Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Kategori: Dikter – Grundskola Sida 1 av 3

“Svenska, metod och poesi”- LHU-podden

Nyligen släppte Den globala skolan LHU-podden som i första avsnittet “Svenska, metod och poesi” tar upp hur man kan jobba med lärande för hållbar utveckling i svenskämnet. Thomas Nordell som är regionansvarig för Den globala skolan samtalar med Ida Olofsson, lärare och poet och Annelie Nordell Umegård, lärare. Bland annat om kreativt skrivande, poesi och hållbarhetsfrågor.

Ida läser och berättar om sin egen dikt “Fräsch på insidan” som finns publicerad i klimatantologin “Vad håller ni på med?” (Ta också del av undervisningstipset i Det lärande textsamtalet.) Vidare ges tips på ett antal inspirerande undervisningsexempel, bland annat Sustainable Poetry som lyfter barns och ungas röster för en hållbar framtid. Ida läser Ghaiths dikt “Mitt språk” som finns i projektets första poesiantologi och lyfter betydelsen av att var och en får utveckla sitt språk, äga sin egen berättelse och få tillträde till en arena för att dela sin berättelse med omvärlden. Ida drar i sammanhanget paralleller till ett poestiskt “Manifest för skrivande skitungar” av poeten Yolanda Aurora Bohm Ramirez. Ida läser ur manifestet; “Poesin är bredare än orden på bladet: den är orden på skärmen, ord som ger värme, de talade orden som för oss närmre.”[…] “Måla med modersmål och tala i tungor. Ingen behöver förstå dig innan du förstår dig själv.”

Ytterligare ett spännande undervisningstips som förmedlas i podden är “onödigaste prylen” som kan kopplas till det globala målet 12 hållbar konsumtion och produktion. Ida förmedlar hur hon framöver ska testa att inleda arbetet med en dikt av poeten David Väyrynen. Lyssna så får du inblick i hur det kan gå till!

Another Reality

Elever från Agrupamento de Escolas A Lã e a Neve i Portugal delar med sig av sina tankar och känslor om coronatiden och reflekterar över tiden efter; “Better times will come” skriver Inês i sin dikt Pandemic times.

Tack till eleverna och deras lärare Fátima Fradique för ett inspirerande och lärorikt globalt samskapande!

Gjord med Padlet

“Världen nu och världen efter…”

För att i framtiden kunna skildra och berätta om hur coronapandemin påverkade ungas tillvaro samlar Sustainable Poetry in barns och ungas tankar och känslor.

Annika Sjödahl, lärare, ämnesspanare och föreläsare, har tillsammans med sina elever skrivit dikter i syfte att sprida hopp, kärlek och framtidstro. Dikterna samlas på en Padlet och elever som vill medverka i poesiutmaningen IMAGINE – Better days will come kan göra det. 17 dikter kommer att väljas ut av en jury och bli en unik e-poesiantologi. Dikterna ska på ett övertygande sätt skildra hur det är att leva mitt i en pandemi.

Inspireras av hur eleverna och Annika arbetat i undervisningen:

Gemensam läsning, reflektion och samtal utifrån dikten “En stund på jorden” av Wilhelm Moberg. Under läsningen funderade eleverna över följande; På vilket sätt hänger innehållet i dikten ihop med den tid du lever i nu?

Diktexempel – Din stund på jorden

Din stund på jorden är just nu
Hur det bli bestämmer bara du
Försök först se det meningsfulla i livet
Träna på att inte ta all förgivet.

Se det lilla du gör som något bra
Lär dig leva i nuet dag för dag
Att inte behöva bekräftas av andra
utan med känslan, din egen väg vandra.

Vänner försvinner, vänner kommer till
Det tar en tid innan de fattar vad du vill
Men var bara sann och lev rätt som du tro
Då kommer hos andra ett frö att gro.

För inte kan du, hela ditt liv
leva för andra, då är du naiv
Att göra just det som nu känns rätt
är det viktigaste rätt och slätt.

Dina värderingar avgör ditt beteende och val
Gå mer på känslan, släpp alla kval
Lär dig andas djupt och lugnt
Så ska du se att livet ej blir för tungt.

Efter läsningen funderade eleverna parvis över frågan ovan samt hittade stöd för sina tankar genom att plocka ut exempel ur dikten. Eleverna delade sedan med sig av sina tankar.

Låtexempel – “Det kommer bli bra” av Laleh

De lyssnade också på låten av Laleh och undertiden skrev eleverna ner tre saker de hör, ser och känner:

Jag hör…, jag hör…, jag hör…
Jag ser…., jag ser…., jag ser….
Jag känner…, jag känner…, jag känner…

Efter lyssnandet jämförde eleverna parvis sina svar och funderade över symboliken. De funderade också över kopplingar till dikten ovan och hur de kan tänkas beröra samma tema. Här är stödfrågor som eleverna använt.

Eget skrivande – #jagskriveridinaord #sustainablepoetry

Annika gick igenom olika litterära knep för hur känslor i dikter kan byggas upp. Dessa syns i länken ovan med stödfrågorna samt här. Utifrån låten eller dikten valde eleverna ut en mening som de vill ha med i dikten. Dessutom fanns det en fin öppning för eleverna att hitta egna uppslag genom att föra in fler bra dikter eller låtar och skriva i deras ord.

Läs också hur läraren Jenny Rosén och eleverna i årskurs 9 skapat dikter med utgångspunkt i “Det kommer bli bra” av Laleh; Eleverna bidrar till framtidens historieskrivning

Mer information om poesiutmaningen och var eleverna skickar in dikter finns här: IMAGINE – Better days will come

Alla kan vara med: förskola, grundskola och gymnasium.

Sida 1 av 3

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén