#sustainablepoetry

Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Kategori: Dikter- Gymnasiet Sida 1 av 4

Hoppet om en ljusare framtid

Gjord med Padlet

Läsförståelse, reflektion och samtal i Google Meets

Elever på Söderslättsgymnasiet har läst, reflekterat och samtalat om pandemikrisberedskap med utgångspunkt i texten Instruktionshandbok av Herman Geijer (texten ingår i klimatantologin “Vad håller ni på med?”). Under läsningen skrev eleverna digitala läsloggar kring innehållet i texten och gjorde kopplingar till livet i coronatider. De samtalade om hur de på ett bra sätt kan förbereda sig inför en kris eller katastrof och vem de väljer att vara när krisen kommer? Det öppnade upp för många intressanta diskussioner om hur de själva agerat, men lyfte också frågan till ett större sammanhang och satte den i ett historiskt och samhälleligt perspektiv. Eleverna lyfte olika iakttagelser som de funderat över i vardagen, exempelvis hur människor agerar på olika sätt under krisen och om en värld som inte hade beredskap för en pandemi av denna omfattning.

Fri dikt med koppling till #jag skriver i dina ord och #sustainablepoetry

För att i framtiden kunna skildra och berätta om hur coronapandemin påverkade ungas tillvaro samlar Sustainable Poetry in barns och ungas tankar och känslor. Eleverna är med och skapar dikter och bidrar därmed till framtidens historieskrivning om den coronatid vi lever i just nu. Eleverna fick lyssna till två olika låttexter för att väcka kreativiteten och för att hämta inspiration: “Det kommer bli bra” av Laleh och “Good Job” av Alicia Keys. Därefter samtalade vi om olika dikttyper och några igångsättare som hjälpte eleverna att komma igång:

  • hitta ett ord/en mening att skapa utifrån
  • kombinera låttexterna och plocka ut två starka meningar från varje
  • använd cut up-metoden, vilket innebär att låttexten delas upp slumpmässigt för att sedan sättas ihop och bilda en ny text

Padlet – Presentation

Eleverna samlar sina dikter i ett gemensamt digitalt poesirum för samarbete och meningsskapande. Jag byggde en “poesivägg” som sedan delades med eleverna. På så vis kan de läsa och berikas av varandras dikter, hämta inspiration och gemensamt bidra till framtidens historieskrivning om den coronatid vi lever i just nu.

Kreativiteten flödar när bildkonst och poesi står på schemat

Trelleborgs efterlängtade poesifestival den 21 mars 2020 blev, som så mycket annat, framflyttad på grund av coronakrisen. Många spännande inslag och överraskningar fanns med i programmet, bland annat firandet av sköna Trelleborgs 100-års jubileum med releasefest för “Barnens konstkalender”. Nu släpps den! Elever i årskurs 5 och elever i gymnasiet i Trelleborg har tillsammans med lärare och Trelleborgs Förskönings- och planteringsförening skapat kalendern där bildkonsten och poesin harmonierar med utgångspunkt i Trelleborgs offentliga konst. Barnen i årskurs 5 har tolkat och målat sina versioner av några utvalda konstverk och eleverna i gymnasiet har skrivit fria haikudikter som harmonierar med konstverken. De har dessutom låtit dikterna genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv och utforskat konstens betydelse för utvecklingen av en hållbar stad.

Trelleborgs Allehanda har i artikeln Konst sedd genom barnens ögon i ny kalender intervjuat några av eleverna som varit medskapare och jag blir så glad när jag läser att Moa och Svea i årskurs fem först såg uppgiften som “lek.” Underbart! Vi behöver mer lek, kreativitet och fantasi i skolan, genom alla stadier, sammanlänkat med elevernas aktiva medskapande i samhällsutvecklingen på hållbar väg. Glädjen håller i sig när Mattias, en av mina elever, berättar i artikeln om hur han kopplat ihop konstverket “Nästan halvvägs” av konstnären Fred Åberg med FN:s 17 globala mål för att skildra hur vi gör betydelsefulla framsteg och lyfta framtidshopp för en hållbar framtid;

Nästan halvvägs

klättrandes mot målen

låt det gå

Eleverna i gymnasiet har utforskat haiku i ett berikande möte med den prisade haikupoeten Anna Maris. Ett författarbesök som möjliggjordes genom vår medverkan i skrivtävlingen Jag skriver i dina ord och vårt samarbete med författarcentrum. Läs mer i följande inlägg: Elever skriver fram den hållbara staden och Få ord – Stort innehåll.

Samtliga dikter är skapade av elever på Söderslättsgymnasiet. Beställ konstkalendern här: Sköna Trelleborg

Illustration av Donya, åk 5 Pilevallskolan
Konstverket som är illustrerat är en bit av Berlinmuren som finns i Trelleborg.

fria som påfåglarna

vid den

rivna muren

Vilda, åk 5 Kunskapsskolan
Konstverket som är illustrerat heter “Böst” och är skapat av Fred Åberg och står mitt på gågatan i Trelleborg.

solsken

jag svävar 

på klara vågor

Dynamiskt samskapande som lyfter lärandet

Genom kreativitet och samspel möts elever från olika länder i det globala samskapandet för en hållbar framtid. Eleverna från Uzicka Gimnazija i Serbien delar med sig av sitt poesiäventyr. Förutom att medverka i det digitala eventet under World Poetry Day har de bland annat haft utbyten och delat poesi via skypelektioner med elever i Italien. Samskapandet har fortsatt och intensifierat i samband med coronakrisen då undervisningen blivit helt digital. Ta del av deras poesiskapande under läsåret: What Poetry Means to me

När vi möter det som är främmande vaknar vi som människor. Vi fokuserar blicken och skärper tanken. Vi upptäcker likheter med det som är annorlunda och lär känna nya sidor hos oss själva. Vi utvecklas och får lust att veta mer. 

Upplev och utforska om internationella utbyten i skolan av Skolverket

Sida 1 av 4

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén