Vi är glada för att ni vill bli medskapare i Sustainable Poetry. I projektet finns förskolan, grundskolan, gymnasiet och unga vuxna upp till 25 år representerade. Genom att delta i Sustainable Poetry får barn och unga möjlighet att lära sig om hållbar utveckling och Agenda 2030. Det sker genom kreativa lärprocesser som engagerar och rustar dem för att ta plats i utvecklingen av framtidens hållbara samhälle.

Vi samlas kring följande:

1) Inkludera FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och poesi undervisningen 2.) engagera barn och unga i kreativa medskapande lärprocesser och möjlighet att delta i poesitävlingen 3.) lyft barns och ungas röster genom att fira Världspoesidagen (21 mars) på valfritt sätt. I samband med Världspoesidagen läser, skapar och delar vi således poesi med varandra. I sociala medier används följande hashtag; #sustainablepoetry för att länka samman alla fantastiska dikter som bidrar till samskapandet av en hållbar framtid.

Använd kontaktformuläret för att meddela medskapande i projektet.