Läs poesi i sommar!

Snart stundar ett långt härligt sommarlov med möjlighet till avkoppling, nya spännande upplevelser och poesiläsning. För tredje året i rad delar Sustainable Poetry ut en digital poesiantologi till alla barn och unga med syftet att inspirera till läsning och poesiskapande för en hållbar framtid.

Boken är skapad tillsammans med barn och unga för barn och unga och för vår gemensamma framtid på hållbar väg. Tanken är att dels att väcka nyfikenhet för hållbarhetsfrågor, dels inspirera barn och unga till att göra sina röster hörda och dels uppmuntra till läsning under sommarlovet.

Med detta initiativ vill Sustainable Poetry även inspirera pedagoger, lärare, bibliotekarier, föräldrar och vuxna i barns närhet att läsa högt tillsammans med barn och unga. Vuxna är viktiga förebilder. Den gemensamma läsningen ger ett värdefullt tillfälle att samtala om vilka tankar och känslor som väcks i mötet med dikterna och illustrationerna. Skapa förförståelse genom att titta på bilderna, läs gemensamt, ta reda på vilka dikter som väcker deras nyfikenhet och intresse och ge tid för att bemöta frågor samt koppla ihop innehållet med deras tankar och erfarenheter.

Kanske blir barn och unga nyfikna på att utforska mer om FN:s 17 globala mål och vill göra sina röster hörda för en hållbar framtid? Till hösten är det dags för en ny poesiutmaning, så håll utkik på www.sustainablepoetry.se Tema för nästa läsår är “Ömsesidighet – ta hand om människan och planeten samtidigt”.

Ladda ner e-boken här: Tankar om demokratins framtid av barn och unga

Tack alla barn och unga som skapat poesi för en hållbar framtid och alla som engagerar sig i projektet. Tillsammans lyfter vi barns och ungas röster för en hållbar framtid och stärker deras medskapande i demokratin och samhällsutvecklingen på hållbar väg.

Soliga hälsningar och glad sommar!