Var med och fira Världspoesidagen!

Poesin är en av de få uttrycksformer som är tillgänglig för alla och är i många fall en kraft som ger styrka till förändring. Låt internationella poesidagen bli en årlig manifestation till rätten för människor att uttrycka sina tankar och åsikter, säger Mats Söderlund, poet.

Hur firas Världspoesidagen den 21 mars på din förskola eller skola? Det är en viktig dag att uppmärksamma tillsammans med våra barn och unga. Dagen inrättades av Unesco 1999 för att ge poesin en större roll i samhället och lyfta fram hur viktig poesin är i värnandet av språklig och kulturell mångfald. Syftet med dagen är således att uppmuntra till att läsa, undervisa, skapa och dela poesi. 

Runt om i världen arrangeras aktiviteter för att hylla poesin, till exempel diktuppläsningar och författarbesök. Sustainable Poetry, som är ett globalt samskapande projekt, lyfter barns och ungas perspektiv och syftar till att göra poesin tillgänglig för alla barn och unga. Det syftar också till att bygga en global gemenskap där barn och unga som medskapare lär sig om hållbar utveckling och genom poesin som uttrycksform får möjlighet att klä sina tankar och känslor i ord – i syfte att välja sin bästa väg framåt och tillsammans med andra påverka framtiden i hållbar riktning. Genom det dynamiska samskapandet framträder nya arenor för demokratiska samtal där barns och ungas perspektiv får blomma ut.

Alla kan följa med på poesiäventyret mot en hållbar framtid

Alla är varmt välkomna att hänga på årets firande av Världspoesidagen! Välj själv er bästa väg mot det gemensamma målet, vilket är att barn och unga får lära sig om de globala målen och Agenda 2030 och med utgångspunkt i ett eller flera mål skapa poesi för en hållbar framtid. Var med och berika så att den pedagogiska mångfalden fortsätter att blomma… Det finns en hel del inspiration att hämta här på projektsidan, dels i flödet som ständigt uppdateras, dels på olika sidor som knyts till olika teman och dels i projektets sociala medier: Facebook och Instagram. Medskapande pedagoger, lärare, skolbibliotekarier bygger tillsammans upp en värdefull digital lärresurs att använda i undervisningen.

Vi (pedagoger, lärare, skolbibliotekarier med flera) delar med oss till varandra och samskapar kors och tvärs – vi tänjer på gränserna för hur poesiundervisning kan gå till i förskolan och skolan – och stärker lärande för hållbar utveckling genom alla skolstadier. Vi omsätter dessutom barnkonventionen ni praktiken; bygger broar mellan barn och unga i olika skolstadier och kopplar ihop förskolan och skolan med det omgivande samhället.

Läsa, skapa och dela poesi med verkliga mottagare utanför undervisningen

Håll utkik här på projektsidan och i social medier under Världspoesidagen! Då delas olika “happenings” inom projektet. Alla medskapare uppmuntras att dela med sig av sitt firande i projektets Facebook-grupp. Vi använder följande hashtag i sociala medier #sustainablepoetry Den digitala aktiviteten POP UP POETRY – handlar om att skapa poesiyra runtom i världen. Årets tema “Ömsesidighet – lärande, hälsa och hållbarhet” berör oss alla – i synnerhet i förskolan och skolan, där våra barn och unga med våra pedagogiska och didaktiska val ska få växa och må bra, bildas i gemenskap och få utveckla kunskaper och förmågor som rustar dem väl för att navigera tryggt med samtidigt utforskande in i framtiden.

Få till den internationella dimensionen i undervisningen – samskapa med Sustainable Poetry

Hoppas ni vill följa med på poesiäventyret! Alla barn och unga oavsett förutsättningar kan vara med i en global gemenskap och skapa poesi för en hållbar framtid. Det finns som sagt många vägar till det gemensamma målet – vi pedagoger, lärare, skolbibliotekarier med flera utforskar och samskapar för att skapa likvärdiga förutsättningar för barn och unga att göra sina röster hörda för en hållbar framtid och stärker deras medskapande i demokratin och samhällsutvecklingen på hållbar väg – #Leave no one behind.

“Arranged in words, coloured with images, struck with the right meter, the power of poetry has no match. As an intimate form of expression that opens doors to others, poetry enriches the dialogue that catalyses all human progress, and is more necessary than ever in turbulent times.” – Audrey Azoulay, Director General of UNESCO