Ömsesidighet – Vad betyder det?

Så här har vi arbetat med årets poesiutmaning i årskurs 1 för att skriva dikter om ömsesidighet kopplat till de 17 globala målen.

En morgon står ordet ömsesidighet på tavlan, med stora bokstäver. Eleverna i bokklubben Bokväckarna i årskurs 1, läser nyfiket ordet, flera gånger. Vi smakar på det tillsammans. Vad kan ömsesidighet betyda? Någon föreslår att vi ska googla på ordet för att förstå mer. Det gör vi. Synonymer till ömsesidighet: växelverkan, interaktion, samspel, gemensamhet. Vi samtalar om tankar vi får av bilden av ömsesidighet från Sustainable Poetry. Vilka av de 17 globala målen tänker vi på? 

Vidare samtalar vi om vilka böcker vi har högläst tillsammans. Barnen får tänka efter. Nu börjar tankarna bubbla! Hela tavlan blir full av tankar omkring ordet ömsesidighet. Vi hämtar tankar från vårt tidigare tema ”Tillsammans är vi starkare och smartare” och alla böcker vi högläst och tänkt om tillsammans. Vi samtalar om karaktären Dunne av Rose Lagercrantz. Om hur Dunne kan ha det svårt. Hur hon gör för att ändå känna sig glad och inte ge upp, att fortsätta hoppas. Vi läser alla meningar ur boken som sitter uppsatta på en vägg i klassrummet. Meningar ur boken ”Mitt lyckliga liv” av Rose Lagercrantz, som eleverna valt själva för att innehållet berör och ger hopp. Här är några: ”Dunne räknar alla gånger hon har varit lycklig.”, ”Hon var lycklig när skolan började igen.” och ”Så fort de pratade med varandra kändes det bättre”.  

Vi berättar och läser om Malala. Nu förstår vi att det inte är självklart att alla barn får gå i skolan världen över, fast man vill. Malala var modig. Hon gav inte upp. Hon sa vad hon tyckte! Ett barn, en lärare, en bok och en penna kan förändra världen, sa Nobels fredspristagare Yousafzai Malala.  

Vi ser flera korta filmer på UR Play om några av de 17 globala målen.  Vi högläser många dikter. Samtalar om både innehåll och form. Lyssnar på hur dikten är som musik, rytmisk. Genom hur poeten har skrivit förstår vi hur dikten ska läsas. Vi återkommer till samma dikt flera gånger. Låter flera olika vuxna och barn som vill högläsa dikten för att höra hur fint dikten låter genom olika röster. 

Du och naturen hör ihop

Samtidigt startar vi ”Tema Vatten”. Vi kopplar det innehållet till ömsesidighet med varandra i klassrummet och med naturen. Vi lär oss fakta om vattnets kretslopp, gör experiment med vattnets olika former och börjar nu göra återkommande studiebesök vid Mullsjön för att iaktta och dokumentera livet i och omkring sjön. Vi högläser massor! Bland annat om isbjörnar och om varför isen smälter, spelar små lästeatrar för att förstå texten. Vilken tur att vi är flera lärare i arbetslaget som samarbetar om det ämnesövergripande temat Vatten. Vår kollega Håkan Karsnäser för in spännande fakta om vatten, fiskar och naturen, kopplar dagligen ihop det med de 17 globala målen och ger exempel på vad vi kan göra. Vi måste inte alltid köpa nytt. Vi kan ärva kläder. Vi kan laga det som är trasigt. Vi kan sortera våra sopor. Alla kan göra något. Vi kan vara i naturen. Vi älskar naturen! 

“Titta fröken! Så många VI det står på tavlan”

Vi samtalar om hur ömsesidighet visar sig mellan oss i klassen. Vi ler mot varandra, är snälla, hjälper varandra. Läser tillsammans. Hjälper varandra att förstå texten. Vi skrattar ihop! Lyssnar på varandra. Leker ihop. Har kul ihop!  Titta fröken! Så många VI det står på tavlan nu. Just det! Orden: Vi, tillsammans och varandra – hör ihop med ömsesidighet. Nu är alla berörda och har många tankar om ömsesidighet. Alla är redo att skriva egna Heart Maps.

Heartmaps – Elevens väg till kreativt skrivande

Eleverna skriver fritt i hjärtat, det tankar som kommer upp utifrån frågorna:  

  • ”Vad tycker du är viktigt för att du och alla ska må bra tillsammans i skolan?”  
  • ”Hur gör vi varandra glada i skolan?” 
  • ”Vilka tankar får du om de globala målen, om skolan och att man ska få må bra?” 

Med Heart Mapen som grund är det dags att skriva en egen dikt. Vi skriver i appen Skolstil. Vad av alla dina tankar i din Heart Map tycker du mest om? Starta gärna med de orden i din dikt. Vilka tankar får du mer? Skriv korta rader. Rama gärna in dikten med de ord du tycker bäst om. Högläs flera gånger för att höra om det låter och känns bra. Klistra in dikten i appen Book Creator. Illustrera dikten och klistra in en bild på det globala mål som du har tänkt på när du skrev och som du tycker passar bäst till dina tankar.  Dikterna skrivs ut och ska högläsas av varandra i klassen, av föräldrar och blir också bidrag till Sustainable Poetrys poesiutmaning 2023.  

HeartMap och dikt skapad av Wille

Bästa hälsningar från två av oss lärare i årskurs 1 på Björksäter skola i Mullsjö                  

Anneli Wahlsten och Anki Källman  

P.S Vår stora inspiratör till kreativ läs- och skrivutvecklande undervisning är Anne-Marie Körling. Är du nyfiken? Läs vidare på hennes blogg korlingsord.se