Samarbete är nyckeln till god utbildning för alla och en hållbar framtid

Poesi för en hållbar framtid är ett kulturprojekt och ett kommunikations- och utbildningsprojekt för att stötta, stimulera och engagera alla och i synnerhet barn och unga i arbetet med FNs 17 globala mål för hållbar utveckling – den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som någonsin antagits av världens länder.

Alla som blir medskapande i projektet stärker arbetet med främjandet av god utbildning för alla (mål 4), vilket handlar om att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Vidare bidrar alla som blir medskapare till att ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i undervisningen, vilket berör delmål 4.7. Tillsammans förbättrar vi utbildning och lärande så att alla får möjlighet att tillgodose sig de kunskaper, kompetenser och värderingar som krävs för att kunna bidra till en hållbar utveckling. I projektet arbetar vi i synnerhet med några forskningsbaserade områden som vi behöver arbeta med för att nå god utbildning för alla: tillit, inkludering, metakognition och självreglerat lärande, medskapande ledarskap och kollegialt lärande.

Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap handlar om att genom teamwork och samarbete, både lokalt och globalt, skapa förändring tillsammans. Agenda 2030 visar vägen mot en hållbar värld och genom Poesi för en hållbar framtid vill vi sudda ut gränser och skapa möjligheter för människor att mötas; över landsgränser och över världsdelar för att skapa en inspirerande hållbar framtid tillsammans. (Delmål 17.16 innebär att stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling.)

Framtiden händer bara inte – det är vi som skapar den tillsammans!