Världsbokdagen – Läs poesi tillsammans!

“Böcker är viktiga verktyg för att ge tillgång till, förmedla och främja utbildning, vetenskap, kultur och information” – Audrey Azoulay, generaldirektör, Unesco (Världsbokdagen 2030 – Svenska Unescorådet)

Idag uppmärksammas Världsbokdagen – en dag då boken, rätten till att läsa, förståelse mellan människor och upphovsrätten är i fokus. Det är således en betydelsefull dag för att sprida läsglädje och lyfta litteraturens betydelse. Varför inte läsa poesi och prata om hållbarhet? Här är några poesiantologier skapade tillsammans med barn och unga som passar väldigt bra för barn och vuxna att läsa tillsammans. Dikterna öppnar upp för samtal och ett gemensamt utforskande kring hur vi vill leva våra liv i framtiden, om de globala målen och vad barn och unga tycker är viktigast för att forma en hållbar framtid.