Det är tidig morgon på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Undervisningen inleds med högläsning ur boken “Still Standing – en bok om psykisk (o)hälsa hos unga” (Unga Vuxna Trelleborg). Vi börjar med en dikt skriven av en elev på vår skola. En dikt som kan ge hopp när det känns mörkt och svårt:

Alla vägar leder framåt förr eller senare, en rak väg eller en krokig väg.

Oavsett bakgrunden som barn, om man hade en jobbig uppväxt

eller en lättare uppväxt så kan det hända samma sak i framtiden,

att det kommer gå framåt och bli bra till slut. (s. 2)

Vi låter dikten komma till oss, orden får slå rot i våra hjärtan och vi delger varandra tankar och känslor. Nu öppnas den där magiska språkgemenskapen igen där högläsning, reflektion och samtal praktiseras för att stärka elevernas språk-, läs- och skrivutveckling och samtidigt deras personliga utveckling. Det märks att eleverna uppskattar när läraren läser högt och alla elever får vara med och dela sina tankar med utgångspunkt i det lästa.

I boken finns olika texter som skildrar andras erfarenheter när det gäller psykisk hälsa och ohälsa, mobbning och olika typer av utanförskap. Det finns även tips och strategier att ta del av som kan underlätta vardagen – sådant som hjälpt andra. Den inledande delen i boken avslutas med följande ord; Det finns ingen skam i att må dåligt, oavsett på vilket sätt. Och det går att må bättre! Du är värd att må bra!

Du är värd att må bra. Vi stannar upp och pratar om just de orden. Eleverna har så mycket på hjärtat och krokar i varandras resonemang. Det märks tydligt att det finns ett behov av att få lära sig om hälsa och välbefinnande – hur man kan ta hand om sig själv på ett hållbart sätt. De behöver få utrymme och stöd i att prata om det som ‘bubblar’ under ytan.

Eleverna får en gul post it-lapp och uppmanas att bläddra en stund i boken och välja ut den text som väcker deras nyfikenhet. Tanken är att vi ska läsa alla utvalda texter framöver. Idag börjar vi med texten “Med diagnoserna kom en ny chans” berättat av Felicia. Vi läser högt tillsammans och känner ingen stress över att läsningen och samtalen tar tid. Det får ta tid. Lästid och samtalstid är precis vad våra elever behöver. De behöver också känna att vi vuxna lyssnar och skapar gemenskap kring läsningen – en stark berättelse kan göra skillnad.

“Jag började bli mobbad i fyran… Jag försökte hänga med i skolan och stängde ner mina känslor…Allting började kännas hopplöst. Jag ville inte gå till skolan längre… […] Mina föräldrar tvingade mig till skolan, så jag låtsades vara sjuk hela tiden.” Eleverna lyssnar uppmärksamt och ska snart få veta att Felicias livlina försvann i gymnasiet och då började det gå utför på riktigt. Jag stannar upp i läsningen och möter elevernas blickar – de är inkännnade och en och annan tår syns i ögonvrån.

Det efterföljande samtalet tillsammans med eleverna kretsar en hel del kring skolan eftersom skolåren varit särskilt tuffa för Felicia – mobbningen, otryggheten, utanförskapet, psykisk ohälsa, självmordstankar… Vi pratade också om vad som händer med självkänslan när livet blir så här. “Jag är värdelös på allting har blivit en ny sanning […]” När vi läst klart texten får eleverna stanna upp vid ett tillfälle i Felicias liv och ändra på berättelsen. Hur skulle Felicias liv bli om följande hade hänt istället? De fick genom övningen tänka ut en annan möjlig väg för Felicia, exempelvis förändra en händelse eller ändra berättelsens slut. Samtalet genomfördes parvis och var inte helt enkelt att avbryta. Eleverna var engagerade och hade kloka tankar om vad vuxna kunde ha gjort annorlunda. I slutet av undervisningen skrev eleverna reflektion i sin loggbok;

Jag valde en text som handlade om en tjej som hade blivit utsatt för mobbning nästan hela skolan och hur det hade påverkat henne och hur hon lärt sig leva med sina diagnoser. Precis som jag framförde i mitt tal tycker jag det är viktigt att man pratar om det som händer om den psykiska ohälsan när man blir utsatt för mobbning och kunna diskutera och prata öppet om det. Jag tycker det är ett viktigt ämne att lyfta fram. I boken finns det något som alla kan relatera till och om man mot förmodan inte skulle kunna relatera så kan man få sig en tankeställare. – Utdrag ur en elevs loggbok

Jag tycker det känns väldigt roligt och skönt att jobba med ämnet psykisk ohälsa som vi sen ska skriva en utredande text om. – Utdrag ur en elevs loggbok

Att läsa de här texterna gemensamt stärker elevernas kunskaper om hälsa och skapar möjligheter för var och en att reflektera. Texterna kan både fungera som en spegel och ett fönster för eleverna. Med det menar Anna Boglind, universitetslektor i svenskämnets didaktik, att eleverna ska kunna känna igen sig i innehållet samtidigt som de får möta något okänt och får nya perspektiv (Ur Berättelser som förändrar. Inspirationsmaterial för lärare).

Några utvalda texter i boken “Still Standing – en bok om psykisk (o) hälsa hos unga” kommer framöver ingå i en kort utredande text (PM) som eleverna ska skriva. Tanken är sedan att eleverna ska få re-designa sina PM till Black Out Poetry. I texten väljer de ut betydelsebärande ord/ intressanta ord/ord som sticker ut och skapar poesi av dessa ord. Fortsättning följer…

Här kan eleverna ladda ner boken: “Still Standing – en bok om psykisk (o)hälsa hos unga” (Unga Vuxna Trelleborg).