#sustainablepoetry

Poesi för en hållbar framtid lyfter barns och ungas röster och stärker deras medskapande i samhällsutvecklingen

Kategori: Barnkonventionen i undervisningen

Genom Sustainable Poetry ökar vi kunskapen om barns rättigheter

2020 – nytt år, nya möjligheter! Numera är FN:s konvention om barns rättigheter svensk lag. Hur kan du både undervisa om barns rättigheter och praktisera rättigheterna i det dagliga arbetet?

I samband med barnkonventionens 30-års dag genomfördes en undersökning av Rädda Barnen tillsammans med Novus som visar att vart fjärde barn inte känner till barnkonventionen. Cirka 1000 elever (åk 6, 8 och i åk 1 gymnasiet) tillfrågades. De som hade bäst koll gick i årskurs 6. Trots att det är skolans uppdrag att lära barn och unga om barnkonventionen så ser det ut så här. Det vill vi ändra på genom Sustainable Poetry! Rädda Barnens generalsekreterare uttrycker sin oro kring barns okunskap;

att så pass få barn i Sverige har hört talas om barnkonventionen är oroväckande. Det visar att vi har lång väg kvar att gå för att barn i Sverige ska känna till och förstå att de har särskilda rättigheter.

Helena Thybell

Sustainable Poetry, som utgår från FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och FN:s konvention om barns rättigheter, vänder sig till pedagogisk personal och omgivande samhällsaktörer för att öka barns och ungas kunskaper om barnkonventionen, lyfta deras röster för en hållbar framtid och stärka deras medskapande i demokratin. I bloggen samlas poesi och inspiration för en kreativ och nyskapande undervisning. Tillgängligt för alla!

/…/ vi måste ta vara på den unga kraften, deras mobilisering är kanske det största hoppet just nu. Allt fler barn och unga gör sig hörda – de hörs framför parlamenten, i sociala medier och Greta Thunberg träffar FN:s generalsekreterare. Här måste vi vara med och stötta den här rörelsen och visa på att barn och unga har rätt att delta och bli lyssande på!

Pernilla beralt, Generalsekreterare unicef

Barn och unga har rätt att vara aktiva samhällsmedborgare på lika villkor, därför behöver kommuner ha strategier för hur det ska gå till i praktiken. Ju bättre vi förstår och respekterar barns och ungas tankegångar, desto bättre beslut kan vi fatta för barnens bästa. Sustainable Poetry vill bidra till att öka kännedom och kunskap bland olika yrkesgrupper. Genom att koppla ihop skolan och det omgivande samhället i ett dynamiskt samskapande sätts barns och ungas tankar och känslor kring sin samtid och framtid i fokus; de blir således involverade i viktiga samhällsfrågor och får ett större utrymme att göra sina röster hörda.

Initiativet bidrar också till att öka kännedom och kunskap bland medborgare i olika åldrar. I Trelleborgs kommun har vi synliggjort barns och ungas tankar och känslor genom Trelleborgs första poesifestival på stadsbiblioteket i samband med World Poetry Day, poesiyra på stadens gator och torg, och poesivandringar i centrum och på Trelleborgs Lasarett (samarbete med lokala näringsidkare, bibliotek och museum). Vi har också haft regionalt samskapande med Hållbar Utveckling Skåne och haft poesiutställning och poesimaraton i samband med Matsvinnsfestivalen under Malmö Festivalen.

Projektet, som bygger på ett globalt samskapande, är samstämmigt med andemeningen i Agenda 2030, vilket betyder att ingen ska lämnas utanför. Bli medskapare du också! #sustainablepoetry

Bild: Barnombudsmannen

Läs mer:

Att lära ut om barnkonventionen är skolans uppdrag – Christina Heilborn, Programchef, Unicef. Skolvärlden

Barnkonventionen i skolan – Skolverket

Barnkonventionen, Kort version – Rädda Barnen

Mod att berätta och dela med sig

Nyligen fyllde Barnkonventionen 30 år och från och med januari 2020 är det lag på att tillvarata barns rättigheter enligt konventionen. I Sustainable Poetry arbetar vi engagerat i vardagen, tillsammans med barn och unga som aktiva medskapare, för att öka kunskapen om att barn och unga är egna individer med egna rättigheter och att barns och ungas bästa alltid ska komma i främsta rummet! De har rätt att komma till tals, bli lyssnade på och få ta plats kring viktiga frågor som rör deras liv här och nu och i framtiden.

Under hösten fokuserar vi extra på tema psykisk hälsa och en del i lärprocesserna är att eleverna får möta författare, inspiratörer och entreprenörer som inspirerar unga att hitta den inre drivkraften och att använda inneboende kreativitet för att ge röst, ta plats och skapa förändring för sig själva, men också för vårt gemensamma bästa. I samband med varje föreläsning har vi avslutat med elevernas kreativa poesiskapande och Afternoon Tea.

I går fick eleverna lyssna till Kimberley Ahlström som själv upplevt psykisk ohälsa genom en svår barndom, där både cancer och alkoholism var ständigt närvarande. Föreläsningen var gripande och mäktig, som eleverna uttryckte det. Det var glädje och sorg på samma gång och fullständigt fängslade för såväl ungdomar som vuxna. Föreläsningen skildrade en utsatt flickas kamp för att få må bra, kunna växa upp i trygghet och förverkliga sina drömmar. Parallellt skildrades hennes starka kärlek till hennes mamma och mormor. Vi fick följa med på en resa genom tid och rum, från mörker till att se ljuset i tunneln; från barndom till vuxenliv; som i en omtumlande berg och dalbana tur fylldes vi av blandade känslor.

Kimberley valde livet och använde sin konstnärliga förmåga som ett sätt att få andrum, nya perspektiv och för att göra sin röst hörd. Jag rördes till tårar när hon tog fram sina balettskor ur väskan, höll upp dem framför sig och med stor inlevelse berättade hur hon fick prästen att “tappa hakan” under hennes mammas begravning. Momentet hade kommit då hon skulle ta farväl av sin mamma vid kistan. Iklädd en royalblue kort klänning med guldfärgade detaljer och vita höga “klackaskor” chockerade hon hela församlingen genom att ta farväl av sin mamma med det som hennes mamma gillade allra mest. Hon satte igång Spotifylistan hon skapat tillsammans med sin mamma, sparkade av skorna och började dansa balett runt kistan… Magiskt!

Kimberley berättade vidare hur hennes livshistoria inspirerat henne i målandet av tavlor, i skrivandet av diktsamlingen “121 Tidlösa dikter” och hennes kommande självbiografi. Genom att föreläsa för unga vill hon inspirera fler att våga skriva och dela med sig. Vi bär alla på en historia! Jag tror det är viktigt att dela med sig av det som är jobbigt för att lätta kroppen på känslor som annars låses in inom oss.

MAMMA

Det är den 18 augusti idag.

Men det vet du om.

Tiden spelar längre ingen roll för dig,

eller gör den det?

Jag tittar upp och minns.

Du lyser med din närvaro i alla färger.

Jag ser dig.

Det var den 18 augusti då.

Denna dag gick du iväg, din väg,

ovan regnbågen.

Idag fem år senare påminner du mig

om den finaste gåvan du gett mig.

Du visar mig din kärlek.

En kärlek i regnbågsfärg.

Jag ska måla hela världen med dem,

älskade mamma.

Kimberley visade sin sårbarhet som en väg för eleverna att se möjligheterna i den egna drivkraften, om att förändra utsikterna och själv få skriva slutet på berättelsen. Sustainable Poetry ger barn och unga möjlighet att dela sina innersta tankar och känslor genom dikter som kan göra skillnad för människor och för planeten. Ord som berör, gör skillnad och skapar en känsla av gemenskap.

Naturligtvis

När naturen talar, lyssna.

Naturen lever i dig.

Du är naturen.

“Cancernäsan bor här”

Konstnären och författaren Kimberley Ahlström besöker Söderslättsgymnasiets elever för att berätta om sin livshistoria; om hur hon hittat ljuset i mörkret och skrivit sin första diktsamling ”121 tidlösa dikter”. Det blir Afternoon Tea, föreläsningen “Cancernäsan bor här” och kreativ poesiworkshop på temat psykisk hälsa och ohälsa.

Min livshistoria har inspirerat mig i skrivandet och nu vill jag inspirera andra att berätta deras historier, för jag tror det är viktigt att dela med sig av det som är jobbigt för att lätta kroppen på känslor som annars låses in inom oss.

Kimberley Ahlström

Varmt välkommen Kimberly!

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén