En poetisk mylla där nya tankar om en hållbar värld får fäste

Barnet, lyckligt ovetande om livet i jorden. Jorden som ger oss liv, men som vi inte värnar om.

Orden är ett utdrag ur en jorddikt skapad av Sanna Danielsson, elev på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Dikten ingår i konstnären Anna Toresdotters konstutställning ”Ömsesidighet” som visas i Öståkers Konsthall i Åkersberga våren 2022 och på Galleri Lindberg i Luleå hösten 2022.

Under förberedelsearbetet av konstutställningen har elever och lärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg dykt ner i matjorden (vår försörjningsgrund) och tillsammans med konstnären Anna Toresdotter och författaren och pedagogen Germund Sellgren utforskat den mikroskopiska värld under våra fötter som är full av liv och ömsesidiga utbyten. “Den levande jorden som både kan ge oss föda, binda kol och styra klimatet – men idag är hotad.” (Toresdotter, Anna (2022) Katalog till konstprojektet ’Ömsesidighet’).

Eleverna har inom ramen för projektet Sustainable Poetry undersökt människans relation till jordens myllrande liv och använt kunskaperna i skapandet av jorddikter. Som kreativa medskapare fick de möjlighet “att bygga poetisk mylla där nya tankar om en hållbar värld får fäste.” 

Läroplanen för fram lärarens uppdrag att främja elevers förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ samt främja deras personliga utveckling till att bli “aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare”. (Skolverket, 2011).

Till konstutställningen finns en digital lärresurs, bland annat Maria Glawe, projektets grundare och projektledare, bidrar med ett inspirationsmaterial som riktar sig till lärare. Innehållet öppnar upp för en bildningsorienterad undervisning som både tar avstamp i elevernas livsvärldar och vidgar deras förståelsehorisont. Ta del av konsten och den digitala lärresursen här: https://www.annatoresdotter.se/konst/omsesidighet/poesiprojekt/