Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Kategori: FN-dag

I dag firar vi en “75 åring som imponerar”

I dag uppmärksammar vi en “75 åring som imponerar”. FN 75 år firas med en poesiutmaning där Sustainable Poetry samlar in barns och ungas drömmar för en hållbar framtid. Häng med på poesiäventyret!

Först tittar vi gemensamt på “Jag är en siffra att räkna med” (UNDP Sweden) och pratar om de globala målen. Vilket mål slår ditt hjärta lite extra för? Vilken är din dröm för en hållbar framtid?

Därefter samtalar vi om”75 åringen som imponerar” och tittar på UN:s korta kampanjfilm: UN75 – the Biggest-Ever Global Conversation Towards the Future We Want

Besök Globala målen för att hitta filmer som lyfter Globala målen och hållbar utveckling för olika åldrar.

Till sist skapar eleverna en Jag har en dröm – dikt på valfritt sätt och delar i drömkartan för en hållbar framtid och/eller på förskolan/skolan/i sociala medier.

FN75 år – Jag har en dröm

Hur uppmärksammar din förskola/skola FN-dagen i år? Ges barn och unga möjlighet att berätta om sina drömmar för en hållbar framtid?

Följ med på det globala poesiäventyret

Genom att förena de globala målen och poesi kan barn och unga engageras i en global utmaning och få inblick i världens utmaningar och möjligheter samt själva få ge röst kring hur de vill se framtiden. Samla barnen/eleverna och lyssna till Staffan Taylor som förmedlar poesiutmaningen: “Drömmar för en hållbar framtid” Låt deras kreativitet få blomma ut genom att använda olika uttryckssätt. Utgå från frågan; vilken är din dröm för en hållbar framtid?

Imagine the possibilities – How do we get there?

Titta på filmen och samtala om såväl utmaningar som möjligheter. Låt eleverna reflektera över sina drömmar och sätta ord på framtidsdrömmen genom att experimentera och leka med språket och uttrycksförmågan. Vilken är din dröm? Vilka värden är viktiga för dig? Vilket/vilka mål slår ditt hjärta lite extra för?

Skapa Jag har en dröm – dikter och dela med andra

Jag har en dröm att mina fyra små barn

en dag skall leva i en nation där de inte blir dömda

efter sin hudfärg, utan efter deras inre karaktär.”

Martin Luther King Jr

Genom att bli medskapare i poesiäventyret får barn och unga syn på såväl sina egna tankar som andras, är med och värnar om det demokratiska samtalet samt samskapar framtiden på hållbar väg tillsammans med barn och unga runt om i världen. Mer information finns här: Drömmar för en hållbar framtid Håll också utkik i flödet för tips och idéer och dela gärna din plan för hur du tänker uppmärksamma FN-dagen och skapa Jag har en dröm – dikter med just dina elever eller barngrupp.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén