Årshjul – “A whole School Approach”

Välj själv i vilken omfattning ni vill arbeta med poesiutmaningen i undervisningen, dock finns tre gemensamma nämnare som alla medskapare står bakom och det är att skapa rum för barn och unga att:

  • lära sig om FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling
  • läsa, skapa och dela poesi som knyts till hållbarhet
  • lyfta deras röster så att de hörs utanför förskolans och skolans väggar

Kick off 15 september – poesiutmaningen presenteras

Varje läsår i samband med den internationella demokratidagen den 15 september är det kick off för årets samskapande och då presenteras årets poesiutmaning som knyts till ett tema inom hållbarhet. Val av tema, precis som allt annat i projektet, sker tillsammans med barn och unga som medskapare.

Lyssna på presentationen

Kreativa lärprocesser

Mellan perioden september – januari engageras barn och unga i ett lärande för hållbar utveckling. De får utforska och öka sina kunskaper om FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, om demokrati, vad som står i barnkonventionen med mera. De får också utforska språkets oändliga möjligheter genom att skapa egna dikter. De uppmuntras att skapa dikter på olika sätt och på olika språk. Under den här perioden kan lärare uppmärksamma olika FN-dagar och väva in dessa i undervisningen.

När barn och unga byggt kunskaper och skapat poesi får de också vara delaktiga i hur deras dikter ska möta verkliga mottagare utanför undervisningen. Ska det bli en poesiutställning i skolans bibliotek? Kanske en utställning på kommunens bibliotek eller kommunens rådhus? Varför inte en utomhusutställning eller poesislinga med möjlighet till en kunskapshöjande och hälsofrämjande vandring i staden eller i skogen? Kanske tar ni vara på digitaliseringens möjligheter och skapar en podcast eller digitalt poesievent? Det finns även möjlighet att dela dikter i projektets Facebook-grupp Sustainable Poetry och i andra sociala medier: #sustainablepoetry

Samskapandet av årets poesiantologi

Poesiutmaningen öppnar också upp för barn och unga att bidra till samskapandet av årets poesiantologi. Mellan perioden 1 januari – 31 januari är det möjligt att lämna in dikter. Det är sedan en jury som väljer ut de vinnande bidragen som presenteras genbom POP UP POETRY under Världspoesidagen och slutligen publiceras i poesiantologin. Klicka på länken för att ta del av tidigare års poesiantologier som samskapats inom projektet.

Kreativa lärprocesser

Nu börjar förberedelserna inför det gemensamma firandet av Världspoesidagen den 21 mars – hela världens poesidag! Till exempel kan poesiutställningen förberedas och barn och unga träna på att läsa dikter med inlevelse inför en publik. Kanske vill ni delta i POP UP POETRY – ett digitalt event som innebär att poesin “poppar” upp här och där och sprider poesiyra under Världspoesidagen. Det är lärorikt, spännande och kul!

Firandet av Världspoesidagen

Alla medskapare i projektet firar Världspoesidagen den 21 mars med roliga och lärorika kulturaktiviteter för barn och unga. Barn och unga engageras i skapandet av en kulturell mötesplats där de kan lära sig mer om hållbarhetsfrågor tillsammans och dela dikter med varandra samt med mottagare utanför det pedagogiska rummet. Det är således upp till varje förskola och skola att designa det lokala firandet samtidigt som det finns möjlighet att koppla ihop sig med det större nationella och internationella firandet genom den digitala aktiviteten POP UP POETRY. Kanske inspireras ni av Trelleborgs kommun och arrangerar en poesifestival för barn och unga? Via projektsidan och i projektets sociala medier går det att följa och ta del av spännande saker som händer under dagen. Barn, unga och vuxna läser och delar med sig av poesi för en hållbar framtid som skapats under läsåret. Vuxna inbjuds nämligen också till den digitala aktiviteten POP UP POETRY för att lyfta barns och ungas röster och stärka deras medskapande i demokratin.