Vårt vatten 

“Everyone should be more grateful for the water they have, because you never know how fast it may disappear.” Ingrid Rosén på Futuraskolan International är en av vinnarna i poesiutmaningen 2022. 📚✍️💫 Lyssna till Ingrids dikt “Vårt vatten”. Ta även del av dikten på två språk och läs skolans intervju med Ingrid här:

INGRID ROSÉN, GRADE 5 STUDENT, WINNER IN SUSTAINABLE POETRY COMPETITION!

Ingrid Roséns dikt finns med i poesiantologin “Tankar om demokratins framtid av barn och unga.”

“Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling.” Läs mer om det globala målet 6 Rent vatten och sanitet för alla.