Mullsjö F-3 firar FN-dagen med uppdraget: Vi är starkare och smartare tillsammans

På måndag den 24/10 firar alla i Mullsjö F-3 FN-dagen. Vi på Björksäter i F-klass och årskurs 1 läser tillsammans i par, spelar Alfons-teater och går en tipspromenad om Alfons som Friends har gjort. Det blir fest! Läsfest!  

Vi är starkare och smartare tillsammans! Så heter det gemensamma och ämnesövergripande tema som vi har haft i Mullsjö F-3 under hösten. Varje läsår har vi ett uppstartstema med ett uppdrag, där vi lyfter fram värdegrunden tillsammans med utvalda globala mål och FN:s barnkonvention. Årets uppdrag är ”Vi är starkare och smartare tillsammans!” där vi lär oss mer om mål nr 3, 13 och 16. Hur tar vi hand om oss själva, jorden och skapar fred, den lilla freden runt omkring oss?  

Vi samtalar om att vi mår bra på olika sätt, genom rörelse, bra mat och sömn. Läsningen är också en stor del i att må bra tillsammans. Den dagliga gemensamma högläsningen är hjärtat i vår undervisning. Genom böckerna växer en fin gemenskap och glädje fram i gruppen.  

Vi i åk 1 på Björksäter skola har högläst ”Mitt lyckliga liv” av Rose Lagercrantz och lärt känna huvudpersonen Dunne och hennes vän Ella Frida. Hur gör Dunne för att må bra? Vi tänker, skrattar och känner med Dunne tillsammans. Tänk vilken lycka att Rose också kom och hälsade på i vårt klassrum.  Vi har läst många bilderböcker i olika genrer. Genom textsamtal då vi hör varandras tankar och frågor om texten lär vi oss om livet, naturen och hur vi behöver varandra.  

Varje vecka är vi ute i naturen och är naturspanare. Vi följer en speciell myrstack och ett stort vackert kastanjeträd där vi plockar fickorna fulla av blanka kastanjer. När vi klurar på något vi inte kan förstå i naturen har vi tur som får fina svar av författaren Stefan Casta. Hans svar och böcker gör oss extra nyfikna på naturen och miljön. Vi kopplar dessa upplevelser till det globala målet nr 13.  

Mål nr 16, fredliga och inkluderande samhällen, dyker upp hela tiden i våra textsamtal. Vi vill ha fred ute i världen och fred runt omkring oss, på rasten och i klassrummet. Alla ska få tänka fritt, vara den man vill och bli respekterad för den man är. I det arbetet har vi även börjat att högläsa och samtala om Rose Lagercrantz fina och viktiga bok ”Två av allt”. Den ska vi fortsätta med. Den passar utmärkt för årskurserna 2, 3, 4 och äldre. Den handlar om Förintelsen, om en stark vänskap i en svår tid. Bokens innehåll och de tankar och samtal den väcker är viktigare än någonsin.  

Olika är bra.  

Alla är lika mycket värda.  

Vi gör en stor Heart Map med alla böcker vi hittills har högläst tillsammans och om de tankar vi får av varje bok. Alla elever gör också sin egen Heart Map. Jag blir glad när vi… De här tankarna kommer att bli en bra start för dikter kopplade till de 17 globala målen, Sustainable Poetry. De kommer att bli våra bidrag till årets poesiutmaning Ömsesidighet.

Vill du veta varifrån vi får inspiration till läsfrämjande undervisning med boken och läsande i centrum? Gå in på korlingsord.se och upptäck en språkskatt! Anne-Marie Körling, författare, lärare och f d Läsambassadör i Sverige, är vår stora kunskapskälla. I hennes bok ”Textsamtal och bildpromenader” (Körling, 2017) får vi stöd för hur vi lärare bygger ordförråd, frågor och tankar om text och bild tillsammans. I hennes senaste bok ”Väck läslusten i skolan” (Körling, 2022) bygger vi lärare upp förståelse och kunskap om kraften som finns i högläsning och får flera konkreta tips hur vi kan väcka läslusten i skolan. Vi läser och skriver i skolan! För demokratin och allas möjlighet att kunna göra sin röst hörd.  

Glada hälsningar från två av lärarna i årskurs 1 på Björksäter skola i Mullsjö.  

Anneli Wahlsten och Anki Källman