#sustainablepoetry

Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Kategori: Dikter – Grundskola Sida 1 av 2

Another Reality

Elever från Agrupamento de Escolas A Lã e a Neve i Portugal delar med sig av sina tankar och känslor om coronatiden och reflekterar över tiden efter; “Better times will come” skriver Inês i sin dikt Pandemic times.

Tack till eleverna och deras lärare Fátima Fradique för ett inspirerande och lärorikt globalt samskapande!

Gjord med Padlet

“Världen nu och världen efter…”

För att i framtiden kunna skildra och berätta om hur coronapandemin påverkade ungas tillvaro samlar Sustainable Poetry in barns och ungas tankar och känslor.

Annika Sjödahl, lärare, ämnesspanare och föreläsare, har tillsammans med sina elever skrivit dikter i syfte att sprida hopp, kärlek och framtidstro. Dikterna samlas på en Padlet och elever som vill medverka i poesiutmaningen IMAGINE – Better days will come kan göra det. 17 dikter kommer att väljas ut av en jury och bli en unik e-poesiantologi. Dikterna ska på ett övertygande sätt skildra hur det är att leva mitt i en pandemi.

Inspireras av hur eleverna och Annika arbetat i undervisningen:

Gemensam läsning, reflektion och samtal utifrån dikten “En stund på jorden” av Wilhelm Moberg. Under läsningen funderade eleverna över följande; På vilket sätt hänger innehållet i dikten ihop med den tid du lever i nu?

Diktexempel – Din stund på jorden

Din stund på jorden är just nu
Hur det bli bestämmer bara du
Försök först se det meningsfulla i livet
Träna på att inte ta all förgivet.

Se det lilla du gör som något bra
Lär dig leva i nuet dag för dag
Att inte behöva bekräftas av andra
utan med känslan, din egen väg vandra.

Vänner försvinner, vänner kommer till
Det tar en tid innan de fattar vad du vill
Men var bara sann och lev rätt som du tro
Då kommer hos andra ett frö att gro.

För inte kan du, hela ditt liv
leva för andra, då är du naiv
Att göra just det som nu känns rätt
är det viktigaste rätt och slätt.

Dina värderingar avgör ditt beteende och val
Gå mer på känslan, släpp alla kval
Lär dig andas djupt och lugnt
Så ska du se att livet ej blir för tungt.

Efter läsningen funderade eleverna parvis över frågan ovan samt hittade stöd för sina tankar genom att plocka ut exempel ur dikten. Eleverna delade sedan med sig av sina tankar.

Låtexempel – “Det kommer bli bra” av Laleh

De lyssnade också på låten av Laleh och undertiden skrev eleverna ner tre saker de hör, ser och känner:

Jag hör…, jag hör…, jag hör…
Jag ser…., jag ser…., jag ser….
Jag känner…, jag känner…, jag känner…

Efter lyssnandet jämförde eleverna parvis sina svar och funderade över symboliken. De funderade också över kopplingar till dikten ovan och hur de kan tänkas beröra samma tema. Här är stödfrågor som eleverna använt.

Eget skrivande – #jagskriveridinaord #sustainablepoetry

Annika gick igenom olika litterära knep för hur känslor i dikter kan byggas upp. Dessa syns i länken ovan med stödfrågorna samt här. Utifrån låten eller dikten valde eleverna ut en mening som de vill ha med i dikten. Dessutom fanns det en fin öppning för eleverna att hitta egna uppslag genom att föra in fler bra dikter eller låtar och skriva i deras ord.

Läs också hur läraren Jenny Rosén och eleverna i årskurs 9 skapat dikter med utgångspunkt i “Det kommer bli bra” av Laleh; Eleverna bidrar till framtidens historieskrivning

Mer information om poesiutmaningen och var eleverna skickar in dikter finns här: IMAGINE – Better days will come

Alla kan vara med: förskola, grundskola och gymnasium.

Kreativiteten flödar när bildkonst och poesi står på schemat

Trelleborgs efterlängtade poesifestival den 21 mars 2020 blev, som så mycket annat, framflyttad på grund av coronakrisen. Många spännande inslag och överraskningar fanns med i programmet, bland annat firandet av sköna Trelleborgs 100-års jubileum med releasefest för “Barnens konstkalender”. Nu släpps den! Elever i årskurs 5 och elever i gymnasiet i Trelleborg har tillsammans med lärare och Trelleborgs Förskönings- och planteringsförening skapat kalendern där bildkonsten och poesin harmonierar med utgångspunkt i Trelleborgs offentliga konst. Barnen i årskurs 5 har tolkat och målat sina versioner av några utvalda konstverk och eleverna i gymnasiet har skrivit fria haikudikter som harmonierar med konstverken. De har dessutom låtit dikterna genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv och utforskat konstens betydelse för utvecklingen av en hållbar stad.

Trelleborgs Allehanda har i artikeln Konst sedd genom barnens ögon i ny kalender intervjuat några av eleverna som varit medskapare och jag blir så glad när jag läser att Moa och Svea i årskurs fem först såg uppgiften som “lek.” Underbart! Vi behöver mer lek, kreativitet och fantasi i skolan, genom alla stadier, sammanlänkat med elevernas aktiva medskapande i samhällsutvecklingen på hållbar väg. Glädjen håller i sig när Mattias, en av mina elever, berättar i artikeln om hur han kopplat ihop konstverket “Nästan halvvägs” av konstnären Fred Åberg med FN:s 17 globala mål för att skildra hur vi gör betydelsefulla framsteg och lyfta framtidshopp för en hållbar framtid;

Nästan halvvägs

klättrandes mot målen

låt det gå

Eleverna i gymnasiet har utforskat haiku i ett berikande möte med den prisade haikupoeten Anna Maris. Ett författarbesök som möjliggjordes genom vår medverkan i skrivtävlingen Jag skriver i dina ord och vårt samarbete med författarcentrum. Läs mer i följande inlägg: Elever skriver fram den hållbara staden och Få ord – Stort innehåll.

Samtliga dikter är skapade av elever på Söderslättsgymnasiet. Beställ konstkalendern här: Sköna Trelleborg

Illustration av Donya, åk 5 Pilevallskolan
Konstverket som är illustrerat är en bit av Berlinmuren som finns i Trelleborg.

fria som påfåglarna

vid den

rivna muren

Vilda, åk 5 Kunskapsskolan
Konstverket som är illustrerat heter “Böst” och är skapat av Fred Åberg och står mitt på gågatan i Trelleborg.

solsken

jag svävar 

på klara vågor

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén