Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Kategori: Författarbesök

Starkskör blir Black Out Poetry

De allra bästa stunderna är när man ser eleverna nyfikna och engagerade – när lärandet berör och är meningsfullt för var och en. Så var det när eleverna mötte författaren, kreatören och föreläsaren Emma Berg i den fängslande föreställningen ”Starkskör – Livets skoskav och hjärtats fyrverkerier” förra veckan. Att sätta hälsan högst upp på agendan kommer att gynna måluppfyllelsen och det viktigaste av allt – att eleverna mår bra. Hälsa och lärande går hand i hand. Elever som mår bra lär sig mer och elever som lär sig mår bättre.

En vecka efter föreläsningen samtalar vi om upplevelserna som slagit rot i våra hjärtan. Eleverna har mycket att delge varandra och uppskattar att få lära sig mer om hur man kan ta hand om sig själv på ett hållbart sätt.

Emma hade ett bra budskap med sin föreläsning om hur man kan göra för att ta sig an svåra situationer och hon hade många bra exempel med sin egna uppväxt så att man verkligen kunde förstå vad hon hade gått igenom.Elevcitat

Text och bild av Emma Berg

Med stolthet ska hon bära upp hennes namn – STARKSKÖR

Emma hade en aktivitet som hon inledde med ‘Till mitt jag i stunder då jag inte vet hur eller varför jag ska fortsätta’ som var att vi skulle skriva ner saker till oss själva på ett papper. Det tyckte jag var väldigt bra – en klok och empatisk sak att göra. I och med att det är väldigt många unga och äldre killar och tjejer som ibland eller inte alls vet hur dom ska hantera sina känslor i olika situationer, så tror jag många kan ta del av detta. Jag personligen såg upp och tog med mig av Emma Berg och hennes ord och kamp av psykisk ohälsa. Att ha min egna lilla lista som är enbart riktat och gjort för mig och min psykiska hälsa har underlättat. Till och med bara att veta att jag har den med mig, underlättar.Elevcitat

Släpp loss kreativiteten med Black Out Poetry

Även fast man är annorlunda kan de gå bra för en

och man ska inte förändra sig själv för någon annan

man ska hitta styrkan i de svåra

– elevcitat

Vi gör som Emma Berg gjorde under föreställningen – läser ur poesiprosan “Starkskör – Livets skoskav och hjärtats fyrverkerier” och använder ett textutdrag (s. 274-275) som underlag för att skapa Black Out Poetry. Vi läser; Vissa stunder är hon magisk – – Världens starkaste tjej – ibland gråter hon hejdlöst – ibland är hon stark som ett träd… Eleverna fattar pennorna och utdragen ur boken och börjar den kreativa skapandeprocessen som handlar som att re-designa. Eleverna väljer ut de ord som berör eller sticker ut på något sätt och skapar poesi av dessa ord. De ord som blir över täcker de över med svart färg. Det går också att förena ord och bild genom att teckna en bild över ursprungstexten – se exempel. Elevernas Black Out Poetry ska sedan visas upp för allmänheten i samband med firandet av World Poetry Day 2023.

Eleverna hade mycket positivt att säga om Emmas föreställning. Här är några fler tankar:

Hon fångade mig när hon förklarade hur hjärnan tvekar i alla frågor och situationer och hur hon personligen gjort för att ta sig igenom svåra tider, hon ville att alla skulle känna att de kunde passa in. Vargarna måste mötas.

Hon va en väldigt intressant person för hon hade dragit in sin personlighet och sin kreativitet in i föreläsningen. 

Tack till Emma för att hon hade föreläsningen på Söderslättsgymnasiet och att jag fick vara med. Det känns som en stor lättnad inom mig över att jag och många andra inte är ensam om att må dåligt eller må bra. Det känns också väldigt skönt att hon var så pass ärlig och öppen med hennes ätstörningar och andra kontrollbehov. Men även depression, ångest och stress. Jag ser verkligen fram till att läsa boken fylld med hennes verk.

“Starkskör – om livets skoskav och hjärtats fyrverkerier”

Elever, lärare och bibliotekarier på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg fick i fredags möta författaren och kreatören Emma Berg i föreställningen “Starkskör – om livets skoskav och hjärtats fyrverkerier”, vilket blev en oförglömlig stund fylld med; ”skav, skam och smärta, men också om kreativitet, kraft och kärlek.” Emma berättade om “skambelagda sår till stoltprydda ärr – om hur man kan välja den modiga vägen med sårbarheten som styrka.” Författarbesöket blev möjligt genom skrivtävlingen “Jag skriver i dina ord” som vi kombinerar med poesiutmaningen i Sustainable Poetry.

Varför berättelser behövs

Innan föreställningen började berättade Sten (bibliotekssamordnare) och Erna (bibliotekarie) för eleverna att Emmas bok “Starkskör” finns för utlåning i skolans mediatek. Ett delsyfte med Sustainable Poetry är just att främja elevernas läslust och bidra till nya spännande och berikande läsupplevelser.

Emmas föreläsning tog avstamp i varför vi behöver berättelser och att alla människor har en historia att berätta. Vi fick ta del av Emmas berättelse och därmed möjlighet att reflektera kring livets berg och dalbana. Genom Emmas föreställning som innehöll multimodala uttryck som sång, diktuppläsning, teater, föreläsning m.m. var det enkelt att känna igen sig och att hitta samhörighet och styrka. Framför allt pratade Emma om att våga visa sin sårbarhet och vikten av att inse sitt eget och livets värde oavsett hur vi mår.

Lyssna till Emma Berg här: Trailer – Starkskör – föreläsning Här finns mer information: Emma Berg.

Tack #jagskrivernu som gjorde det här möjligt.

“Berättelser berör, berikar och gör skillnad”

“Jag vet att vissa ord har räddat mig – för berättelser förenar oss – Ord gör skillnad.  Och jag vill ta dig med – bortom barriärer – bakom fasader – med berättelser som berör, berikar och gör skillnad.”  – Emma Berg

Vi behöver samlas kring läsningen i skolan

Alla pratar om det. Läsraset. Om den livsviktiga läsningen som får stå tillbaka när det ensidiga fokuset på mätbara kunskaper ständigt är i fokus. Skolinspektionens senaste granskning visar att det läsfrämjande arbetet i grundskolan brister. Det är både en granskning av lärarnas arbete och rektorernas övergripande utvecklingsansvar. Granskningen visar bland annat att rektorerna brister i sitt ansvar att systematisera arbetet så att det blir långsiktigt och hållbart. ”Både lärare och rektorer brister i uppföljning av elevernas läsintresse och läsvanor och ju äldre eleverna blir, desto mindre intensivt blir det läsfrämjande arbetet.” Granskningen visar också att “skolbiblioteken inte alltid används som en resurs i det läsfrämjande arbetet”. En ljusglimt i det här mörkret är att ”eleverna själva önskar prata mer om böcker och läsning med sina lärare och med varandra.” (Svensklärare får bakläxa i läsning – Läraren).  

Att undervisa handlar om att välja – att välja klokt! Det går inte att säga till eleverna att läsning är viktigt och sedan inte ge tid för läsning i undervisningen. Vi lärare måste visa upp oss som läsare, inspirera och visa vägen till läsningen. Rektorer i sin tur behöver skapa möjligheter för lärare att arbeta läsfrämjande tillsammans varje dag i alla ämnen. En enkel läsfrämjande insats där hela skolan blir involverad i utvecklingen är att inleda varje morgon med gemensam läsning – varje dag, hela skolåret – oavsett lärare och skolämne. Det ger en känsla av sammanhang där elevernas läsvanor och läsutveckling blir ett delat ansvar i kollegiet och en prioriterad insats i den elevnära skolutvecklingen.

Visa eleverna att läsningen är viktig

Nu är det höstlov och därmed läslov. I min höstlovshälsning till eleverna i gymnasiet berättade jag om boken ”Starkskör” av Emma Berg som jag valt att läsa under lovet med uppdraget att finna några intressanta utdrag som jag tror kan fånga och fängsla eleverna i undervisningen när vi är tillbaka efter lovet. Då ska vi läsa gemensamt, utforska hur det är att läsa poesiprosa, samtala och lyssna på varandra och använda innehållet och våra tankar och känslor som inspiration för att skriva kreativt. Anne-Marie Körling, författare och tidigare Sveriges läsambassadör, skriver att om elever slockar som läsare så slocknar också möjligheten att verka för det livslånga lärandet, vilket är vårt viktiga uppdrag i skolan. Läsning handlar om att bli påverkad och engagerad, att öppna nya möjligheter och tankar (Skolorna får bakläxa: ‘Läskunnighet är en rättvisefråga‘ – Skolvärlden).

Eleverna fick också ta emot den glada nyheten att bokens författare besöker vår skola i december och att vi ska arbeta med poesiutmaningen ”Ömsesidighet” sammanlänkat med skrivtävlingen Jag skriver i dina ord. Dikterna som eleverna skapar framöver kommer att ingå i en utställning och ett scenframträdande när det är poesifestival i Trelleborg i samband med Världspoesidagen den 21 mars 2023.

För att väcka läslusten under lovet så tipsade jag om poesiantologierna som skapats tillsammans med barn och unga i projektet Sustainable Poetry. Här finns de att länka till och ladda ner: Poesiantologier  Genom att läsa poesi kan eleverna möta ett stort innehåll i korta texter. Kanske kan det väcka läslust och vara en språngbräda till att även läsa de längre berättelserna? Vi alla behöver, som författaren Emma Berg uttrycker det, “berättelser som berör, berikar och gör skillnad.”

Trevligt höstlov=läslov!

I Skolinspektionens granskning ingår elever på mellanstadiet, lärare och rektorer på 25 slumpmässigt utvalda grundskolor. Läs rapporten här: nya rapporten Läsfrämjande arbete i grundskolan.

Texten är uppdaterad den 1 november.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén