Agenda 2030 innehåller 17 Globala mål för hållbar utveckling. Målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den miljömässiga, den sociala och den ekonomiska.

Länk till globala målen

Med utgångspunkt i målen klär barn och unga sina tankar och känslor i ord. Det blir Poesi för en hållbar framtid som delas med hela världen under World Poetry Day den 21 mars varje år. #sustainablepoetry

Poesi för hållbara städer och samhällen
Tvåspråkig dikt