Kultur och konst har en given plats i skolans undervisning

Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande finns angivna i skollagen samt läroplaner och kursplaner. Det handlar både om att se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud men även om att använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen. – (Skolverket (2022) Organisera samverkan mellan skola och kulturskola).

Kulturskolan i Trelleborg ger barn och unga möjlighet att upptäcka och uttrycka sig i dans, musik, teater och bild. De har också varit medskapare i genomförandet av poesifestivalen i Trelleborg. Barn och unga, tillsammans med lärare i kulturskolan, har med utgångspunkt i de globala målen och dikter skapade av barn och unga i grundskolan och gymnasieskolan i Trelleborg skapat musikaliska gestaltningar, danspoesi, seriepoesi och tonsatt dikter. I filmen berättar kulturskolans biträdande chef Simon Thörn och lärarna Sarah Houlihan och Bobby Djordjevic om det kreativa samskapandet.

Samverkan som gynnar både skolan och kulturskolan

Kulturskolans samverkan med skolan handlar i det här sammanhanget om att gemensamt bidra till Trelleborgs poesifestival och därmed skapa förutsättningar för barn och unga att uppleva olika uttryck för kunskaper om hållbarhet, pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Det kreativa samarbetet över ämnesgränser har gynnat både skolans- och kulturskolans barn och unga och främjar kulturens roll i skolan. Kulturens roll för språkutveckling, lärande för hållbar utveckling och identitetsskapande kan inte nog betonas. Genom samverkan mellan skolan och kulturskolan visar vi våra barn och unga att kultur och konst har en given plats i skolans undervisning.