UNDP Sverige

Agenda 2030 är hela världens gemensamma handlingsplan för att skapa en hållbar värld. För att lyckas nå målen krävs aktiv handlingskraft av regeringar, privat sektor, civilsamhället och medborgare. Agendan innehåller 17 globala mål och 169 delmål för att avskaffa extrem fattigdom, minska orättvisor och ojämlikheter, att främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen.

Globala Målen skola finns övningar och material för att arbeta med globala målen och hållbar utveckling i skolan. Det finns ett varierat undervisningsmaterial för förskola, grundskola och gymnasium.

#BliMålmedveten Utforska mer om de globala målen och hämta inspiration och material till undervisningen.