Lämna in bidrag under hela januari

Läsårets poesiutmaning är i full gång och bidrag börjar strömma in till juryn som får den stora glädjen att under februari välja ut de dikter som ska finnas med i årets poesiantologi “Ömsesidighet”. Barn och unga i förskolan, grundskolan och gymnasiet samt unga vuxna upp till 25 år kan lämna in bidrag mellan perioden 1-31 januari. 

Bidraget ska bestå av en egen dikt skapad med utgångspunkt i ett eller flera av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Läsårets tema är  Ömsesidighet – lärande, hälsa och välbefinnande som drivkraft för hållbar samhällsutveckling. Dikten får skapas på valfritt sätt och gärna på flera olika språk (bidraget måste även vara på svenska). Bidraget kan skapas av fler än en skribent, men ses som ett bidrag. (Endast ett bidrag per deltagare.) Ditt bidrag läses anonymt av juryn och de utvalda bidragen presenteras genom POP UP POETRY i samband med World Poetry Day samt via ett personligt meddelande. 

    När du skickar in ditt bidrag godkänner du att dina uppgifter sparas under tiden som poesiutmaningen pågår och fram till poesiantologin är skapad.