Om projektet

Kreativt samskapande med fokus på språklig och kulturell mångfald

I det internationella kulturprojektet Poesi för en hållbar framtid arbetar vi kreativt, verklighetsnära och digitalt med eleverna som medskapare i en lärande gemenskap. Projektet skildrar hur värdegrundsarbetet och hållbarhetsfrågor genomsyrar undervisningen och lyfter fram vikten av att barns och ungas röster hörs i undervisningen och i samhället; att de inkluderas, är delaktiga och medskapande. Enligt läroplanen är språk, lärande och identitetsutveckling nära sammanlänkade. Projektet utgår från den språkliga och kulturella mångfald som finns i världen och främjar den interkulturella förståelsen.

Vi vill, genom projektet, bidra till utveckling av tillitsfulla lärmiljöer där olikheter är en tillgång, där barn och unga motiveras och engageras att vilja lära och aktivt delta i skolarbetet och i samhällslivet både här och nu samt i framtiden. Vi vill också att de ska utveckla djupa kunskaper och aktiv handlingskompetens för att påverka världen i hållbar riktning. Barn och unga ska känna att de kan vara med och förändra världen!

Haikudikt

Think Global & Act Local med fokus på digital kompetens och LHU

2017 deltog elever från olika program på Söderslättsgymnasiet i den nationella skrivtävlingen “Jag skriver i dina ord”. Eftersom undervisningen i svenska och svenska som andraspråk genomsyras av lärande för hållbar utveckling antog eleverna skrivtävlingens utmaning utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det resulterade i dikter om en hållbar framtid som kopplas till Agenda 2030. Dikterna delades i sociala medier under World Poetry Day den 21 mars 2018, vilket blev startskottet för det internationella kulturprojektet Poesi för en hållbar framtid.

Att skapa poesi för en hållbar framtid blev väldigt uppskattat av eleverna, därför bjöd vi in alla barn och unga till ett globalt samskapande i samband med World Poetry Day 2019. I kartan framgår hur Poesi för en hållbar framtid spred sig runt om i världen under perioden december 2018 – mars 2019. Arbetet hade inte varit möjligt utan stöd av digitala verktyg och sociala medier.

Vems berättelser räknas?

Parallellt med poesiskapandet följer vi Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet och har gjort det i undervisningen sedan augusti 2018. Hon har blivit den unga generationens röst för att bekämpa klimatförändringar, vilket inspirerar eleverna. De tycker däremot inte att Greta Thunberg ska behöva skolstrejka för att kunna engagera sig viktiga samhällsfrågor under skoltid. Läs en av flera uppmuntrande hälsningar i samband med att Greta inledde Global Strike for Future i augusti 2018. Så här skrev en elev som läser åk 2 på gymnasiet:

Hej Greta!


Wow vilken passion och engagemang du verkar ha i klimatfrågan. Att en tjej i din ålder skulle vara så begåvad och engagerad i en så pass avancerad och viktig fråga är för mig svårt att förstå, vilket också gör mig väldigt imponerad. Greta säger ”eftersom vuxna skiter i min framtid så gör jag det också”. Detta tycker jag är genialisk och även modigt, det vill säga att du till och med är villig att offra lite av skolundervisningen för att få din röst hörd. Jag har hört och läst om hur vuxna väljer att konfrontera och argumentera mot dig över sociala medier. Sättet de väljer att yttra sig på är helt fel sätt att argumentera på. Ignorera dem, eftersom de bara är oroliga för att en sådan begåvad och ung person börjar ta plats i samhället. De är antagligen inte vana vid att en ungdom skall få så mycket uppmärksamhet och talan i denna politiska debatt. Försätt med det du gör, en dag kommer du att bli något riktigt stort!

Elev, åk 2 Söderslättsgymnasiet

6 september 2018

Greta Thunberg ur Ett brev till alla som har möjlighet att höras (Ernman & Thunberg (2018) Scener ur hjärtat – Skolstrejk för klimatet)

Ni säger jämt att det är barnen som är vår framtid, och att ni skulle göra vad som helst för era barn. Det låter hoppfullt när ni säger sånt. Om ni menar det ni säger, så snälla lyssna på oss – vi vill inte ha ert pepp. Vi vill inte ha era charterresor, era hobbies eller all er obegränsade valfrihet. Vi vill att ni på allvar sätter er in i den akuta hållbarhetskris som pågår runtomkring er. Och vi vill att ni börjar säga som det är.

Poesiskapandet som lyfter ungas röster och stärker deras medskapande i demokratin

Poesi för en hållbar framtid lyfter barns och ungas röster och stärker deras medskapande i demokratin. I deras dikter framgår tankar om framtiden som inte bara berör klimatmålet utan alla mål i Agenda 2030.

Det finns ett starkt stöd i styrdokumenten för att ge hållbarhetsfrågorna och lärande för hållbar utveckling en naturlig plats i skolan, så följ med på poesiäventyret och utforska hur lärande för hållbar utveckling och berättelsen som pedagogiskt verktyg kan berika undervisningen, elevernas lärande, stärka deras handlingskompetens och engagemang för en hållbar framtid. Med djup kunskap och nya insikter kan var och en göra medvetna val och välja sin bästa väg framåt mot en hållbar framtid för alla. Låt oss förändra världen med våra berättelser!

Mänsklighetens och planetens framtid ligger i våra händer. Den ligger även i händerna på dagens yngre generation, som kommer att föra facklan vidare till kommande generationer. Vi har stakat ut vägen mot hållbar utveckling. Det är upp till oss alla att se till att resan blir framgångsrik.

Citat: (FN, Generalförsamlingen, A/RES/70/1§53.)

2017 – 2030 – Fokus på långsiktighet och helhet i skolan