Språk, identitet och makt – Vi uppmärksammar modersmålsdagen med hållbar poesi

Idag uppmärksammas den internationella modersmålsdagen runtom i världen och i inom projektet firar vi som vanligt med att läsa, skapa och dela hållbar poesi på flera olika språk. Dagen instiftades av Unesco med syftet att främja flerspråkig undervisning, språklig mångfald och alla människors rätt att tala och skriva sitt modersmål. Tillsammans lyfter vi fram den språkliga mångfalden som är en rikedom och en resurs i samskapandet av en hållbar framtid.

Poesi ger eleverna chans att förmedla djupare mening med relativt få ord.” Jim Cummins, ledande forskare inom flerspråkig undervisning, lyfter fram flerspråkiga projektarbeten som ett sätt att designa undervisning med “flerspråkiga glasögon” på. Han nämner poesi som en “fantastisk språkgenre” som ger nyanlända och flerspråkiga elever möjlighet att uttrycka sina tankar och idéer. Ett av flera förslag som presenteras i boken Flerspråkiga elever – Effektiv undervisning i en utmanande tid är att ge elever möjlighet att skriva dikter på både svenska och på sitt modersmål.

Jag visste inte att språk var en skatt

Jag visste inte att mitt språk är min frihet

Jag visste inte att mitt språk är min styrka

لم أكن أعلم أن اللغة كنز

لم أكن أعلم أن لغتي هي حريتي

لم أكن أعلم أن لغتي هي قوتي

Utdrag ur “Mitt språk” av Ghiath, Gymnasieskola

Illustration: Liam Rayner

Vårt språk är fullt av bokstäver
ord, meningar och vackra delar.
Vårt språk är fullt av kärlek
stolthet, lycka och trygghet.

Naš jezik je pun slova
riječi, rečenice i lijepi dijelovi.
Naš jezik je pun ljubavi
ponos, sreća i sigurnost.

Utdrag ur dikten “Vårt språk” av Aisha, Amina, Marin, Hanel och Emin, Grundskola, åk 1-3

Illustration: Ingrid Skåre

Född som en ful ankunge
Uppväxt till att bli en mäktig örn

[…]

jag har funnit kraften i mitt språk

funnit kraften i mig

språket ger mig styrka att förändra

språket ger mig förutsättningar att få min röst hörd

Utdrag ur dikten “En mäktig röst” av Felicia, Gymnasieskola

Illustration: Ingrid Skåre

Läs vidare i “Modersmål” av poeten Mona Monasar

Jag sa en gång att ni

tagit mitt språk ifrån mig

Att orden inte kunde komma ut

[…]

Vem är jag om jag inte ens har

ett språk

Utdrag ur dikten “Andra generationen” av Mona Monasar

Mitt språk är trasigt

Deras skam som splittrat glas i min strupe

Mitt språk är trasigt

Min lärare frågar om jag vill läsa svenska som andra språk

men jag har inget andra språk

Det har de tagit ifrån mig

2019 arrangerades Trelleborgs första poesifestival för barn och unga i förskola, grundskola och gymnasieskola. Genom ett värdefullt samskapande mellan lärare i olika ämnen till exempel svenska, svenska som andraspråk och olika modersmål skapade barn och unga hållbar poesi på ett 20-tal olika språk. De bidrog till en stor poesiutställning och läste även dikter på olika språk på scenen inför publik. Lyssna till lärarnas tankar och erfarenheter här: Trelleborgs poesifestival 2019

Här finns en kort film som även berör det globala samskapndet: International Mother Language Day Inom projektet pågår sedan många år tillbaka samarbete mellan elever i olika länder. De får möjlighet att skapa dikter på olika språk och delar även med sig till varandra på engelska.

Här är ytterligare ett exempel där elever på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg skapar hållbar poesi på flera olika språk: POP UP POETRY – Världspoesidagen 2023

POP UP POETRY – Var med och fira Världspoesidagen med hållbar poesi på alla världens språk

Alla medskapare i Sustainable Poetry firar Världspoesidagen genom att läsa, skapa och dela hållbar poesi. Tillsammans lyfter vi barns och ungas röster för en hållbar framtid och stärker deras medskapande i demokratin och samhällsutvecklingen på hållbar väg.

Varmt välkomna att följa med på poesiäventyret! Fira Världspoesidagen med POP UP POETRY: #sustainablepoetry