Årshjulet – Inspiration för planeringen

Årshjulet ger en överblick kring de aktiviteter som sker inom projektet varje läsår. Använd gärna årshjulet som inspiration för planeringen av just ert medskapande i Sustainable Poetry.

Kick off för årets samskapande sker alltid den 15 september i samband med den internationella demokratidagen. 

Perioden september-januari startar vi kreativa lärprocesser där barn och unga ges möjlighet att öka sina kunskaper om FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. De får också genom kreativt poesiskapnde utforska språkets möjligheter och skapa dikter på olika sätt och på olika språk. 

Vi uppmärksammar olika FN-dagar med koppling till de globala målen, till exempel FN-dagen den 24 oktober, dagen för mänskliga rättigheter den 10 december och Förintelsens minnesdag den 27 januari. Hämta inspiration för undervisningen här https://fn.se/engagera-dig/fniskolan/metod-material/ och här: https://www.globalamalen.se/skola/ och välj det som passar i er undervisning.

Mellan den 1-31 januari är det dags för barn och unga att färdigställa sina dikter och skicka in till juryn. (Det är frivilligt.) Juryn väljer ut ett antal dikter som sedan ingår i årets poesiantologi. Alla som skapat poesi för en hållbar framtid tilldelas ett fint diplom. 

Perioden februari-mars finns det åter igen möjlighet för kreativa lärprocesser. Då kan barn/elever förslagsvis träna på att förmedla sina dikter för publik och förbereda utställning eller något annat till Världspoesidagen. Kanske en utställning i skolans matsal eller på biblioteket? En utställning utomhus eller en poesislinga? Det finns många kreativa och roliga sätt att presentera dikter på. Engagera eleverna – de har ofta många bra idéer. Vi fortsätter också att uppmärksamma FN-dagar, exempelvis den internationella kvinnodagen den 8 mars.

Den 21 mars är det Världspoesidagen och då läser, skapar och delar vi poesi med hela världen. Hur vill barnen eller ungdomarna du möter i undervisningen fira Världpoesidagen? Det finns många spännande sätt att utforska och flera goda exempel att inspireras av. Vi knyter ihop firandet genom att dela med oss till varandra i bland annat projektgruppen på Facebook. #sustainablepoetry