1.) Arbeta med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och poesi i undervisningen på valfritt sätt. Projektet öppnar upp för ett lokalt, nationellt och internationellt samskapande. Välj det som passar er bäst.

Hämta stöd och inspiration via projektsidan och/eller i projektets Facebook-grupp Sustainable Poetry. Samarbeta gärna med kollegor över ämnesgränser, över skolstadier och/eller kommungränser. Vill ni skapa en internationell dimension i undervisningen, så finns det möjlighet att samarbeta med en vänskola i ett annat land. Anslut i så fall till projektet genom den digitala samarbetsplattformen eTwinning – Poetry for a Sustainable Poetry.

2.) Anmäl er till det gemensamma firandet av Världspoesidagen den 21 mars 2022. Då är ni med och bidrar till den digitala poesifestivalen som arrangeras av Sustainable Poetry. Det ni skapat i undervisningen, på skolan och/eller i kommunen lyfts fram under den digitala poesifestivalen. Mer information om poesifestivalen presenteras i samband med läsårets kick off den 15 september.

3.) Vill barn/ungdomar/unga vuxna (upp till 25 år) tävla med sina dikter och bidra till samskapandet av årets digitala poesiantologi, så kan de skicka in bidrag till poesitävlingen. En jury utser de dikter som sedan ingår i den digitala poesiantologin. Poesiantologin, som bland annat syftar till att väcka nyfikenheten på hållbar utveckling och poesi, delas ut till barn och unga i samband med sommarlovet. Boken har också ett läsfrämjande fokus, dvs. att bidra till att fler barn och unga håller igång läsningen bland annat under sommarlovet.

Kollegialt utbyte och samskapande

Vi tar till vara på idéer och möjligheter som frambringats genom olika aktiviteter/happenings inom projektet. Hämta inspiration i samband med poesifestivalen 2019, läsårets 2020/2021 digitala kick off för bland annat pedagoger/lärare/skolbibliotekarier och poesifestivalen 2021. Dela gärna både skapandeprocesser och dikter i projektets Facebook-sida under #sustainablepoetry

Alla är varmt välkomna att bli medskapare i Sustainable Poetry!