Barnkonventionen

Sustainable Poetry är ett initiativ som utgår från barnkonventionens skrivelser och syftar till att öka och säkra barnrätts­perspektivet samt bidra till samskapande mellan exempelvis kommun, föreningar och lokala näringslivet. Ett stärkt barnrättsarbete kräver både samskapande handlingar och långsiktighet. Läs barnkonventionens artiklar här.

Illustration: Ingrid Skåre