Ömsesidighet – Anta läsårets poesiutmaning!

Hur mår barn och unga i dag? Vilken roll spelar lärandet och hälsan för att få en bättre morgondag? Hur kan vi öka kunskapen om hälsa bland barn och unga? Vilka tankar har de om ett gott liv inom planetens gränser?

Årets tema i poesiutmaningen är Ömsesidighet – lärande, hälsa och välbefinnande som drivkraft för hållbar samhällsutveckling och handlar om barns och ungas perspektiv på lärande, hälsa och välbefinnande i samskapandet av hållbara städer och samhällen. Ladda ner affischen.