Vad innebär ett medskapande i projektet Sustainable Poetry?

1.) Med utgångspunkt i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling ges barn/ungdomar/unga vuxna upp till 25 år möjlighet att skapa poesi för en hållbar framtid. Projektet öppnar upp för ett lokalt, nationellt och internationellt samskapande. Välj det som passar er bäst. Hämta stöd och inspiration via projektsidan eller i projektets Facebook-grupp Sustainable Poetry. Samarbeta gärna med kollegor över ämnesgränser, över skolstadier och/eller kommungränser. Vill ni skapa en internationell dimension i undervisningen, så finns det möjlighet att samarbeta med en vänskola i ett annat land. Anslut i så fall till projektet genom den digitala samarbetsplattformen eTwinning.

2.) Anmäl er till det gemensamma firandet av Världspoesidagen den 21 mars. Då är ni med och bidrar till den gemensamma digitala poesifestivalen som arrangeras av Sustainable Poetry. Det ni skapat i undervisningen, på skolan och/eller i kommunen lyfts fram under den digitala poesifestivalen.

3.) Vill barn/ungdomar/unga vuxna (upp till 25 år) tävla med sina dikter och bidra till samskapandet av årets digitala poesiantologi, så kan de skicka in bidrag till poesitävlingen. En jury utser de dikter som sedan ingår i läsårets digitala poesiantologi. Poesiantologin, som bland annat syftar till att väcka nyfikenheten på hållbar utveckling och poesi, delas ut till barn och unga i samband med sommarlovet. Boken har också ett läsfrämjande fokus, dvs. att bidra till att fler barn och unga håller igång läsningen under sommarlovet.

Kollegialt utbyte och samskapande

Vi tar till vara på idéer och möjligheter som frambringats genom olika aktiviteter/happenings i projektet. Hämta inspiration i samband med poesifestivalen 2019, läsårets 2020/2021 digitala kick off för bland annat pedagoger/lärare/skolbibliotekarier och poesifestivalen 2021.

Det kostar inget att bli medskapare i Sustainable Poetry. Alla är varmt välkomna!