Layla, Nashaat och Elmas dikter om demokratins framtid är tre av de vinnande bidragen i årets poesitävling. Dikterna publiceras under våren i den digitala poesiantologin Tankar om demokratins framtid – av barn och unga. En poesibok som lyfter barns och ungas röster och främjar kunskap, demokrati och framtidstro! 

Stort grattis Layla, Nashaat och Elma, introduktionsprogrammet, Söderslättsgymnasiet i Trelleborg!

I samband med Världspoesidagen och poesifestivalen förmedlades deras dikter genom POP UP POETRY. Lyssna till dikterna här:

Laylas dikt – Uppläsning av Rasmus Mononen och musik av Erik Törner

Nashaats dikt – Uppläsning av Emil Samnegård

Elmas dikt – Uppläsning av Lennart Höckert