Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Kategori: Dikter – Förskola Sida 1 av 2

“Det kommer beröra oss alla”

Poesin gör någonting med oss. Den sätter igång våra sinnen och öppnar upp våra tankar. Vi har märkt att alla elever och lärare tycker verkligen om att arbeta med poesi.

Anki Källman

Anki Källman, Anneli Wahlsten och kollegorna i Mullsjö arbetar engagerat för att stimulera barnens intresse för svenska språket och litteraturen. De hittar olika ingångar till böckernas värld bland annat genom poesin.

Inspireras av hur de tillsammans med kollegor formar en tillgänglig undervisning för alla genom att arbeta med poesi och de globala målen med barnen som aktiva medskapare i undervisningen. De har bland annat inspirerats av Anne-Marie Körlings läsutvecklande idéer och använder högläsningen, dialogen och digitala verktyg som stöd för barnens språk- och kunskapsutveckling.

Barnens röster för en hållbar framtid – Lycka och stolthet

Att se utbildningens uppdrag kring kunskaper och värden som en helhet är enligt utbildningsvetenskaplig forskning en generell framgångsfaktor och bidrar till att öka måluppfyllelsen.

“Arbeta med skolans värdegrund” – Skolverket

Genom att arbeta med poesi kopplat till de globala målen ges barnen möjlighet att använda sina erfarenheter, faktakunskaper och språket för att uttrycka sig på olika sätt kring innehållet i litteraturen och de komplexa samhällsutmaningar som lyfts fram i undervisningen.

Lära OM= Genom arbetet lär sig barn och unga om demokrati och mänskliga rättigheter.

Lära GENOM= Lärandet sker genom demokratiska arbetsformer där barnen ges möjlighet att utveckla förmågor för att aktivt delta i demokratin. I undervisningen är barnen medskapande i ett tryggt klimat med tillitsfulla relationer – olikheter är en tillgång och mångfald bejakas. 

Lära FÖR= Barnen utvecklar värdefulla och betydande förmågor för att aktivt ta del i demokratin, exempelvis utvecklar de kommunikativa förmågor – att uttrycka en egen åsikt och lyssna på andras. Att tänka kritiskt – granska information och ha ett kritiskt förhållningssätt.

Läs också inlägget Dikten öppnar våra tankar och sinnen för att få veta mer hur de har arbetat med poesi och mål 13, 14 och 16 i undervisningen. Eleverna kände sådan lycka och stolthet när de fick uttrycka sina egna tankar i en dikt.

Om att skapa gemenskap, vänskap och framtidstro

Har man bara kvar orden kan man vara glad, för i dem lever människorna kvar mer än någonting annat. Det är deras ord jag strött ut i den här berättelsen som sändes i samband med 75 årsminnet av Auschwitz befrielse.

Rose Lagercrantz ur efterordet i boken “Två av allt”

Läsårets meningsskapande och kunskapande poesiarbete berör mål 16 fredliga och inkluderande samhällen och lyfts fram genom Rose Lagercrantz viktiga bok “Två av allt” – en berättelse som berör livsviktig vänskap och kärlek i en svår tid. (se filmklipp). Inom kort delas ett konkret undervisningsexempel att inspireras av. En specialversion av berättelsen finns också att lyssna på via barnradion och programmet Magiska skrinet – sagor från minoritetsspråken.

“Här är gamle Isaks tygaffär. Eleverna i åk 2 ABC har målat tygrullarna. Vi har samtalat om hur tygerna kan se ut. Kopplat det till mönster i matematiken. Vi spelar små teatrar ur texten. Gamle Isaks tygaffär är en viktig del av miljöerna i berättelsen. Det gör att vi kan leva oss in i texten ännu mer.”

Det kommer beröra oss alla. Både eleverna och oss lärare. Och den känslan. Den kommer vi att ta vara på och uttrycka genom poesi. Vi skapar gemenskap, vänskap och framtidstro. Det kommer bli vårt bidrag till Sustainable Poetry 2021.

Anki Källman

Mål 15 i sikte – utforska zoologipoesi med barnen

Barns meningsskapande kring ekosystem och biologisk mångfald – Om att lära med alla sinnen

Samla 3-6 åringarna i förskolans utemiljö och utforska det globala målet 15 genom att läsa, samtala och skapa utifrån zoologipoesi. I boken “Zoologipoesi – små djur i toner” av Laura Ruohonen och Erika Kallasmaa väntar ett poesiäventyr där barnen dels får möta dikter som fångar djurens olika karaktärer dels kort faktabaserad beskrivningar. Ha också mobilen nära till hands för att optimera upplevelsen genom att lyssna till musik om djuren av Petri Kumela. Musiken har varit inspiration för diktskapandet. I boken finns en QR kod där vi får tillgång till hans gitarrstycken, men även här: Petri Kumela.

Fånga in barnens nyfikna frågor som underlag för samtal. Lär er mer om djuren tillsammans och utforska hur vi kan hjälpas åt att ta hand om och värna djur och natur. Humlan kanske kommer förbi medan ni läser och samtalar och vips så bygger ni en dikt tillsammans om våra bästa pollinerare. Dela på förskolan och skicka in till poesitävlingen 2021!

In i blommans mjuka bädd

tumlar humlan sammetsklädd.

Korgen full av blomstergull

glansig päls

runt humlans hull.

I varje tunnel väntar det

en klibbig härlig

hemlighet.

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Läroplan för förskolan – Lpfö18, s 9

Språklig mångfald som resurs i undervisningen

Dikterna i boken har översatts från finska till svenska av barnboksförfattaren Annika Sandelin. Om det finns barn i gruppen som har finska som modersmål är det all idé att använda boken på båda språk och arbeta transspråkande så att den språkliga mångfalden kan blomma ut.

Utforska mer

Fakta om humlan kan exempelvis utforskas via följande lärresurser:

WWF – Humlor

UR – Brita Bi och Hanna Humla

Samskapande mellan skolstadier

Boken öppnar också upp för samskapande mellan barn och unga i olika skolstadier. Exempelvis kan elever i grundskolan eller gymnasiet lära sig mer om ekosystem och biologisk mångfald och berätta för de yngre barnen. De får troligen många nyfikna frågor att besvara. Därefter kan de läsa och samtala om dikterna och slutligen använda kunskaper och kreativitet för att tillsammans skapa poesi för en hållbar framtid.

Projektets yngsta poeter gick i Lennart Hellsings fotspår och prisades

Det är i förskolan vi lägger grunden för det livslånga lärandet; glädjen över att utforska, experimentera och lära tillsammans. Där främjas god tilltro till den egna språkliga förmågan och ger barnen en röst i verksamheten och i samhällsutvecklingen.

Häromdagen var jag inbjuden till Österlids förskola för att lyssna till barnen som arbetat engagerat under läsåret för att skapa poesi och konst för en hållbar framtid. Vilket fantastiskt arbete! Jag blev rörd när barnen så inlevelsefullt förmedlade två nya verser i Lennart Hellsings visa Annabell Olsson. Deras verser handlar om nedskräpning och vitvalens utsatthet. Bidraget skulle ha förmedlats på scen under poesifestivalen, men blev framflyttat (som så mycket annat) på grund av coronakrisen. 

Vi firade med poesitårta, diplom och överraskning i strålande solsken. Tack till barnen och kollegor för fint samskapande och tack till lokala näringsidkare för priserna i poesitävlingen. Tillsammans gör vi skillnad! 

Till hösten fortsätter poesiäventyret och givetvis har vi siktet inställt på poesifestival 2021. Läs verserna och inspireras av deras fantastiska arbete; Barnen på Österlids förskola räddar vitvalen

Maria Glawe, projektledare för Sustainable Poetry

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén