#sustainablepoetry

Poesi för en hållbar framtid lyfter barns och ungas röster och stärker deras medskapande i samhällsutvecklingen

Kategori: Agenda2030 Sida 1 av 8

Genom Sustainable Poetry ökar vi kunskapen om barns rättigheter

2020 – nytt år, nya möjligheter! Numera är FN:s konvention om barns rättigheter svensk lag. Hur kan du både undervisa om barns rättigheter och praktisera rättigheterna i det dagliga arbetet?

I samband med barnkonventionens 30-års dag genomfördes en undersökning av Rädda Barnen tillsammans med Novus som visar att vart fjärde barn inte känner till barnkonventionen. Cirka 1000 elever (åk 6, 8 och i åk 1 gymnasiet) tillfrågades. De som hade bäst koll gick i årskurs 6. Trots att det är skolans uppdrag att lära barn och unga om barnkonventionen så ser det ut så här. Det vill vi ändra på genom Sustainable Poetry! Rädda Barnens generalsekreterare uttrycker sin oro kring barns okunskap;

att så pass få barn i Sverige har hört talas om barnkonventionen är oroväckande. Det visar att vi har lång väg kvar att gå för att barn i Sverige ska känna till och förstå att de har särskilda rättigheter.

Helena Thybell

Sustainable Poetry, som utgår från FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och FN:s konvention om barns rättigheter, vänder sig till pedagogisk personal och omgivande samhällsaktörer för att öka barns och ungas kunskaper om barnkonventionen, lyfta deras röster för en hållbar framtid och stärka deras medskapande i demokratin. I bloggen samlas poesi och inspiration för en kreativ och nyskapande undervisning. Tillgängligt för alla!

/…/ vi måste ta vara på den unga kraften, deras mobilisering är kanske det största hoppet just nu. Allt fler barn och unga gör sig hörda – de hörs framför parlamenten, i sociala medier och Greta Thunberg träffar FN:s generalsekreterare. Här måste vi vara med och stötta den här rörelsen och visa på att barn och unga har rätt att delta och bli lyssande på!

Pernilla beralt, Generalsekreterare unicef

Barn och unga har rätt att vara aktiva samhällsmedborgare på lika villkor, därför behöver kommuner ha strategier för hur det ska gå till i praktiken. Ju bättre vi förstår och respekterar barns och ungas tankegångar, desto bättre beslut kan vi fatta för barnens bästa. Sustainable Poetry vill bidra till att öka kännedom och kunskap bland olika yrkesgrupper. Genom att koppla ihop skolan och det omgivande samhället i ett dynamiskt samskapande sätts barns och ungas tankar och känslor kring sin samtid och framtid i fokus; de blir således involverade i viktiga samhällsfrågor och får ett större utrymme att göra sina röster hörda.

Initiativet bidrar också till att öka kännedom och kunskap bland medborgare i olika åldrar. I Trelleborgs kommun har vi synliggjort barns och ungas tankar och känslor genom Trelleborgs första poesifestival på stadsbiblioteket i samband med World Poetry Day, poesiyra på stadens gator och torg, och poesivandringar i centrum och på Trelleborgs Lasarett (samarbete med lokala näringsidkare, bibliotek och museum). Vi har också haft regionalt samskapande med Hållbar Utveckling Skåne och haft poesiutställning och poesimaraton i samband med Matsvinnsfestivalen under Malmö Festivalen.

Projektet, som bygger på ett globalt samskapande, är samstämmigt med andemeningen i Agenda 2030, vilket betyder att ingen ska lämnas utanför. Bli medskapare du också! #sustainablepoetry

Bild: Barnombudsmannen

Läs mer:

Att lära ut om barnkonventionen är skolans uppdrag – Christina Heilborn, Programchef, Unicef. Skolvärlden

Barnkonventionen i skolan – Skolverket

Barnkonventionen, Kort version – Rädda Barnen

Lucka 24 – “Att rädda jorden är ju kul – vi önskar alla en riktigt god jul!”

Kraften i Co-Creation

Lärgemenskaper för lärare, där kollegor gemensamt hjälps åt för att vidareutveckla sin undervisning, kan spela en central roll i att fördjupa såväl elevers som lärares lärande och bidra till att göra yrket mer meningsfullt (Hjort & Furenhed (2019:226) Effektiv undervisning – Meningsfullt lärande. Natur & Kultur).

Sustainable Poetry bygger på ett gränsläst samskapande där lärgemenskaper utvecklas för både elever och lärare. Dessutom utvecklas ett dynamiskt samskapande mellan lärare, bibliotekarier, museepedagoger, miljöpedagoger och andra omgivande samhällsaktörer. Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter och världens gemensamma vision och agenda för en hållbar framtid sammankopplas världen. Team Sustainable Poetry lämnar ingen utanför, så varmt välkomna att bli medskapare i projektet!

I lucka 24 gömde sig en dikt skapad av en lärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Med den vill vi önska god jul och gott nytt år, sprida poesiglädje och utmana dig till att läsa, skapa och dela poesi för en hållbar framtid under jul- och nyårsdagarna. #sustainablepoetry

Ser du stjärnan i det blå?

Inte? Kanske för mycket CO2

Vad kan jag göra för miljön,

Utan att kasta pengarna i sjön?

Rudolf och hans renar drar tomten fram

Utan minsta lilla flygskam

Jag gör som tomten kör med “ren”kraft,

den bästa idén jag haft.

Med taket fullt av solpanel

får jag ren och billig el

Och samtidigt kan jag veta

att i mig det bor en liten Greta

Att rädda Jorden är ju kul

Önskar er alla en riktigt god jul!

Här kan du också se talmannen läsa upp sin juldikt (SVT).

Klicka här om bilden inte visas!

Lucka 22 – Unga reportar i Kim Walls fotspår

Elever från olika gymnasieprogram på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg arbetar engagerat i projektet I Kim Walls fotspår – Unga reportrar för ett hållbart samhälle, vilket handlar om att de gör undersökande och problemlösande uppdrag i samhället. Utifrån komplexa frågeställningar utan givna svar undersöker de hållbarhetsfrågor och arbetar som grävande reportrar. Genom arbetet utvecklar de kunskaper och betydande kompetenser som behövs såväl i skolan som i arbetslivet och i samhällslivet.

Utifrån Ingrid Walls berättelse i samband med skolbesök, hennes gripande sommarprat i SVT och genom läsning av boken Kim Wall – när orden tar slut ges eleverna också möjlighet att klä sina känslor i ord och skapa poesi till minnet av Kim Wall och hennes målmedvetna arbete för att förändra världen.

I samband med Trelleborgs första poesifestival framförde eleverna sin hyllningspoesi till Kim Wall inför medborgare och besökare i olika åldrar på stadsbiblioteket. Dessutom bjöds Kim Walls föräldrar in till ett speciellt tillfälle då eleverna framförde dikterna med stor inlevelse. Det var så fint och betydelsefullt! I Lucka 22 och i lucka 1 får vi ta del av två av dikterna som skapades. Såväl lärare som forskare är överens om att känslor spelar en viktig roll för elevers motivation och engagemang. När lärandet är meningsfullt händer magiska saker med elevernas måluppfyllelse.

Klicka här om bilden inte visas!

Läs mer:

Unga reportrar går i Kim Walls fotspår – Trelleborgs kommun

Inspirerade att gå i Kim Walls fotspår – Trelleborgs Allehanda

Sida 1 av 8

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén