Poeten Emil Jensen presenterar årets poesiutmaning

Idag har vi haft en inspirerande kick off för läsårets samskapande i Sustainable Poetry! Här presenterar poeten, artisten och miljöaktivisten Emil Jensen läsårets poesiutmaning “Klimathopp” för barn och unga. Varmt välkomna att bli medskapare och följa med på poesiäventyret för en hållbar framtid.

Bestäm själv när det passar att introducera poesiutmaningen och arbeta med de tre stegen i poesiutmaningen tillsammans med barn och unga:

UTFORSKA: Barn och unga utforskar och lär sig om FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

SKAPA: Med utgångspunkt i årets tema och de globala målen skapar barn och unga poesi på valfritt sätt och gärna på flera språk.

DELA: I samband med Världspoesidagen den 21 mars öppnas möjligheter att dela dikterna med andra. Genom aktiviteten POP UP POETRY når barns och ungas röster långt utanför skolans väggar.