#sustainablepoetry

Poesi för en hållbar framtid lyfter barns och ungas röster och stärker deras medskapande i demokratin

Kategori: Eleverna inspirerar med poesi

Nu ökar vi takten för att nå de globala målen

Jag har skrivit en egen dikt som handlar om de globala målen som är satta fram till år 2030. Det måste till en förändring för att vi ska få en ljusare framtid på jorden. Vi sätter alla våra ekologiska fotavtryck på vår jord. Vad kan du göra? Vad kan jag göra? Jag tror att vi alla kan och måste bidra till en hållbar utveckling. För att få en ljusare framtid för alla människor på denna jord. 

The World Poetry day – Världspoesidagen den 21 mars, ska vi tillsammans inspirera och uppmuntra till att läsa, skriva egna dikter och publicera.

Hannes

Hållbar framtid – av Hannes

Mina mål i livet där jag tar ingenting för givet.

Ett eget ansvar för ett fredligt samhälle vi alla bär.

Både här och där.

Vår hälsa och välbefinnande går hand i hand.

Så nu hoppas jag att vi klimatmålen ror i hamn.

Hållbar energi åt oss alla och att våra röster ska skalla.

Skallar för en jämställd värld.

Havet och vår marina skall blomstra och ingen skall gå hungrig eller utan skolgång.

Nej, nu ökar vi takten för att nå de 17 globala målen.

Vi tar upp jakten och behåller makten.

Makten och ansvaret för moder Jord.

Och framför allt mat på allas bord.

Jag hoppas att ni har fått lite inspiration genom min dikt om de globala målen. Det känns viktigt att vi alla pratar och diskutera kring vår framtid. En framtid där vi alla gör vårt bästa för att leva så miljövänligt som möjligt. Makthavarna har satt sina mål genom Parisavtalet så kan även vi. Du och jag. Vi kan skapa ett intresse genom att skriva egna dikter och sedan dela och sprida dessa dikter ut till världen via internet. Om du vill så kan ni också dela era dikter med oss på vår blogg. Det hade varit jättespännande.

Hannes

Du, jag och framtiden

I framtiden strävas efter fred på jorden,

man tilltalar varandra med de vackra orden.

Detta är den framtid vi ser,

lyckliga människor som ständigt ler.

Jorden är en mycket stor och vacker plats,

man kan ta sig upp på livets höjder utan sats.

Men är detta verkligen den framtid vi får,

eller slutar allt med att man fäller en tår.

Ingen kan säkert detta veta,

därför vi lösningar ständigt får leta.

Vi många stora problem i världen har,

men ändå ser framtiden som underbar.

Vi är framtidens hopp,

därför är det vi som får sätta stopp.

När framtiden fel riktning tar,

är det viktigt att vi letar svar.

Svar på vad som gått fel,

för att rätta till och göra jorden hel.

Framtiden är vi som lever här och nu,

det är vi som bestämmer framtiden, jag och du.

Av Charlotte, gymnasiet

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén