk 1-3 Sida 1 av 2

“Barn förstår och barn vill veta…”

I ABC-huset i Mullsjö kommun har barnen läst, reflekterat och haft känslosamma samtal utifrån boken Två av allt av Rose Lagercrantz och illustratör Rebecka Lagercrantz. Berättelsen har också varit utgångspunkt för att lära sig mer om det globala målet 16 och att få utforska egna tankar och känslor, klä dessa i ord och genom att skapa hållbar poesi göra sina röster hörda. Ta del av inlägget här “Skönlitteratur som källa till kunskap och förståelse”. Lyssna till lärarna Anki Källman och Anneli Wahlsten som berättar hur de arbetat med boken, de globala målen och barnens diktande i undervisningen. I slutet av filmen medverkar också rektor Carina Irvefors genom att läsa barnens dikter.

Ömsesidighet – Vad betyder det?

Så här har vi arbetat med årets poesiutmaning i årskurs 1 för att skriva dikter om ömsesidighet kopplat till de 17 globala målen.

En morgon står ordet ömsesidighet på tavlan, med stora bokstäver. Eleverna i bokklubben Bokväckarna i årskurs 1, läser nyfiket ordet, flera gånger. Vi smakar på det tillsammans. Vad kan ömsesidighet betyda? Någon föreslår att vi ska googla på ordet för att förstå mer. Det gör vi. Synonymer till ömsesidighet: växelverkan, interaktion, samspel, gemensamhet. Vi samtalar om tankar vi får av bilden av ömsesidighet från Sustainable Poetry. Vilka av de 17 globala målen tänker vi på? 

Vidare samtalar vi om vilka böcker vi har högläst tillsammans. Barnen får tänka efter. Nu börjar tankarna bubbla! Hela tavlan blir full av tankar omkring ordet ömsesidighet. Vi hämtar tankar från vårt tidigare tema ”Tillsammans är vi starkare och smartare” och alla böcker vi högläst och tänkt om tillsammans. Vi samtalar om karaktären Dunne av Rose Lagercrantz. Om hur Dunne kan ha det svårt. Hur hon gör för att ändå känna sig glad och inte ge upp, att fortsätta hoppas. Vi läser alla meningar ur boken som sitter uppsatta på en vägg i klassrummet. Meningar ur boken ”Mitt lyckliga liv” av Rose Lagercrantz, som eleverna valt själva för att innehållet berör och ger hopp. Här är några: ”Dunne räknar alla gånger hon har varit lycklig.”, ”Hon var lycklig när skolan började igen.” och ”Så fort de pratade med varandra kändes det bättre”.  

Vi berättar och läser om Malala. Nu förstår vi att det inte är självklart att alla barn får gå i skolan världen över, fast man vill. Malala var modig. Hon gav inte upp. Hon sa vad hon tyckte! Ett barn, en lärare, en bok och en penna kan förändra världen, sa Nobels fredspristagare Yousafzai Malala.  

Vi ser flera korta filmer på UR Play om några av de 17 globala målen.  Vi högläser många dikter. Samtalar om både innehåll och form. Lyssnar på hur dikten är som musik, rytmisk. Genom hur poeten har skrivit förstår vi hur dikten ska läsas. Vi återkommer till samma dikt flera gånger. Låter flera olika vuxna och barn som vill högläsa dikten för att höra hur fint dikten låter genom olika röster. 

Du och naturen hör ihop

Samtidigt startar vi ”Tema Vatten”. Vi kopplar det innehållet till ömsesidighet med varandra i klassrummet och med naturen. Vi lär oss fakta om vattnets kretslopp, gör experiment med vattnets olika former och börjar nu göra återkommande studiebesök vid Mullsjön för att iaktta och dokumentera livet i och omkring sjön. Vi högläser massor! Bland annat om isbjörnar och om varför isen smälter, spelar små lästeatrar för att förstå texten. Vilken tur att vi är flera lärare i arbetslaget som samarbetar om det ämnesövergripande temat Vatten. Vår kollega Håkan Karsnäser för in spännande fakta om vatten, fiskar och naturen, kopplar dagligen ihop det med de 17 globala målen och ger exempel på vad vi kan göra. Vi måste inte alltid köpa nytt. Vi kan ärva kläder. Vi kan laga det som är trasigt. Vi kan sortera våra sopor. Alla kan göra något. Vi kan vara i naturen. Vi älskar naturen! 

“Titta fröken! Så många VI det står på tavlan”

Vi samtalar om hur ömsesidighet visar sig mellan oss i klassen. Vi ler mot varandra, är snälla, hjälper varandra. Läser tillsammans. Hjälper varandra att förstå texten. Vi skrattar ihop! Lyssnar på varandra. Leker ihop. Har kul ihop!  Titta fröken! Så många VI det står på tavlan nu. Just det! Orden: Vi, tillsammans och varandra – hör ihop med ömsesidighet. Nu är alla berörda och har många tankar om ömsesidighet. Alla är redo att skriva egna Heart Maps.

Heartmaps – Elevens väg till kreativt skrivande

Eleverna skriver fritt i hjärtat, det tankar som kommer upp utifrån frågorna:  

  • ”Vad tycker du är viktigt för att du och alla ska må bra tillsammans i skolan?”  
  • ”Hur gör vi varandra glada i skolan?” 
  • ”Vilka tankar får du om de globala målen, om skolan och att man ska få må bra?” 

Med Heart Mapen som grund är det dags att skriva en egen dikt. Vi skriver i appen Skolstil. Vad av alla dina tankar i din Heart Map tycker du mest om? Starta gärna med de orden i din dikt. Vilka tankar får du mer? Skriv korta rader. Rama gärna in dikten med de ord du tycker bäst om. Högläs flera gånger för att höra om det låter och känns bra. Klistra in dikten i appen Book Creator. Illustrera dikten och klistra in en bild på det globala mål som du har tänkt på när du skrev och som du tycker passar bäst till dina tankar.  Dikterna skrivs ut och ska högläsas av varandra i klassen, av föräldrar och blir också bidrag till Sustainable Poetrys poesiutmaning 2023.  

HeartMap och dikt skapad av Wille

Bästa hälsningar från två av oss lärare i årskurs 1 på Björksäter skola i Mullsjö                  

Anneli Wahlsten och Anki Källman  

P.S Vår stora inspiratör till kreativ läs- och skrivutvecklande undervisning är Anne-Marie Körling. Är du nyfiken? Läs vidare på hennes blogg korlingsord.se  

Mullsjö F-3 firar FN-dagen med uppdraget: Vi är starkare och smartare tillsammans

På måndag den 24/10 firar alla i Mullsjö F-3 FN-dagen. Vi på Björksäter i F-klass och årskurs 1 läser tillsammans i par, spelar Alfons-teater och går en tipspromenad om Alfons som Friends har gjort. Det blir fest! Läsfest!  

Vi är starkare och smartare tillsammans! Så heter det gemensamma och ämnesövergripande tema som vi har haft i Mullsjö F-3 under hösten. Varje läsår har vi ett uppstartstema med ett uppdrag, där vi lyfter fram värdegrunden tillsammans med utvalda globala mål och FN:s barnkonvention. Årets uppdrag är ”Vi är starkare och smartare tillsammans!” där vi lär oss mer om mål nr 3, 13 och 16. Hur tar vi hand om oss själva, jorden och skapar fred, den lilla freden runt omkring oss?  

Vi samtalar om att vi mår bra på olika sätt, genom rörelse, bra mat och sömn. Läsningen är också en stor del i att må bra tillsammans. Den dagliga gemensamma högläsningen är hjärtat i vår undervisning. Genom böckerna växer en fin gemenskap och glädje fram i gruppen.  

Vi i åk 1 på Björksäter skola har högläst ”Mitt lyckliga liv” av Rose Lagercrantz och lärt känna huvudpersonen Dunne och hennes vän Ella Frida. Hur gör Dunne för att må bra? Vi tänker, skrattar och känner med Dunne tillsammans. Tänk vilken lycka att Rose också kom och hälsade på i vårt klassrum.  Vi har läst många bilderböcker i olika genrer. Genom textsamtal då vi hör varandras tankar och frågor om texten lär vi oss om livet, naturen och hur vi behöver varandra.  

Varje vecka är vi ute i naturen och är naturspanare. Vi följer en speciell myrstack och ett stort vackert kastanjeträd där vi plockar fickorna fulla av blanka kastanjer. När vi klurar på något vi inte kan förstå i naturen har vi tur som får fina svar av författaren Stefan Casta. Hans svar och böcker gör oss extra nyfikna på naturen och miljön. Vi kopplar dessa upplevelser till det globala målet nr 13.  

Mål nr 16, fredliga och inkluderande samhällen, dyker upp hela tiden i våra textsamtal. Vi vill ha fred ute i världen och fred runt omkring oss, på rasten och i klassrummet. Alla ska få tänka fritt, vara den man vill och bli respekterad för den man är. I det arbetet har vi även börjat att högläsa och samtala om Rose Lagercrantz fina och viktiga bok ”Två av allt”. Den ska vi fortsätta med. Den passar utmärkt för årskurserna 2, 3, 4 och äldre. Den handlar om Förintelsen, om en stark vänskap i en svår tid. Bokens innehåll och de tankar och samtal den väcker är viktigare än någonsin.  

Olika är bra.  

Alla är lika mycket värda.  

Vi gör en stor Heart Map med alla böcker vi hittills har högläst tillsammans och om de tankar vi får av varje bok. Alla elever gör också sin egen Heart Map. Jag blir glad när vi… De här tankarna kommer att bli en bra start för dikter kopplade till de 17 globala målen, Sustainable Poetry. De kommer att bli våra bidrag till årets poesiutmaning Ömsesidighet.

Vill du veta varifrån vi får inspiration till läsfrämjande undervisning med boken och läsande i centrum? Gå in på korlingsord.se och upptäck en språkskatt! Anne-Marie Körling, författare, lärare och f d Läsambassadör i Sverige, är vår stora kunskapskälla. I hennes bok ”Textsamtal och bildpromenader” (Körling, 2017) får vi stöd för hur vi lärare bygger ordförråd, frågor och tankar om text och bild tillsammans. I hennes senaste bok ”Väck läslusten i skolan” (Körling, 2022) bygger vi lärare upp förståelse och kunskap om kraften som finns i högläsning och får flera konkreta tips hur vi kan väcka läslusten i skolan. Vi läser och skriver i skolan! För demokratin och allas möjlighet att kunna göra sin röst hörd.  

Glada hälsningar från två av lärarna i årskurs 1 på Björksäter skola i Mullsjö.  

Anneli Wahlsten och Anki Källman  

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén