Ömsesidighet – Kick off för läsårets samskapande

Idag är den internationella demokratidagen och kick off för samskapandet i Sustainable Poetry. I förskolan och skolan arbetar vi med demokratifrågor dagligen och har alla ett delat ansvar för att erbjuda våra barn och unga en utbildning som förmedlar och förankrar respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar.

Genom poesiutmaningen i Sustainable Poetry förenas demokratiuppdraget och kunskapsuppdraget som en helhet med ett särskilt fokus på språkutveckling och att stärka handlingskompetens. Genom goda kunskaper, språklig mångfald och en arena för demokratiska samtal kan alla göra sina röster hörda för en hållbar framtid.

Poesiutmaningen och årets tema

Att engagera barn och unga i poesiutmaningen handlar om att lärare medvetet designar för ett inkluderande, kritiskt, demokratiskt och multimodalt textarbete i undervisningen som bidrar till att barn och unga ska förstå sig själva och den värld de lever i och att de ska få en röst i den världen för att kunna påverka och förändra (Bergöö, K. (2015) Kritiskt textarbete – att förstå och kunna förändra. Lärportalen. Skolverket, s. 1). Genom undervisningen ges barn och unga möjlighet att lära sig om demokrati och hållbar utveckling och genom att skapa egna dikter synliggörs deras röster i frågor som berör deras liv och vår gemensamma framtid. De engageras i en positiv gemenskap kring frågor som de tycker är viktiga – med det gemensamma målet i sikte – samskapandet av en hållbar framtid.

Årets tema i poesiutmaningen är Ömsesidighet – lärande, hälsa och välbefinnande som drivkraft för hållbar samhällsutveckling och handlar om barns och ungas perspektiv på lärande, hälsa och välbefinnande i hållbara städer och samhällen. Hur vill barn och unga att deras stad eller landsbygd ska utvecklas för att bli inkluderande, trygg och hälsofrämjande? Hur ser en god livsmiljö ut? Hur skapar vi trygga lärmiljöer för alla i förskolan och skolan? Vilka tankar har barn och unga om hur ett gott liv kan skapas inom planetens gränser?

Forskning visar entydigt att det finns ett dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande. När barn och unga mår bra är det lättare att lära sig och när barn och unga lär sig stimuleras välmående. Lärande och hälsa går således hand i hand (Skolverket (2019) Hälsa för lärande – Lärande för hälsa).  I mål 3 i Agenda 2030 framgår även hälsans betydelse för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Kreativitet på hållbar väg

Ta del av inspirationsfilmen som är skapad speciellt för läsårets tema och som riktar sig till pedagoger, lärare, bibliotekarier med flera som arbetar för att alla barn och unga ska få de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling. I filmen möter ni Germund Sellgren, författare och utbildare inom lärande för hållbar utveckling samt tidigare projektkoordinatör på Världsnaturfonden WWF.