17 mål – 17 dikter – i 17 skyltfönster – Poesivandra för en hållbar framtid

17 mål – 17 dikter av barn och unga – i 17 skyltfönster. Medborgare och besökare i Trelleborg välkomnas på en hälsofrämjande poesivandring i centrala Trelleborg. Instruktionen är enkel: läs poesi och ta reda på vad barn och unga tänker om samtiden och framtiden med koppling till hållbarhet, #BliMålmedveten genom att få syn på de globala målen för hållbar utveckling och delta i tävlingen.

Tanken är också att uppmuntra förskolor och skolor att poesivandra med barn och unga och därmed få in mer rörelse i undervisningen samtidigt som de får läsa och uppleva poesi genom alla sina sinnen och möjlighet att samtala om hållbarhet.

Poesivandringen pågår under mars och april och bygger på ett samarbete mellan föreningen Sustainable Poetry, Trelleborg City Citysamverkan (lokala näringsidkare) och Söderslättsgymnasiet. Tillsammans lyfter vi barns och ungas röster för en hållbar framtid och stärker deras medskapande i demokratin och samhällsutvecklingen på hållbar väg.

Här är mer information om poesivandringarna i centrala Trelleborg:

Poesivandringen för en hållbar framtid fortsätter – Trelleborgs Allehanda

Poesivandring 2021 – Sustainable Poetry