Bli medskapare i poesigemenskapen – skapa en dikt för en hållbar framtid

Skapa en dikt; skriv, illustrera med både bild och text, förmedla muntligt eller på vilket sätt du vill. Skicka in dikten till oss så publiceras den som inspiration på bloggen. Tänk på att dikten ska beröra ett/flera av de 17 globala målen.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.