#sustainablepoetry

Poesi för en hållbar framtid lyfter barns och ungas röster och stärker deras medskapande i demokratin

Kategori: Barnkonventionen

“Ingen är för liten för att göra en förändring”

Jag har lärt mig något oerhört värdefullt genom att designa undervisning tillsammans med elever som aktiva medskapare under snart 15 års tid och det är att alltid lyssna och bekräfta deras tankar och idéer samt låta deras livsvärldar berika undervisningen samtidigt som vi utmanar med innehåll som de själva inte tar upp eller frågar efter. Barn och unga är nyfikna på livet och världen, de är kreativa och har visioner om framtiden. Det behöver vi värna om och skapa de förutsättningar som behövs så att de kan utveckla djupa kunskaper, nå sin fulla potential och växa som människor samt vara med och påverka framtiden på hållbar väg. När de utmanas med komplexa problem som är kopplade till mod växer motivation och engagemang. Den inneboende kraften som behövs i det avgörande ögonblicket finns där. Greta Thunberg och alla barn och unga som går i hennes fotspår är ett levande bevis på det. De bryr sig om hur vår planet mår och underförstått också om hur vi människor mår – det hänger ihop.

Ingen är för liten för att göra en förändring.

Greta Thunberg

Jag lånar Gretas bevingade ord och bekräftar hennes budskap genom ett autentiskt exempel där pedagoger i förskolan visat att det är väldigt lärorikt, roligt och meningsfullt för barnen att skapa poesi för en hållbar framtid. I samband med Trelleborgs första poesifestival, skapad av barn och unga i Trelleborgs kommun, i samband med World Poetry Day den 21 mars 2019 presenterade femåringarna från Österlids förskola Aspen sin dikt på scen inför en enorm publik på stadsbiblioteket. I bilden kan ni se deras dikt och konstverk som tillsammans berör klimatfrågan och vår ständiga utmaning; att bekämpa nedskräpningen som skadar såväl människor som djur och natur.

Barnens dikt:

Svea jagar mus i sitt lilla hus

Musen fick panik

och gav till ett skrik.

I skogen är inget sig likt

människor kastar skit

hit och dit.

Pedagogen Cecilia Lindkvist med kollegor från Österlids förskola Aspen inspirerar med utomhuspedagogik med språkutvecklande profil där barnen tillsammans skapar nya framtidsbilder både genom ord och konst. Tillsammans med barnen åkte de till Albäcksskogen i Trelleborg flera gånger och där tog de hand om katten Svea, så att hon fick mat, tak över huvudet och kärleksfull omsorg. Dessutom tog de bort skräp som skulle kunna skada Svea och naturen.

Jag blev rörd när jag under poesifestivalen hörde barnen berätta om katten Svea som inte var påhittad utan finns på riktigt (det visste jag inte när jag läste dikten första gången). Dessutom blev jag glad när jag hörde så mycket de lärt sig om hållbar utveckling redan som femåringar. Den rörande känslan blev än mer intensiv när jag tillsammans med ett fullsatt stadsbibliotek fick höra hur de stolt och inlevelsefullt presenterade sin dikt på scen och tog emot pris för sitt värdefulla bidrag till poesiutställningen och vår gemensamma väg mot en hållbar framtid.

Sveas hus som barnen byggt tillsammans

Diplom och pris till Österlids poeter och katten Svea

Barnens bidrag i poesitävlingen är en berättelse om framtidshopp, mod och om övertygelse att ingen är för liten för att göra en förändring.

Varma hälsningar

Maria Glawe, Projektledare för Sustainable Poetry

Engagera dina elever i livsviktig poesi

En ny syn på barn och unga som en viktig resurs, värda att lyssna på i kraft av att de har något att tillföra samhället, växer fram.

Barnombudsmannen

Sustainable Poetry och barnkonventionen

2011 blev det inskrivet i svensk läroplan att alla barn och unga ska ges möjlighet att lära sig om barnkonventionen i skolan. Sustainable Poetry är ett initiativ som ökar möjligheten för barn och unga att lära sig om barns rättigheter och i synnerhet bli stärkta i sin rätt att göra sina röster hörda och bli medskapare i viktiga frågor som rör deras samtid och framtid. I samband med att barnkonventionen blir svensk lag 2020 innebär det en ökad skyldighet och möjlighet för lärare att arbeta med barnkonventionen i undervisningen. Det innebär också en ökad skyldighet och möjlighet för kommuner att sätta barns och ungas rättigheter i fokus och involvera dem i viktiga frågor och beslutsfattande.

Vad är viktigt för barn och unga idag?

Genom Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet framgår det tydligt att alltfler unga världen över vill göra sina röster hörda och agera för att bekämpa klimatförändringarna. I Sustainable Poetry framgår samma mönster, barn och unga som vill ge röst kring olika komplexa hållbarhetsutmaningar (inte bara klimatfrågan) och ingå i en lärande gemenskap där de ges möjlighet att aktivt vara med och påverka framtiden. Sustainable Poetry vill möjliggöra deras önskan, men utan skolstrejk, genom att ge hållbarhetsfrågorna större utrymme i svensk skola. Forskaren Maria Ojala har genomfört studier som visar att det kollektiva engagemanget ger en känsla av gemenskap och blir meningsfullt för var och en i vardagen. I arbetet med Sustainable Poetry märks det tydligt hur arbetet med poesi sammanlänkat med Agenda 2030 skapar mening och ökade kunskaper samtidigt som det stärker elevernas självförtroende och gemenskapen kring något som är så mycket större än oss själva – vår gemensamma framtid. Vi delar en gemensam vision och det innebär att alla är på väg mot samma mål – en hållbar framtid för alla.

– Att finna något att engagera sig inför som är viktigt för det egna jaget men också för det större samhället är något som är viktigt för alla människor, inte minst unga, och är förknippat med utökat välmående.
Vi pratar mycket om klimatångest men det handlar också om gemenskap, man kämpar mot ett gemensamt mål – att rädda världen?

Maria Ojala, SVT (2019) Greta Thunbergs väg från skolstrejkande tonåring till ikon

“Allt verkar omöjligt innan man har klarat av det” – Mandela

Det är tydligt inskrivet i skolans styrdokument att alla lärare ska få in hållbar utveckling i sina ämnen, men i praktiken är det lättare sagt än gjort. Sustainable Poetry har bland annat skapats utifrån tanken att stärka lärares lärande så att hållbarhetsfrågorna får en central plats i skolan, i alla ämnen, genom alla skolstadier och inkluderar alla elever oavsett förutsättningar. Det är ett samskapande projekt där varje lärare eller lärarteam, tillsammans med sina elever, utforskar och designar sin väg fram mot det gemensamma målet och är medskapare i en stor lärande gemenskap som firas varje år i samband med World Poetry Day. I projektet vävs språkutveckling samman med ämneskunskaper och värdegrundsfrågor.

Hoppas du blir nyfiken och vill anta en ny utmaning tillsammans med dina elever och kollegor under kommande läsår.

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén