Hope Signs – inspiration för diktskapandet

Vad är hopp? Hopp är inte övertygelsen om att allt kommer att gå bra till slut. Hopp är övertygelsen om att det finns en mening med det man gör. – Björn Wiman, författare och kulturchef på Dagens Nyheter.

Hope Signs – är regnbågsfärgade protestskyltar för klimatet skrivna av författare. De fångade min uppmärksamhet och fick mig att stanna till vid klimatscenen på Bokmässan. På scenen pågick ett seminarium som berörde hur vi samtalar med barn om vår tids stora ödesfråga. Författaren David Hedlund som skrivit barnboken Vi upptäcker klimatkrisen tog avstamp i kunskapsläget om barns klimatoro och hur vi kan arbeta med frågan i skolan, dels för att öka deras kunskaper, dels för att hjälpa dem att klä sina tankar och känslor i ord. Författaren lyfte fram det värdeskapande lärandet för att främja och stärka barns delaktighet och medskapande i omställningsarbetet. Medan det intressanta samtalet pågick på scenen läste jag den ena protestskylten efter den andra. Samtliga budskap ger framtidshopp och skapar förhoppningsvis engagemang för klimatet. Syftet med Hope Signs är att visa på ordets kraft och möjligheten att beröra och inspirera till förändring. Förhoppningen är att skyltarna ska väcka intresse och sätta igång tankar hos mottagarna.

Här finns Hops Signs att ladda ner och använda som inspiration för samtal och diktskapande i undervisningen: Hope Signs – Bokmässan. Barn och unga kan förslagsvis re-create (återskapa) budskapet genom att skapa en dikt på valfritt sätt och gärna på flera språk. Genom att arbeta med flera olika språk i undervisningen främjas och stärks språklig mångfald.