Projektet fokuserar på samtliga 17 globala mål där extra fokus riktas mot mål 4 och mål 17.

Mål 4 – God utbildning för alla och delmål 4.7 lärande för hållbar utveckling och globalt medborgarskap som handlar om att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för allaDelmål 4.7 innebär att förbättra utbildning och lärande så att alla får möjlighet att tillgodose sig de kunskaper, kompetenser och värderingar som krävs för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap handlar om att genom teamwork och samarbete, både lokalt och globalt, skapa förändring tillsammans. Agenda 2030 visar vägen mot en hållbar värld. Vi vill sudda ut gränser och skapa möjligheter för människor att mötas; över landsgränser och över världsdelar för att skapa en inspirerande hållbar framtid tillsammans. Delmål 17.16 innebär att stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling.