Elever gör framsteg i svenska genom multimodal poesi

Ett återkommande tema i Johan Skölds undervisning är de globala målen och poesi. Den 7 juni när det är Sustainable Poetry Webbirarium berättar Johan om hur givande det är att arbeta med dikten som uttrycksform för elever med språksvårigheter. Han kommer även att visa exempel på hur eleverna arbetar med digitala resurser och förstärker dikterna multimodalt.

Mer information om hur Johan har arbetat med Sustainable Poetry tillsammans med nyanlända och flerspråkiga elever finns på projektsidan Framsteg i svenska Där finns även andra inspirerande exempel på hur eleverna stärks som medskapare i en undervisning som främjar språk- och kunskapsutveckling samtidigt som de får arbeta med många olika uttryckssätt i berättelser som når långt utanför skolans väggar.

Johan Sköld arbetar som lärare i svenska och tyska och förstelärare inom IKT på Forshagaakademin i Forshaga. Han är också styrelseledamot i Sustainable Poetry. Mer information och anmälningsformulär finns här: Inspireras! – Anmäl dig till vårens webinarium.