Alla förskolor och skolor är välkomna att bli medskapare i projektet. Den gemensamma utgångspunkten är att:

1) inkludera FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och poesi undervisningen 2.) engagerar barn och unga i kreativa medskapande lärprocesser och möjlighet att delta i poesitävlingen 3.) lyfter barns och ungas röster och stärker deras medskapande i samhällsutvecklingen genom att tillsammans fira Världspoesidagen på valfritt sätt.

I samband med Världspoesidagen läser, skapar och delar vi således poesi med varandra. I sociala medier används följande hashtag för att länka samman alla fantastiska dikter som bidrar till samskapandet av en hållbar framtid: #sustainablepoetry

Använd kontaktformuläret för att meddela medskapande i projektet.