Klimathopp! – Låt känslor och tankar ta plats i undervisningen

Under ett antal veckor har elever (som läser svenska i gymnasiet) läst, bearbetat och samtalat kring olika texter inom tema klimat. De har fått vara med och välja ut vissa texter. Texter som väckt deras nyfikenhet. Texterna finns i boken “ “Vad håller ni på med – En antologi om klimatet.” I morgon ska vi högläsa poesi. Vi läser Ida Olofssons dikt “Fräsch på insidan” som finns i boken och lyssnar därefter till Ida som förmedlar sin egen dikt: “Fräsch på insidan – Ida Olofsson framför sin egen dikt” (UHR)

Vi samtalar om dikten utifrån följande frågor: Hur dämpar Ida i dikten sin klimatsorg? Vem tror du är ”rösten” som talar till Ida i dikten? Vad menas med en ”klimatdystopi”? Vad skulle i så fall en ”klimatutopi” vara? Vad tror du Ida i dikten menar när hon säger att hon inte vill detoxa sin kropp utan sin personlighet? Hur hänger det ihop med diktens titel? På vilka sätt kan du känna igen dig i det som sker i dikten? Frågorna finns i lärarhandledningen till boken “Vad håller ni på med?…”, skriven av författaren Pär Sahlin.

Inom kort ska vi påbörja poesiutmaningen Klimathopp, men innan det kreativa skrivandet tar fart ska eleverna hjälpas åt att samla ord från texterna vi läst och skapa en ordvägg som inspiration för diktskapandet. De ska också få testa på att skapa dikter enligt metoden Black Out Poetry, vilket ska bli spännande.

Tips! Ta del av Idas två andra dikter om klimatet via UHR – Tre dikter om klimatet