“Det finns en hopp – det måste finnas ett hopp”

I vinden dansar vi

fria som fågelsång

med fjädrar av mod

I filmen får vi lyssna till olika röster om klimathopp. Visa inspirationsfilmen i samband med introduktionen av läsårets poesiutmaning “Klimathopp” för barn och unga.