Ömsesidighet – Inspiration för undervisningen

När barn och unga känner gemenskap med varandra ökar chanserna till att de vågar samarbeta och göra sina röster hörda. Ett gott samarbete och en trygg lärmiljö kan främja studieron. (Skolverket (2022) Goda relationer mellan elever främjar trygghet och studiero).

Det här inspirationsmaterialet innehåller tips och idéer för att arbeta med läsårets poesiutmaning ”Ömsesidighet” i undervisningen. Poesiutmaningen kopplar ihop lärande och hälsa till en helhet och handlar om att ge barn och unga möjlighet att fundera över och uttrycka sig kring stora, komplexa och även känsliga livsfrågor. Genom samskapande processer utforskar ni FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och skapar poesi på olika sätt och på olika språk. Genom att arbeta med poesiutmaningen visar vi barn och unga att de är värdefulla och behövda i den bildningsorienterade undervisningen och i samskapandet av en hållbar framtid. En sådan undervisning bidrar till barns och ungas känsla av meningsfullhet och upplevelse av att bli berikade både kunskapsmässigt och personligt (Tyson, 2019; Se även Skolverket. De nya läroplanerna i fokus – Att undervisa för bildning). 

Materialet öppnar upp för att engagera hela förskolan/skolan i hälsofrämjande skolutveckling – över ämnesgränser och åldersgränser. Ladda ner inspirationsmaterialet här: Sustainable Poetry – Inspirationsmaterial – Läsåret 2022/2023

Stort lycka till! Hämta inspiration och dela gärna med er av poesiskapandet i projektets Facebook-grupp