Samarbete är nyckeln till god utbildning och en hållbar framtid för alla

Sustainable Poetry är ett globalt språk- och kulturprojekt samt ett kommunikations- och utbildningsprojekt för att bland annat stötta, stimulera och engagera alla och i synnerhet barn och unga i arbetet med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling – den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som någonsin antagits av världens länder. Även om målen är odelbara så fokuserar vi i projektet lite extra på två mål och det är mål 4 och mål 17: 

Mål 4 Alla som blir medskapande i projektet är med och stärker arbetet med främjandet av god utbildning för alla (mål 4), vilket handlar om att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Vidare bidrar alla medskapare till att ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i undervisningen, vilket berör delmål 4.7. Tillsammans förbättrar vi utbildning och lärande så att alla får möjlighet att tillgodose sig de kunskaper, kompetenser och värderingar som krävs för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap handlar om att genom partnerskap och samarbete, både lokalt och globalt, skapa förändring tillsammans. Agenda 2030 visar vägen mot en hållbar värld och genom Sustainable Poetry vill vi sudda ut gränser och skapa möjligheter för människor att mötas; över kommungränser, landsgränser och över världsdelar för att skapa en inspirerande hållbar framtid tillsammans. (Delmål 17.16 innebär att stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling.)

Vi tror på samarbete och partnerskap! 

Läs mer om det dynamiska samskapandet:

Lokalt

Nationellt

Internationellt