Barnens poesi bygger broar i Mullsjö

Poesin bygger broar mellan oss i Mullsjö! Ljuset på elevernas tankar bygger gemenskapVi ser kraften och glädjen hos eleverna när de skriver. Processen från läsandet, samtalen, omvärlden och skrivandet av den egna dikten är en fantastisk resa! berättar Anneli Wahlsten, lärare Åk 3 i ABC-huset, i Mullsjö F-3.

 I arbetet med hållbar poesi är barnen aktiva medskapare i demokratiska lärprocesser som når långt utanför klassrummets väggar. Mullsjö skola, F-klass till årskurs 3 firade Världspoesidagen 2023 med en poesipromenad runtom i lokalsamhället. Elever har läst, tänkt och skrivit dikter kopplade till demokrati, fred och de 17 globala globala målen. 

Dikterna kommer att sitta uppe under hela veckan. På måndag kommer även dikter att knytas upp från olika klasser på vår bro mitt i Mullsjö. En bro av hållbar poesi, säger Anki Källman, lärare Åk 3 i ABC-huset, i Mullsjö F-3.

Barnen skapar poesiyra i Mullsjö kommun

Poesipromenad i det lokala samhället

Genom ett kollegialt samskapande har lärarna i F-klass till årskurs 3 tillsammans med lokala näringsidkare och andra samhällsaktörer i Mullsjö skapat förutsättningar för barnen att göra sina röster hörda såväl i som utanför skolan. Det sker bland annat genom poesiutställning i butiker, på kommunbiblioteket, i simhallen, på de lokala bagerierna och på fler platser i Mullsjö. Medborgare och besökare inbjuds till poesipromenad där de får ta del av barnens tankar för en hållbar framtid.