Barnkonventionens dag!

Idag är det barnkonventionens dag och vi vill lyfta fram alla fantastiska medskapare i projektet Sustainable Poetry! Tillsammans skapar vi förutsättningar för barn och unga att få göra sina röster hörda i frågor som rör deras liv. Deras röster och medskapande är avgörande för att skapa en trygg skolmiljö och en hållbar framtid. Trygghet och lärande går hand i hand! Dikten och illustrationen finns att ta del av i poesiantologin “Drömmar för en hållbar framtid av barn och unga”