Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem.

Ur läroplanerna LGR11 & GY11

Samarbete mellan skolan och föreningslivet – Barns och ungas medskapande i det lokala samhället

Våren 2020 släpptes “Barnens konstkalender 2021” – Kreativiteten flödar när bildkonst och poesi står på schemat och hösten 2020 var det invigning av barns och ungas konstutställning på Trelleborgs stadsbibliotek. Årskurs 5 elever från olika skolor och gymnasieelever från olika program har i samarbetet med föreningen Sköna Trelleborg upptäckt den offentliga konsten i Trelleborg samt genom kreativt skapande i olika material, bilder och poesi skapat något av värde för staden och vår gemensamma framtid på hållbar väg.

Kultur som drivkraft för hållbar stadsutveckling – det viktiga barnperspektivet

Det samskapande projektet går hand i hand med Bildningsförvaltningens vision om att bygga kunskaper och skapa drömmar och stärker barnrättsperspektivet och samverkansmöjligheter mellan kommun, föreningar och andra omgivande samhällsaktörer. Kultur som drivkraft och barns och ungas medskapande är centralt i samskapandet av en hållbar stad. Mer information om samarbetet mellan skolan och föreningen Sköna Trelleborg – Trelleborgs Planterings- och Försköningsförening: Sköna Trelleborg.

Konst sedd genom barns ögon i en ny kalender – Trelleborgs Allehanda

Lyssna till Anette Wennström Nilsson, ordförande i föreningen Sköna Trelleborg, som under poesifestivalen 2021 deltog i Afternoon Tea med Staffan Taylor och berättade om hur skolan (både grundskolan och gymnasiet) och föreningslivet har samskapat för att stärka barns och ungas rätt till kultur – att ge barn och unga en möjlighet att ta del av konst och kultur och samtidigt ge dem en möjlighet att vara delaktiga i skapandet av konst och kultur och därmed medskapande i samhällsutvecklingen – för en hållbar framtid.